باز و یسته کردن سایدبار
 1. اطلاعات ما نشان میدهد که شما عضو انجمن نیستید، لطفا برای استفاده کامل از انجمن ثبت نام کنید یا وارد انجمن شوید.
 2. 1- لطفا اول ایمیل تان .www نگذارید !
  2-بعد از ثبت نام,ایمیلی برای شما ارسال خواهد شد, که باید بر روی لینک داده شده کلیک نمایید تا اکانت شما فعال شود.

آیین نامه

شروع موضوع توسط *SARA* ‏Jul 7, 2011 در انجمن حقوق

 1. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  آیین نامه
  آئين نامه دادرسي اداري شركتهاي دولتي

  شماره 62374 29/10/1353

  هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1353 بنا به پيشنهاد شماره 1445/م ح مورخ 3/9/1353 سازمان امور اداري و استخدامي كشور باستناد ماده 71 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بندپ ماده 2 قانون استخدام كشوري آئين نامه دادرسي اداري شركتهاي مذكور را بشرح زير تصويب نمودند:

  فصل اول - در خطا و مجازات
  ماده 1- تقصير يا تخلف يا قصور مستخدمين شركت در اين آئين نام هخطا ناميده ميشود.
  الف - تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين ومقررات راجع بوظايف اداري.
  ب - تخلف عبارت است از عدم رعايت نظيم و انضباط اداري.
  پ- قصور عبارت است از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري.
  ماده 2- وظايف اداري از لحاظ اين آئين نامه اموريست كه انجام دادن يا ندادن آن بموجب قوانين ومقررات و دستورات ودستورالعلها و عرف اداري و الزامات شغلي براي مستخدم شركت لازم شناخته شده است.
  ماده 3- رئوس خطاهاي اداري بدون اينكه محدود بموارد زير باشد از اين قرار است :
  1- عدم رعايت نظرمحيط كار0
  2- ترك خدمت و يا غيبتهاي مكرر بدون عذرموجه 0
  3- اهمال در امر نظارت نسبت بمرئوسان و گزارش ندادن خطاي آنان.
  4- رفتار خلاف ادب و نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع 0
  5- رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.
  6- غفلت و سهل انگاري با تاخير در اجراي وظيفه 0
  7- افشاء مسائل مربوط به سياست تجاري شركت و اصرار شركت و مشتريان.
  8- _شايعه سازي عليه مصالح شركت و تحريك كاركنان عليه شركت و تخريب روحيه آنان.
  9- تخلف از مقررات و دستورهاي مربوط به رعايت اصول ايمني و حفاظت محيط كار0
  10- تبعيض در اجراي مقررات و دستورها نسبت به ارباب رجوع و همكاران.
  11- صدور گواهي خلاف واقع در امور مربوط به شركت.
  12- غفلت و تسامح در حفظ ماشين آلات و وسائل كار واموال و اسناد شركت.
  13- چاپ و تكثير اوراق واسناد و سفارشهابدون دستور مجوز0
  14- عدم رعايت بخشنامه دستورات صادره 0
  15- خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند يا تسليم مدارك باشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند.
  16- اطلاع از وجود توطئه عليه مصالح شركت و اطلاع ندادن به مسئولين مربوط0
  17- دادن گزارش خلاف واقع ،
  18- اعمال غرض با طرفداري در امور شهر بنفع خود يا ديگران.
  19- صدور دستور كتبي خلاف مقررات نسبت بكاركنان مادون.
  20- تخلف و تمرد از دستورهاي مافقو در حدودوظايف اداري.
  اگر مستخدم حكم يا دستور مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا" مغايرت دستور را با قوانين و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد و در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا" اجراي دستور خود را تاكيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.
  الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت.
  ب - كسر حقوق و فوق اعلاده هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم ازيكماه تا سه ماه 0
  پ - كسر حقوق وفوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم از سه ماه تا ششماه 0
  ت - انفصال موقت از خدمت شركت از سه ماه تا سه سال.
  ث - اخراج از خدمت شركت.
  تبصره 1- روساي ادارات و مقامات بالاتر مستخدم خاطي ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا" با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
  تبصره 2- مدير عامل شركت ميتواند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري مجازاتهاي مندرج در بندهاي الف ، ب ، پ ، ت اين ماده را در مورد مستخدم خاطي شرك معمول دارد.
  ماده 5- مجازات تقصير عبارت است از انفصال موقت يا اخراج مستخدم از خدمت شركت.
  مجازات تخلف عبارت است از كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهيانه مستخدم تا يكسوم از سه ماه تاششماه 0
  مجازات قصور عبارت است از توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت يا كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم از يكماه تا سه ماه 0
  ماده 6- مجازات شريك يا شركاء در خطا عين مجازات فاعل اصلي است و مجازات معاون در خطا بسته به درجه همراهي و كمك او به خاطي است و تشخيص آن با دادگاه است.
  ماده 7- خطاهائي كه قبل از تصويب اين آئين نامه بوقوع پيوسته ولي مطرح نشده و يا در صورت تعقيب منجر به صدور حكم قطعي نشده است در هر مرحله كه باشد مطابق مقررات اين آئين نامه مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت ولي مجازات بايد با رعايت ماده 6 قانون مجازات عمومي تعيين شود.
  ماده 8- مدت مرور زمان در خطاهاي اداري دو سال است. هرگاه از تاريخ ارتكاب خطا مدت دو سال بگذرد و دستر تعقيب ازطرف مقامات مربوط صادر نشود يا دستور تعقيب صادر شود و تا انقضاي مدت دو سال از تاريخ صدور دستور تعقيب راي قطعي دادگاه صادر نگردد آن خطا قابل تعقيب نيست. در هر مورد كه رسيدگي به خطاي منتسب به مستخدم منوط به تعيين تكليف وي در دادگاه كيفري است از تاريخ توقف رسيدگي در دادگاه اداري تا تعيين تكليف نهائي مستخدم در دادگاه كيفري مرور زمان خطاي اداري متوقف مينماند.

  فصل دوم - در شروع به تعقيب
  ماده 9- جهات زير موجب شروع تعقيب مستخدمين خواهد بود.
  1- وصول شكايت اي اعلام خطاي مستخدم از طرف اشخاص بشركت.
  2- وصول گزارش از مقامات رسمي.
  3- گزارش رئيس مربوطه 0
  4- دستورمديرعامل شركت.
  به شكايات بدون امضاو يابه شكاياتي كه هويت نويسنده آنها محرزترتيب اثر داده نخواهد شد.
  ماده 10- هر هر يك از موارد مذور در ماده 9 مديرعامل در مركز شركت و رئيس اول شعبه يا نمايندگي در مراكز استانها يا فرمانداريهاي كل يا مناطقي كه امور اداري آنها مستقيما" تحت نظر مركز است در صورتي كه تعقيب امر را لازم دانست امر را به دادستان ارجاع ميكند كه در موارد اتهام تحقيقات لازم بعمل آورده گزارش آنرا تقديم دارد.
  تبصره - تحقيق در اطراف موارد مندرج در بندهاي 1و2 ماده 9 مقدمتا" به رئيس مستقيم مستخدم مورد شكايت ارجاع ميگردد كه حداكثر ظرف ده روز چگونگي امر را ضمن اعلام نظر به مقام ارجاع كننده گزارش نمايد.
  ماده 11- در صورتي كه ضمن تعقيب مستخدم معلوم شود كه مستخدم با مستخدمان ديگري نيز در مظان اتهام ميباشند موضوع از طرف دادستان براي صدور دستور مقتضي در مركز شركت به مديرعامل و در ساير نقاط به رئيس اول شعبه يا نمايندگي گزارش ميشود تا دستور مقتضي صادر نمايد.
  ماده 12- دادستان با تحقيق در موارد اتهام و دلائل وامارات آن نظر خود را درباره لزوم يا عدم لزوم تعقيب به مقام ارجاع كننده گزارش مينمايد.
  ماده 13- دادستان نظر خود را بر جلب متهم بدادرسي يا عدم لزوم تعقيب او اعلام ميكند ولي در هر حال ختم يا ادامه تعقيب منوط به تصميم مقام ارجاع كننده است.
  ماده 14- در مورديكه نظر دادستان بر لوزم جلب متهم به دادرسي مورد تاييد مقام ارجاع كننده واقع شود دادستان مكلف است ظرف پنج روز با تنظيم كيفرخواست پرونده امر را براي طرح در دادگاه اداري به كارگزيني مربوط ارسال دارد. اما اگر نظر دادستان بر منع تعقيب و نظر مقام ارجاع كننده مبني بر تعقيب متهم باشد دلايل ومدارك اتهام بجاي كيفرخواست به متهم ابلاغ خواهد شد.
  ماده 15- در هر مورد كه تعقيب مستخدم بر حسب ارجاع رئيس اول شعبه يا نمايندگي شروع گرديده مقام مذكور مكلف است در ظرف ده روز پس از جلب مستخدم به دادرسي چگونگي امر را به مديرعامل گزارش نمايد.
  ماده 16- در كيفرخواست نكات زير بايد تصريح شود:
  1- نام ونام خانوادگي و محل خدمت متهم.
  2- خطاي منتسب به مستخدم و تطبيق آن با يكي ازعناوين مندرج در ماه (1) اين آئين نامه 0
  3- دلائل ومدارك اتهام به تفصيل.
  4- تاريخ وقوع خطا0
  ماده 17- مديرعامل ميتواند بدون ارجاع مقدماتي امربه دادستان پرونده و دلائل آنرا مستقيما" براي طرح بدادگاه ارسال دارد. در اين مورد رونوشت تصميم و مدارك اتهام بجاي كيفرخواست به مستخدم تحت تعقيب ابلاغ خواهد شد.
  ماده 18- كارگزيني مكلف است ظرف يكهفته رونوشت كيفرخواست با تصميم مقامات ذيصلاحيت و مدارك ضميمه آنرا به شخص متهم و در صورت عدم دسترسي به به آخرين اقامتگاهي كه در پرونده استخدامي خود تعيين كرده است ابلاغ كند.
  تبصره 1- مستخدمين شركت مكلفند اقامتگاه خود و تغييرات بعدي آنرا به كارگزيني متبوع كتبا" اطلاع دهند.
  تبصره 2- اگر متهم در خارجه ايران باشد و اقامتگاه معيني داشته باشد كيفرخواست بوسيله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد.
  ماده 19- متهم ظرف ده روز پس از دريافت كيفرخواست وضمائم آن جواب و مداركي را ك در دفاع از خود دارد به اداره محل خدمت تسليم مينمايد كه به كارگزيني مربوط ارسال شود. متهم حق دارد به پرونده و اصول و مدارك اتهام خود مراجعه كند.
  ماده 20- متهم ميتواند برا يتكميل مدارك دفاعي از دادگاه تقاضاي مهلت نمايد و در اين مورد اتخاذ تصميم با دادگاه است.
  ماده 21- كارگزيني موظف است پس از وصول پاسخ متهم و ياانقضاء موعد با مهلت مقرر پرونده را فورا" نزد رئيس دادگاه صلاحيتدار ارسال دارد.

  فصل سوم - در سازمان و صلاحيت دادگاههاي اداري
  ماده 22- دادگاههاي اداري به بدوي و تجديدنظر تقسيم ميشوند كه در مركز هر شركت تشكيل ميگردد.
  ماده 23- دادگاه بدوي اداري يك رئيس و دو عضو و دادگاه تجديد نظر اداري يك رئيس و چهار عضو و هر دو دادگاه بتعداد كافي عضو علي البدل خواهند داشت. رياست دادگاه تجديدنظر بعهده معاون مدير عامل يا يكي از اعضاي هيئت مديره خواهد بود. روسا واعضاي دادگاههاي بدوي و تجديدنظر توسط مديرعامل شركت تعيين ميشوند. اعضاي عل البدل در مورد لزوم بدعوت دادگاه بجاي اعاضي اصلي انجام وظيفه مينمايند.
  ماده 24- هر يك از دادگاههاي بدوي و تجديدنظر يك دادستان و بتعداد كافي داديار خواهد داشت كه توسط مديرعامل شركت منصوب خواهند شد.
  ماده 25- روساي دادگاههاي بدوي ، اعضاي دادگاههاي بدوي وتجديد نظر و دادستانها و داديارها بايد داراي تحصيلات عالي با حداقل پنجسال سابقه خدمت با تحصيلات كامل متوسط با حداقل ده سال سابقه خدمت باشند و در هر حال نبايد داراي سابقه محكوميت اداري ازبند (پ )مذكور در ماده 4 اين آئين نامه ببالا يا محكوميتي كه نوعا" مشابه آن است باشند.
  ماده 26- در هر مورد كه رئيس دادگاه بدوي نتواند دردادرسي شركت كند عضو مقدم دادگاه را اداره خواهد كرد. ملاك تقدم داشتن گروه بالاتر است و در صورت تساوي گروه عضو مقدم كسي است كه سابقه خدمت بيشتري داشته باشد.
  ماده 27- اگر براي رياست و عضويت يا دادستاني دادگاه اداري در نظر گرفتن شغل مستمر ضروري نباشد اين وظايف بصورت ماموريت آنان بلامانع است.
  ماده 28- هرگاه روساي دادگاههاي بدوي و تجديدنظر اداري و دادستانها و دادياران واعضاي دادگاه بدون عذر موجه از اجراي وظايفي كه بموجب اين آئين نامه به آنان محول ميشو خودداري كنند و با در اجراي وظايف محوله مرتكب خطائي شوند طبق مقررات اين آئين نامه با آنان رفتار خواهدشدمگر آنكه وظايف مذكور به ماموريتي محول شد باشد كه براي رسيدگي بخطاي آنان قانونا" ترتيب ديگري مقرر است كه در اين صورت تابع مقررات خاصه خود خواهدبود.
  ماده 29- رسيدگي ابتدائي بخطاي منتسب به مستخدم با دادگاه بدوي و رسيدگي ثانوي با دادگاه تجديدنظر شركتي است كه مستخدم در تاريخ ارتكاب خطا در خدمت آن بوده است.
  ماده 30- اجراي امور دفتري دادگاههاي اداري با كارگزيني هاي مربوط است.
  تبصره - مدير عامل ميتواندوظائفي كه در اين آئين نامه بعهده كارگزيني ها محول شده است بادارات ديگر ارجاع كند.

  فصل چهارم - در چگونگي رسيدگي
  ماده 31- دادگاه در موارد زير رسيدگي را شروع ميكند:
  1- وصول كيفرخواست دادستان.
  2- ارجاع مديرعامل.
  3- ارجاع روساي اول شعب يا نمايندگيها در مراكز استانها و فرمانداريهاي كل و شهرستانها0
  ماده 32- رسيدگي دادگاه اداري بدون حضور دادستان و متهم بعمل مي آيد و غيرعلني است. در صورتي كه دادگاه لازم بداند ميتواند براي اداي توضيحات متهم را احضار نمايد يا از دادستان بخواهد كه در جلسه دادگاه حضور بهمرساند.
  ماده 33- در موارد زير رئيس ياعضو دادگاه اداري بايد راسا" و يا بلحاظ ايراد دادستان يا متهم از رسيدگي امتناع كنند:
  1- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه رئيس مستقيم متهم باشد.
  2- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه در ادعاي اقامه شده ذينفع باشد.
  3- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه خود يا همسرش با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
  4- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه با متهم و يا اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم يا متهم دارند محاكمه حقوقي و يا جزائي داشته يا در دعوائي كه بين او و متهم جريان داشته است محكوميت حاصل كرده و از تاريخ خاتمه اجراي حكم پنسجال نگذشته باشد.
  ماده 34- در تمام موارديكه رئيس يا اعضاي دادگاه اداري نتوانند در دادگاه شركت نمايند يا در موارديكه دادستان يامتهم درخواست رد رئيس يا هر يك از اعضاء دادگاه اداري را بنمايد و دادگاه ايراد متهم را قبول كند بجاي شخص مردود از عضوعلي البدل دعوت خواهد شد.
  ماده 35- هرگاه رسيدگي به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظرمتخصص باشد دادگاه نظر متخصص را اخذ مينمايد.
  ماده 36- هرگاه دادگاه در پرونده اتهامي نقصي مشاهده كند ميتواند نقص مزبور را راسا" مرتفع نمايد يا پرونه را با تذكر موارد نقص جهت تكميل تحقيقات فقط براي يك نوبت نزد دادستان ارسال دارد. در اينصورت دادستان ظرف مدتي كه دادگاه باقتضاي مورد تعيين ميكندنقص را رفع و پرونده را اعاده ميكند.
  ماده 37- هرگاه مستخدم شرك در مظان اتهامي قرار گيرد كه عناوين خطا و جرم عمومي را تواما" دارا باشد دادگاه اداري رسيدگي را متوقف و پرونده امر را به دادگاه جزا ارسال ميدارد و منتظر صدور راي نهائي از مراجع جزائي ميماند و راي دادگاه جزا در اين موارد از حيث احراز وقوع يا عدم وقوع عمل انتسابي مستخدم براي دادگاه اداري لازم الاتباع خواهد بود.
  ماده 38- دادگاه پس از تكميل رسيدگي با ملاحظه اسناد ومدارك مستند كيفرخواست و مدافعات متهم رسيدگي را ختم و به صدور راي اقدام ميكند تغيير شغل يا انقضاء مدت مذكور در ماده 27 پس از اختتام رسيدگي رافع تكليفي كه رئيس يا عضو دادگاه شركت درصدور راي دارد نخواهدبود.
  ماده 39- تشخيص خطا و تطبيق آن با يكي از عناوي مندرج دراين آئين نامه و تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر با دادگاه اداري است. هرگاه دادگاه اداري مستخدم متهم را خاطي تشخيص ندهد حكم برائت وي را صادر خواهد كرد.
  ماده 40- راي دادگاه بايد مدلل باشد و وقتي معتبر است كه باتفاق يا اكثريت صادر شود.
  ماده 41- رئيس دادگاه بايد راي دادگاه را كه بامضاي كليه اعضاء رسيده است ظرف پنج براي كارگزيني ارسال دارد ودرصورتيكه راي باكثريت صادر شده باشد نظر اقليت نيز بايد در ذيل راي دادگاه ذكر شود.
  ماده 42- راي دادگاه بدوي قطعي است مگر در صورتيكه مجازات مقرر اخراج از خدمت شركت باشد كه در اينصورت مستخدم محكوم ميتواند از آن درخواست تجديدنظر نمايد.
  ماده 43- موعد درخواست تجديدنظرده روز است كه مبداء آن از تاريخ ابلاغ حكم بدوي به مستخدم خواهد بود.
  ماده 44- درخواست تجديدنظر در دو نسخه تنظيم و به كارگزيني مربوط در قبال اخذ رسيد تسليم ميشود كارگزيني درخواست را پس از وصول ثبت و نسخه اي از آن را در پرونده امر ضبط و نسخه ديگر را براي دادستان ارسال ميدارد.
  ماده 45- دادستان عندالزوم در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديدنظر پاسخ كتبي خود را به كارگزيني مربوط ارسال ميدارد.
  ماده 46- كارگزيني پس از وصول پاسخ دادستان يا انقضاي موعد مقرر پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد كرد.
  ماده 47- قواعدي كه در اين آئين نامه براي رسيدگي ابتدائي مقرر گرديده است در مرحله تجديدنظر نيز جاري و احكام دادگاه تجديدنظرقطعي است.
  ماده 48- احكام غيرقطعي دادگاههاي بدوي اداري از تاريخ انقضاء موعد مقرر در ماده 43 اين آئين نامه اگر از آنها درخواست تجديد نظر نشده باشد قطعي محسوب و قابل اجرا است.
  ماده 49- راي قطعي دادگاه اداري بدستور مديرعامل اجراء ميشود بدون اينكه بتواند اجراي حكم را معوق يا متقوف كند.
  تبصره - در صورتيكه مستخدم خاطي در حالتي از حالات استخدامي باشد كه اجراي حكم درباره وي ممكن نگردد به مجرد حصول امكان حكم مربوط اجراء خواهد شد.
  ماده 50- كارگزيني مكلف است راي دادگاه را به دادستان اداري و مستخدم ابلاغ كند.
  ماده 51- در موارديكه بموجب اين آئين نامه ابلاغ اوراق ضرورت مييابد مقررات فصل دوم آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الرعايه خواهد بود.
  ماده 52- در هر موردكه لازم شود حكم دادگاه اداري يك شركت در شركت ديگر اجرا گردد شركت اخير حكم را بموقع اجراخواهندگذاشت
  ماده 53- هرگونه تغيير در اين آئين نامه منوط به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي كشوروتصويب هيئت وزيران خواهدبود
  ماده 54- اين آئين نامه از تاريخ تصويب قابل اجرا است وآئين نامه ها و ديگر مقررات مغاير آن ملغي است.
  اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
  وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير- هادي هدايتي

   
 2. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  اصلاحيه ماده 20 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء

  شماره 7701/7 14/11/1353

  با اختيار حاصل از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور ماه 1322 ماده 20 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي بشرح زير اصلاح ميشود.
  هرگاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و به آن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه بوده ومتعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهدله ميتواند بهاي روز اجراء تعهد را بخواهد در اينصورت رئيس اجراء در مركز يا مدير ثبت درخارج از مركز بهاي مزبور را بوسيله كارشناس تعيين و ازمتعهد خواهد گرفت مگر اينكه در سند ترتيب ديگري بين طرفين مقرر باشد كه طبق آن عمل ميشود.
  وزير دادگستري - صادق احمدي


   
 3. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  آئين نامه انجمن هاي حمايت زندانيان

  شماره 39657/1 19/12/1360

  آئين نامه انجنهاي حمايت زندانيان در19 ماده و يك تبصره در دويست و هجدهمين اجلاس شورايعالي قضائي مورخ 11/12/60 بتصويب رسيده است بپيوست ارسال ميگردد0
  مدير كل دبيرخانه شورايعالي قضائي : محمدهاشم صمدي اهري

  آئين نامه انجمن هاي حمايت زندانيان
  فصل اول
  تشكيلات
  ماده 1 : انجمن حمايت زندانيان براي اجراي وظايفي كه بموجب اساسنامه بر عهده دارد داراي دفتر خواهد بودكه تحت نظرمديرعامل انجمن انجام وظيفه خواهد كرد0
  ماده 2 : دفتر انحمن داراي چهار قسمت بترتيب زير خواهد بود:
  1 : قسمت اداري 0
  2 : قسمت مالي 0
  3 : قسمت اجتماعي 0
  4 : قمست اجرائي 0
  قسمت اداري كليه امور اداري را مانند بايگاني ، ثبت نامه هاي وارده ، ارسال مراسلات انجام مكاتبات و ساير امور دفتري ديگر از اين قبيل را بر عهده خواهد داشت 0
  قسمت مالي عهده دار كليه امور حسابرسي انجمن ، تنظيم دفاترمالي حولاجات ، پرداختها، دريافتها و ثبت اموال ونگاهداري آنها تنظيم ترازنامه و ساير امور مالي خواهد بود0
  قسمت اجتماعي كليه امور مدد كاري انجمن را در زندانها، اقدامات حمايتي و كمكي كه درباره زندانيان وخانوده آنان بعمل خواهد آمد اشتغال زندانيان بعد از خروج و ساير اقدامات اجتماعي را كه از وظايف انجمن ناشي ميوشد بر عهده خواهد داشت 0
  قسمت اجرائي انجام كليه اموري كه جنبه اجرائي دارند بر عهده خواهد داشت مانند ايجاد كارگاههاي صنعتي و كشاورزي و تاسيسات بهداشتي و آموزش در زندانها، كمك به ايجاد كانونهاي اصلاح وتربيت مراكز مراقبت بعد از خروج و ساير موسسات يكه انجمن طبق اساسنامه ميتواند نسبت به تشكيل و ايجاد آن اقدام كند0
  ماده 3 : انجمن براي هر يك از قسمتهاي فوق ميتواند كارمندان موظف داشته باشد كه با توجه به تخصص انان و نيزا انجمن استخدام و يا از طرف دادگستري بصورت مامور خدمت در انجمن انجام وظيفه خواهند كرد0

  فصل دوم
  اختيارات و وظايف مدير عامل ، مسئولين دفتري ومتصديان 0
  ماده 4 : مدير عامل مسئول اجراي تصميمات هيئت مديره است 0
  ماده 5 : صدور مجوز پرداخت در كليه هزينه هاي انجمن و كمكهاي نقدي وغير نقدي به زندانيان و خانوده آنان با دو امضاء رئيس هيئت مديره و مدير عامل انجمن خواهد بود0
  تبصره : در صورت غيبت رئيس هيئت مديره مجوز پرداختها بامدير عامل و يكنفر از اعضاء هيئت مديره خواهد بود0
  ماده 6 : اخذ اعانات و يا وجوه و اشياء و اموالي كه از طرف افراد خير يا موسسات عمومي و خصوصي بانجمن اهداء ميشود بعهده مدير عامل خواهد بود مدير عامل موظف است قبل از دريافت هيئت مكديره ار از چگونگي آن مطلع نمايد اين وجوه واعانات بعد از دريافت با ذكر مشخصات بايد در دفاتر مربوط درج ومنعكس گردد0
  ماده 7 : در اجراي ماده 6 اساسنامه انجمن حمايت زندانيان هيئت مديره ميتواند براي تمركز وجوهي كه از فعاليتهاي اختصاي خودويا از طيق كمك اشخاص خير و واقفين حصال ميشود حساب جاري مخصوصي نزديكي از بانكها با امضاي رياست هئئت مديره و مدير عامل مفتوح و وجوه مذكور را طبق نظريه هيئت مديره در موارد لازم و مخصوص هزينه نمايند0
  ماده 8 : خريد هر گونه ماد اولهي براي موسساتي كه از سرمايه انجمن ايجاد ميشود و فروش مصنوعات و محصولات حاصله از آن ونظارت بر اداره اينگونه موسسات از وظايف مدير عامل خواهد بود0
  ماده 9 : انجام كليه وظايفي كه براي مديرعامل انجمن پيش بيني شده است در صورت غيبت مدير عامل بر عهده قائم مقام وي خواهدبود
  ماده 10 : انجمن ميتواند برا يتصدي هر يك از قسمتهاي اداري ، مالي ، اجتماعي و اجرائي يكنفر مسئول داشته باشد0
  ماده 11 : مددكاران اجتماعي در قسمت اجتماعي انجام وظيفه خواهند كرد اور مددكاري به وسيله مددكاران اجتماعي يا كارمنداني كه به اين منظور از طرف انجمن معين ميوشدانجام خواهد شد0
  ماده 12 : مددكاران اجتماعي موظف هستند كه براي خانواده هر زنداني كه تحت پوشش حمايتي انجمن قرار ميگرند و حمايت وي به آنانارجع ميشود پرونده جداگانه تكيلدهند پرونده مددكاري براي خانوده هر زنداني بايد شامل خلاصه گزارشي باشد از وضع و مشخصات زنداني ، تعداد عائله تحت تكلفل وي ، شرح و نتيجه بازديد منزل و اقداماتي كه در جهت كمك و ارشاد زنداني و خانوده وي بعمل آمده است بعلاوه اقدامات وكمكهائي كه متدرجا" انجام ميوشد بايد باذكر مووضع و تاريخ در پورنده مددجو درج گردد0
  ماده 13 : زندانياني كه پس از ترخصي از نظر اشتغال و استقرار اجتماعي تحت پوشش حمايتي انجمن قرار ميگيرند بايد سرپرستي هريك از آنان به يكنفر مددكار اجتماعي يا داوطلب عضو انجمن سپرده شود مددكاران و داوطلبان موظفند نتيجه اقداماتي را كه در اين باره بعمل خواهند آورد در آخر هر ماه بمديرعامل گزارش نمايند0
  ماده 14 : مددكاران اجتماعي در اجراي وظائفي كه بموجب اساسنامه از طرف انجمن به آنان محول ميشود ميتوانند با زندانياني كه تحت پوشش حمايتي انجمن قرار دارند ملاقات نمايند و از نظرهم آهنگي با مددكاري احتماعي زندانها در جلسات مشورتي كه بدعوت قسمت اجتماعي انجمن و با حضورمددكاران اجتماعي زندان تشكيل ميشودشركت نمايند

  موارد متفرقه
  ماده 15 : انجمن ميتواند با تصويب هيئت مديره عوضيت انجمنهاي بين المللي را بپذيرد و حق عضويت بپردازد0
  ماده 16 : انجمن حمايت زندانيان مركز ميتواند در موقع لزوم به انجمنهاي شهرستانها كمك كند0
  ماده 17 : انجمن ميتواند نسبت بايجاا كارگاهها و موسساتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است اقدام كند و بموسسات و بنگاههائي كه بمنظور كمك باشتغال زندانيان تشكيل ميشود مساعدت نمايد0
  ماده 18 : اعضاي انتخابي هيئت مديره و اعضائي كه بسبب سمت در هيئت مديره حضور دارند مكلفنددر امامي جلسات كه با دعوت قبلي اعلام ميوشد حضور پيدا نمايند عدم حضور در سه جلسه متوالي بدون اطلاع قبل يو عذر موجه موجب اعلام اعتذار عضو به مقام انتخاب كننده خواهد بود0
  ماده 19 : اين آئين نامه باستناد اختيار حاصل از قانون واگذاري اداره زندانها و اصلاحيه آن در19 ماده و يك تبصره در تاريخ 11 اسفند ماه 1360 در دويست و هجدهمين اجلاس شوراي عالي قضائي بتصويب رسيد و طبق مقرارت ماده 2 قانون مدني قابل اجرا ميباشد و آئين نامه انجمن حمايت زندانيان مصوب 2796 - 22/2/1336هيئت وزيران ملغي است 0
  از طرف شورايعالي قضائي : عبدالكريم موسوي


   
 4. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  بند (ه ) الحاقي به ذيل ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مورخ 1355/4/6

  شماره 4982/7 26/10/1360

  تصويبنامه شوراي عالي قضائي
  در جلسه 96 روز پنجشنبه 28/12/1359 شوراي عالي قضائي مطرح و تصويب شد بند ه به ذيل ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مورخ 6/4/55 اضافه شود:
  بند ه : مسكن مورد نياز و متناسب بدهكار و عائله او0
  تبصره : اگر بدهكار بميرد دين او از كليه اموال بجا مانده بدون استثناء چيزي استيفاء ميشود.

   
 5. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  بند (و) الحاقي به ذيل ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مورخ 1355/4/6

  تصويبنامه شوراي عالي قضائي
  شوراي عالي قضائي در يكصد و سومين جلسه روز يكشنبه 30/1/1360 در مورد مستثنيات دين تصويب نمود بند (و) به ذيل ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مورخ 6/4/1355 اضافه شود:
  بند (و) وسائل ديگر مورد نياز مديون و افراد عائله تحت تكفل او از قبيل تلفن و وسيله رفت و آمد معمولي و نظائر اينها0
  تبصره : اين مصوبه در مورد اموالي كه در آنها حكم صادر شده و هنوز اجراء نشده نيز نافذ و تسري دارد0
   
 6. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  اصلاحيه ماده 25 آئين نامه معاملاتي دولتي مصوب 1354/12/18

  روزنامه رسمي شماره 10607 : 7/5/1360
  شماره 8062 15/4/1360

  وزارت امور اقتصادي و دارائي
  اصلاحيه ماده 25 آئين نامه معاملاتي دولتي كه در جلسه مورخ 20/3/60 كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و بتائيد شوراي نگهبان رسيده است براي اجرا به پيوست ابلاغ ميگردد0
  نخست وزير : محمدعلي رجائي

  اصلاحيه ماده 25 آئين نامه معاملات دولتي مصوب 18/12/1354
  ماده واحده : مبلغ معامله مذكور در ماده 25 آئين نامه معاملات دولتي به ده ميليون ريال افزايش مي يابد0
  اصلاحيه فوق مشتمل بر ماده واحده باستنادماده 72 قانون محاسبات عمومي و ماده 47 آئين نامه معاملات دولتي در جلسه روز چهارشنبه بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي بتصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تاييد نموده است 0
  رئيس مجلس شوراي اسلامي : اكبر هاشمي

   
 7. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  [B]آئين نامه اجرائي قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي[/B]

  [COLOR=#000000]روزنامه رسمي شماره 10635 : 11/6/1360

  ماده 1 : شوراي نگهبان پيش از شروع انتخابات ، هفت نفر اعضاي اصلي و سه نفر اعضاي علي البدل هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نظارت بر انتخابات رئيس جمهوري را با رعايت ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و تبصره ذيل آن انتخاب و ضمن معرفي آنان به وزارت كشور يك نسخه از احكام صادره را به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارد0
  ماده 2 : شوراي نگهبان در صورت مشاهده تعلل يا مسامحه يا قصور در انجام وظيفه از طرف هر يك از اعضاي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات نسبت به بركناري يك يا تمام اعضاي هيئت مذكور اقدام و جانشين آنان را تعيين و معرفي خواهد كرد0
  تبصره :هييت مركزي نظارت بر انتخابات ميتوانددرصورت مشاهده تخلف يا قصور ناظرين حوزه انتخاببيه نسبت به بركناري و تعيين و معرفي جانشين آنان اقدام نمايد0
  ماده 3 : در صورت بركناري يا استعفاء و يا بروز هرگونه حادثه اي كه منجر به عدم امكان شركت يك يا چند نفر از اعضاي هيئت مركزي ناظرت بر انخابات نو يا ناظرين حوزه انتخابيه در جلسات شود جانشين آنان از طرف شوراي نگهبان يا هيئت مركزي نظارت ،انتخاب و معرفي ميشود0
  ماده 4 : هييت مركزي نظارت بر انتخابات د راولين جلسه از بين خود نسبت به انتخاب رئيس ، يك نايب رئيس ، يك دبير و سخنگو و دو منشي اقدام مينمايد و محل كار خود را تعيين و به ستاد انتخابات با حضور پنج نفر رسميت يافته و تصميمات متخذه با حداقل چهار راي معتبر است 0
  ماده 6 : شوراي نگهبان در هر مورد كه مقتضي بداند نسبت به اعمال نظارت قانوني راسا" اقدام مي نمايد0
  ماده 7 : كليه نظرات و تصميمات شوراي نگهبان كه با رعايت قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و لايحه نظارت شوراي نگهبان بر انتخاب رياست جمهوري و دستورالعمل اجرائي آن و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي اتخاذ و به وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ابلاغ ميگردد قطعي و لازم الاجراست 0
  الف :وظايف هيئت مركزي نظارت بر انتخابات
  ماده 8 : هيئت مركزي نظارت بر انتخابات با بررسي فهرست اسامي حوزه هاي انتخابيه اي كه برگزاري انتخابات در آنها مورد تائيد قرار گرفته و در اجراي ماده 5 و تبصره ذيل لايحه قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري نسبت به تعيني ناظر يا ناظرين بر انتخابات اقدام و يك نسخه از صورت جلسه انتخاب ناظرين و رونوشت احكام صادره را به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارد0
  ماده 9 : گزارشاتي كه از ناظرين به هيئت مركزي نظارت برانتخابات واصل ميشود در جلسات هيئت مركزي نظارت مطرح ومورد بررسي قرار ميگيرد:
  ماده 10 : شكاياتي كه در جريان برگزاري انتخابات از انجمنهاي نظارت و هيئت هاي اجرائي و ناظرين استان و حوزه هاي انتخابيه و مباشرين وزارت كشور به هيئت مركزي نظارت برانتخابات واصل ميشود در جلسات هييت نظارت مطرح و حسب اهميت موضوع بيكي از طرق زير مودر رسديگي قرار ميگيرد0
  الف : ارسال شكايات به ناظرين استان جهت رسيدگي و اعلام نتيجه

  ب : اعزام بازرس از مركز0
  تبصره :هيئت مركزي نظارت برانتخابات ميتواندبازرسان اعزامي خود را از بين كارمندان دولت انتخاب نمايد0
  ماده 11 : هيئت مركزي نظارت بر انتخابات در صورت لزوم راسا" ناظران مستفي براي نظارت بر نحوه برگزاري حوزه هاي انتخابيه تعيين و اعزام ميدارد0
  تبصره :رونوشت احكام بازرسان اعزامي به فرمانداري يابخشداري مربوط و ستاد انتخابات استان و ستادانتخابات كشورارسال ميگردد
  ماده 12 : هيئت مركزي نظارت بر انتتخابات نواقص قانوني مشاهده شده را جهت رفع آنها به ستاد انتخابات كشوراعلام ميداردمگراينكه نواقص انتخابات د رحدي باشد كه صحت آن را مورد ترديد قرارميدهد كه در اين صورت مراتب را با اطلاع ستاد انتخابات كشور و با ذكر دلايل و ارسال مستندات به شوراي نگهبان جهت بررسي و اتخاذ تصميم نهائي اعلام ميدارد0
  ماده 13 : در صورت وصول گزارش از طرف وزارت كشور در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي و يا انتخابات رياست جمهوري موضوع با قيد فوريت در هيئت مركزي بررسي و اظهار نظر جهت اتخاذ تصميم نهايي به شوراي نگهبان ارسال ميگردد0
  ماده 14 : دو نخسه ازصورت جلسات هيئت مركزي نظارت بر انتخابات جهت اطلاع و ضبط سوابق انتخاباتي به ستاد انتخابات كشور ارسال ميگردد0
  ماده 15 : پس از ووصل گزارش نهائي حوزه هاي انتخابيه گزارش كامل انتخابات هر وزه انتخابيه و نظر نهائي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات براي اتسحضار شوراي نگهبان تهيه و دو نسخه از آن جهت اطلاع به ستاد انتخابات كشور ارسال ميگردد ستاد انتخابات كشور يك نسخه از گزارش مذكور را همراه با پرونده انتخابات به مجلس شوراي اسلامي ارسال ميدارد0
  ماده 16 : نسبت به مواردي كه در اين آئين نامه پيش بين نشده هيئت مركزي نظارت بر انتخابات به اكثريت آراء تصميم ميگيرد0
  ماده 17 : ستاد انتخابات استانداري پس از دريافت اسامي ناظريا ناظرين براي تشكيل جلسه دعوت بعمل مي آورد0
  ماده 18 : ستاد انتخابات استانداري پس از دريافت صورتجلسه انتخاب ناظر يا ناظرين استان ،اشخاص مذكو را با ذكر سمت به فرمانداري ها و بخشدايهاي مراكز حوزه هاي انتخابيه با مخابره تلگراف و تلفنگرام معرفي مي نمايد0
  ماده 19 : ناظر يا ناظرين استان پس از دريافت اسامي داوطلبان نمايندگي مجلس شواري اسلامي و نظر و ناظر بر انتخابات حوزه انتخابيه مربوط بررسيهاي داشته باشد نظريه كتبي خود را سريعا" به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مربوط اعلام ميدارد بنحوي كه قبل از انقضاي مهلت پنج روزه رسيدگي هيئت اجرائي امان طرح نظريه كتبي خود را سريعا" به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مربوط اعلام ميدارد بنحوي كه قبل ازانقضاي مهلت پنج روزه رسيدگي هيئت اجرائي امكان طرح نظريه در جلسات هيئت اجرائي فراهم باشد و تصميمات خود را به ستاد انتخابات استان ابلاغ مينمايد0
  ماده 20 : ناظر يا ناظرين استان بكليه گزارشاتي كه از طرف ناظرين حوزه هاي انتخابيه و فرمانداران و بخشداران و ستاد انتخابات استانداري در زمينه انتخابات ميرسد دقيقا" رسيدگي و نسبت به مسائل مطروحه صريحا" اظهار نموده و مراتب را صورتجلسه مي نمايد و تصميات خود را جهت اجراء به ستاد انتخابات استان ابلاغ مي نمايد و همچنين ستاد انتخابات استانداريها نظرقطعي ناظر يا ناظرين استان را جهت اجرا به فرمانداري يا بخشدراي مركزحوزه انتخابيه اعلام ميدارند0
  ماده 21 : ناظر يا ناظرين استان پس ازدريافت صورت جلسه رسيدگي به شكايات انجمن نظارت مركزي و گزارش ناظر حوزه انتخابيه نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات حوزه انتخابيه اعلام و مراتب را صورت جلسه مي نمايد و مراتب را به ستاد انتخابات استان ابلاغ مي نمايد تا جهت اجراء به فرمانداري يابخشداري مركزحوزه انتخابيه اعلام و مراتب را صورت جلسه مي نمايد و مراتب را به ستاد انتخابات حوزه انتخابيه اعلام و مراتب را صورت جلسه مي نمايد و مراتب رابه ستاد انتخابات استان ابلاغ مي نمايد تا جهت اجراء به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه اعلام دارند0
  ماده 22 : نظريه نهائي ناظر يا نظارين استان با رعايت بندهاي مذكور در ذيل ماده 7 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي تنظيم ميگردد و در صورتيكه نظر به ابطال انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تاثير تعيين كننده ندارند داشته باشند صريحا" در صورت جلسه موضوع ماده 21 اين آئين نامه قيد مي نمايند تا فرمانداري ها و بخشداريهاي مراكز حوزه هاي انتخابيه بتوانند با طرح نظريه مذكور در جلسه مشترك نهائي انجمن نظارت مركزي و هيئت اجرائي انتخابات و ناظر حوزه انتخابيه آنرا بمورد اجرا گذارند0
  ماده 23 : ناظر استان در صورتيكه نظر به ابطال كل انتخابات يك حوزه انتخابيه با توقف انتخابات و يا انتخابات شعبي كه درسرنوشت انتخابات تاثير تعيين كننده دارند داشته باشددلايل خودرامشروحا" در صورت جلسه ذكر و همراه با مستنددات به هيئت مركزي نظارت ارسال ميدارد و استاندار استان را با ارسال دو نسخه از صورتجلسه در جريان امر ميگذارد استاندار يك نسخه از صورت جلسه مذكور رابا اظهارنظر صريح خود نسبت بموارد مندرج در آن به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارد0

  ج : وظائف ناظر يا ناظرين بر انتخابات حوزه انتخابيه
  ماده 24 : فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه پس ازدريافت رونوشت احكام ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان از ايشان براي تشكيل جلسه دعوت مينمايد0
  ماده 25 : ناظر يا ناظرين هر حوزه انتخابيه بايد شخصا" باتوسط نماينده خود بترتيبي كه در دستورالعمل اجرائي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيش بيني شده در كليه جلسات هيئت اجرائي انتخابات و انجمن نظارت از مرحله انتخاب معتمدين ، هيئت اجرائي تا تنظيم صورتجلسه نهايي مشترك و انجمن نظارت مركزي شركت نمايد و براساس قوانين موضوعه و مواد و تبصره هاي اصلاحي و الحاقي به قانون انتخابات و دستورالعمل اجرايي انتخابات انجام وظيفه نمايد
  ماده 26 : ناظر يا ناظرين حوزه انتخابيه دراولين فرصت نسبت به انتخاب و صدور احكام ناظرين حوزه هاي فرعي اقدام و رونوشت احكام صادره را به ناظر يا ناظرين استان و فرمانداري يا بخشدراي مركز حوزه انتخابيه و فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه وفرمانداري يا بشخداري حوزه فرعي ارسال ميدارد0
  ماده 27 : در موارديكه ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان براي حضور در جلسات هييت احرائي انتخابات و انجم نظارت مركزي نماينده انتخاب ميكند نمانيده منتخب موظف است جريانات مطورحه در جلسات را باطلاع ناظر يا ناظرين برساند0
  ماده 28 در مواردي كه ناظر يا ناظرين حوزه انتخابيه بمواردي برخورد نمايندكه بنظر برسد ابطال كلي انتخابات حوزه انتخابيه يا توقف آنو يا ابطال انتخابات شعبي كه تاثير تعيين كننده در انتخابات دارند ضروري است نظرات خود را با ذكر دلائل صورتجلسه نموده و همراه با مستندات به ناظر يا ناظرين استان جهت بررسي و اقدام بر اساس ماده 23 ائين نامه ارسال ميدارد0
  ماده 29 : ناظر يا ناظرين حوزه انتخابيه پس از پايان رسيدگي انجمن نظارت مركزي به شكايات انتخابات و دريافت صورتجلسه مربوط نظرات خود را نسبت به تمام جريانات و موارد انتخابات حوزه انتخابيه كتبا" تهيه نموده و چهار نسخه از صورتجلسه تنظيمي را جهت طرح در هيئت اجرائي انتخابات وارسال آن به ستاد انتخابات كشور واستانداري به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه تسليم ميدارد0
  ماده 30 : ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه پس از وصول ليست اسامي ناظرين شعب ثبت نام و اخذ راي پيشنهادي ناظر حوزه فرعي از بين پيشنهاد شدجگان يا ازخارج ناظرين شعب ثبت نام و اخذ راي را تعيين ومراتب را صورتجلسه مينمايد واحكام ناظرين شعب ثبت نام و اخذ راي را صادر و رونوشت آ;را براي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه و فمراندار يا بخشدار حوزه فرعي و انجمن نظارت مركزي حوزه انتخابيه وناظر حوزه فرعي ارسال ميدارد
  ماده 31 : ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان حوزه انتخابيه وظيفه مراقبت بر اجراي تصميمات قانوني ناظر يا ناظرين استان و هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان را در حوزه انتخابيه خود بعهده داردو چنانچه مواردي از تخلف و تعلل را مشاهده نموده موظف است نسبت به گزارش آن با رعايت سلسله مراتب اقدام كند0
  ماده 32 : كليه وظائف ناظر حوزه فرعي در بخش مركزي بعهده ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه ميباشد كه ميتواند شخصا" يا توسط نماينده هائي كه تعيين ميكند انجام دهد0
  ماده 33 : بطور كلي در آئين نامه در هر مودر كه ناظرين تعيين شده بيش از دو نفر باشد ناظرين يك نفر را از بين خود با اكثريت آراء بعنوان رئيس انتخاب مي نماين و چنانچه توافقي در حصول اكثريت نشد يكنفر را از بين خود بقيد قرعه بعنوان رئيس انتخاب مينمايند0

  د : وظائف ناظر حوزه فرعي
  ماده 34 : ناظر منتخب حوزه انتخابيه در حوزه فرعي پس ازدريافت ابلاغ خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه معرفي و به ترتيبي كه در دستوراعلمل اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مقرر است نسبت بانجام وظائف محوله اقدام مينمايد0
  ماده 35 : ناظر حوزه فرعي موظف است گزارشات ناظرين شعب ثبت نام و اخذ راي حوزه فرعي ليستي از افراد مومن ، مطلع و مورد اعتماد را براي نظارت در شعب ثبت نام واخذ راي تهيه و كتبا" به ناظريا ناظرين حوزه انتخابيه پيشنهاد نمايد0
  ماده 36 : ناظرحوزه فرعي موظف است گزارشات ناظرين شعب ثبت نام و اخذ راي را دريافت و پس از بررسي و اظهارنظر نسبت به مطالب مندرج در آنها كلا" به ناظر ناظرين حوزه انتخابيه ارسال دارد0

  ه : وظائف ناظرين شعب ثبت نام و اخذ راي
  ماده 37 : ناظرين شعب ثبت نام و اخذ راي پس از دريافت ابلاغ نظارت در معيت اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي و نماينده فرماندار يا بخشدار به محل شعبه ثبت نامو اخذ راي عزيمت مينمايند و در روز اخذ راي يكساعت قبل از شروع بكار بايد در محل شعبه ثبت نام و اخذ راي حضور يافته و تا پااين شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه شعبه بشرح مندرج در دستورالعمل اجرائي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري محل شعبه را ترك ننمايند0
  ماده 38 : ناظرين شعب ثبت نام واخذ راي بمحض مشاهده عمل خلاف قانون انتخابات مراتب را به نماينده فرمانداري يابخشداري مستقر در محل شعبه ثبت نام و ا خذ راي يا رئيس شعبه تذكر داده و در صورت عدم حصول نتيجه مطلوب موضوع را از طريق ناظر حوزه فرعي به فرماندار يا بخشدرا اطلاع ميدهد و در هر حال مراتب را دقيقا" در گزار شكتبي كار خود به ناظر حوزه فرعي قيد خواهد نمود0
  ماده 39 : ناظرين شعب ثبت نام واخذراي صرفا" وظيفه نظارت داشته و بهيچوجه حق مداخله يا اعمال نظر در جريان انتخابات را ندارند و افردايدكه بعنوان ناظر انتخابات مبادرت به دخالت در امور اجرائي انتخابات بنمايند مورد تعقيب قانوني قرار خواهندگرفت 0
  ماده 40 : نحوه انجام وظيفه ناظرين شعب ثبت نام واخذ راي بشرح دستورالعمل ذيل خواهد بود:

  دستورالعمل وظائف ناظرين شعب ثبت نام واخذ راي
  1 : بررسي محل استقرار شعبه اخذ راي و انطباق آن با اگهي انجمن نظارت در ارتباط با اعلام شعبه اخذ راي 0
  2 : بررسي ، نصب پرده (تابلو) شعبهاخذ راي بنحويكه تابلو شعبه اخذ راي قابل رويت باشد0
  3 : بررسي محل استقرار صندوق اخذ راي ازلحاظ سهولت تردد براي راي دهندگان 0
  4 : بررسي وضع و موقع شعبه اخذ راي در موارد زير:
  الف : آيا نمانيده فرماندار يا بخشدرا كه بحكم وظيفه قانوني لازم است قبل از شورع برنامه اخذ راي در محل شعبه مستقرشده باشد، حضور دارد؟
  ب : آيا نمانيده فرماندار يا بخشدار ه وظائف قانوني خود اعم از نظارت و كنترل شعبه اخذ راي وصدوربرگ انتخابات عمل مينمايد
  پ : آيا نمانيه فرماندار يا بخشدرا براي جلوگيري از ازدحام راي دهندگان لوزما" براي تسريع در صدور برگ انتخابات از وجود افراد با سواد ا ستفاده نموده است 0
  ت : آيا برگهاي انتخاباتي موجود در شعبه اخذ راي با توجه به تعداد راي دهندگان حاضر در محوطه شعبه اخذ راي كفايت ميكند؟
  ث : آيا لوازم و وسائل شعبه اخذ راي براي انجام وظائف اعضاي شعبه اخذ راي مناسب و كافي است ؟
  ج : آيا كوشش دشه است كه محل استقرار صندوق راي در اطاقي
  باشد كه حتي المقدور دو در ورود و خروج داشته باشد؟
  چ : آيا تعداد محافظان صندوق ( مامورين شهرباني و ژاندارمري و پاسداران انقلاب ) براي حفاظت صندوق و شعبه اخذ راي لااقل ازسه نفر كمتر نميباشد؟ و آيا دقت كافي در بازرسي بدني افرادجهت جلوگيري از ورود افراد مسلح به محل شعبه اخذ راي انجام ميگيرد؟
  ح : در صورتيكه افرادي مزاحمت راي دهندگان را فراهم مينمايند آيا محافظان صندوق و نماينده فرماندار يا بخشدار تدابير لازم را اتخاذ مينمايند؟
  خ : آيا براي جلوگيري از انجام فعاليت غير قانوني افرادي كه به نحوي در امور اخذ راي دخالت مينمايند و يا قصد اعمال نظرات شخصي دارند و احيانا" براي راي دهندگان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي يارياست جمهوري تكليف بخصوص تعيين مينمايندنماينده فرماندار و يا بخشدار تدابير لازم را اتخاذ مينمايندو با كمك محافظان صندوق و هنمكاري انجم نظارت از عمل غير قانوني اشخاص مخالفت بعمل مي آورد؟
  د : آيا قب لاز شروع اخذ راي و يا در پايان اخذ راي مطابق مقررات صندوقهاي اخذ راي لاك و مهر شده و ميشوند؟
  ذ : آيا اعضاي پنجنفري شعبه اخذ راي راسا" اقدام به راي گيري مينمايند و يااينكه افراد غيرمسئول در امور اخذ راي دخالت كرده و نسبت بانجام برنامهاخذ راي مشاركت غيرقانوني دارند؟
  5 : بررسي و نظارت در نحوه شمارش و قرائت آراء ريخته ش : ده در صندوقهاي راي 0
  6 : رعايت دقيق ساعت شروع و خاتمه راي گيري بنحويكه ديرتر از وقت مقرر شروع نشده و قبل از اينكه تمام مراجعين راي خودراداده باشند خاتمه نيابد0
  7 : بررسي در خصوص اينكه هنگام شماره و قرائت آراء چه تعداد اعضاء شعبه حضور داشته اند؟ (كليه اعضاء شعبه بايد حضور داشته باشند)
  8 : آيا نسبت به محافظت از صندوق اخذ راي پس ازشمارش و قرائت راي و تنظيم صورتجلسه اقدام لازم بعمل آمده است 0
  9 : صندوقهاي اخذ راي پس از خاتمه كار و تنظيم صورتجلسه توسط چه كساني به انجمن نظارت تحويل شده است ؟
  10 : بررسي ، نظارت و مراقبت در تنظيم صورتلجسه تا پايان اخذ راي و قرائت آراء شعبه اخذ راي 0
  11 : ناظران در كليه موارد بدوندخالت در امور شعب اخذ راي و بدون دخالت در طريق انجام وظائف اعضاي شعب و نماينده فرماندارو بشخدار و محافظان صندوق در بر طرف نمودن مواقع و مشكلات كوشش مينمايند و با دادن تذكر به نماينده فرماندار يا بخشدار امور جاري شعب اخذ راي را بنحو مطلوب و در مسير حقيقي اخذراي وقرائت آراء قرار ميدند در صورتيكه مشاهده نمايند كه تذكراتشان به نتيجه نخواهد رسيدمراتب را بمنظور حصول نتيجه وسيله ناظر حوزه فرعي به بخشدار يا فرمانار اطلاع ميدهند0
  12 : هيچ فردي نبايد با شناسامه ديگري و بجاي ديگري راي بدهد حتي از نزديكان و بستگان مراجعه كننده باشد0 هر فردفقط حق دارد بنام خود و باشناسنامه خود راي بدهد0
  اين آئين نامه با40 ماده و تبصره در جلسه 23/4/1360 به تصويب اكثريت اعضاي شوراي نگهبان رسيده است 0
  قائم مقام دبير شوراي نگهبان : حسين مهرپور [/COLOR]
   
 8. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  [SIZE=2][COLOR=#800000][B]آئين نامه بازرسي كل كشور[/B]

  [/COLOR][/SIZE]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#000000]روزنامه رسمي شماره : 10713 - 15/9/1360
  شماره : 22407/1 - 9/9/1360

  ماده 1 : سازمان بازرسي كل كشور در موارد زير اقدام به بازرسي ميكند:
  الف : بازرسي مستمر.
  .ب : بازرسي فوق العاده
  ج : رسيدگي به شكايات و اعلامات.

  فصل يكم :
  ماده 2 : به منظور انجام بازرسي مستمر بدستور رئيس سازمان حداقل سالي يكبار هيئت هاي بازرسي به وزارتخانه ها و سازمانها و سازمانها و موسسات مندرج در ماده 2 قانون تشكيل سازمان متشكل از تعداد لازم اعضاء واجد صلاحيت ميباشد كه تحت رياست يك قضاي يا كسي كه صلاحيت قضائي او با رعايت ضوابط استخدام قاضي از طرف شوراي عالي قضائي گواهي شده باشد انجام وظيفه مينمايد.
  ماده 4 : اعضاء هيئتهاي بازرسي تحت هدايت وراهنمائي رئيس هيئت وظائف خود را انجامميدهند و تقسيم كار بين آنها بعهده رئيس هيئت ميباشدو نتيجه كاري كه به هريك از اعضاء محول ميشود بايد به رئيس هيئت گزارش شود0
  ماده 5 : سازمان ميتواند بنا بر اقتضاء در هر استان بازرس ويا هيئت بازرسي بطور ثابت مستقر نمايد تا بموجب تعليمات سازمان به انجام بازرسي و نظارت مستمر بپردازد0
  ماده 6 : وظيفه هيئتهاي بازرسي در بازرسيهاي ساليانه بشرح زير است :
  الف : بررسي طرز رفتار روساء و كارمندان از حيث اخلاق وايمان و روحيه و معلومات ، نحوه انجام وظيفه ، صحت عمل ، استعداد، لياقت شجاعت در انجام وظيفه و طرز رفتار با مردم ، آگاهي و تخصص در رشته مربوط وغيره 0
  ج : بررسي اوضاع عمومي و اجتماعي اعم از آنكه مربوط به تمام كشور يا يك منطقه باشد از قبيل روحيه عمومي ، امور اقتصادي ، كشاورزي و محصولات ، توليدات صنعتي ، فرهنگ ، بهداشت ، ارتباطات و راهها، امور قضائي ، امور انتظامي و مايحتاج عمومي در حدود اختيارات قانوني سازمان 0
  ماده 7 : بازرسي فوق العاده در موارد مذكوردربندب ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور انجام ميگيرد و رئيس سازمان در بازرسي هاي فوق العاده به اقتضاي مورد بازرس با هيئتهاي بازرسي تعيين و اعزام مينمايد0

  فصل دوءم :
  ماده 8 : هرگاه رسيدگي به موضوعي از مقامات ذيصلاح به سازمان ارجاع گردد سازمان پس از رسيدگي و انجام وظائف قانوني نتيجه اقدامات خود را به مقام ارجاع كنندهاعلام مينمايد0

  فصل سوم :
  ماده 9 : هركس ميتواند شكايت خود را عليه سازمانها و موسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل سامزان بازرسي كل كشور وكاركنان آنها مستقميا" بسازمان تسليم نمايد0
  ماده 10 : رئيس سازمان ميتواند بدنبال شكايات و اعلامات مدلل بازرس يا هيئت بازرسي را براي رسيدگي اعزام وو يا مامورنمايد0
  ماده 11 : شكايات و اعلامات بايد كتبي و مقرون به دلائل باشد در صورتكيه شكايت شفاها" اظهار شود اظهارات شاكي وسيله بازرس مربوطه در صورتمجلس درج و به امضاءاو ميرسد0
  ماده 12 : در صورتيكه رسيدگي به شكايات خارج از وظايف سازمان باشد مراتب به شاكي ابلاغ و شكوائيه بايگاني ميشود0
  ماده 13 : به اعلامات بدون امضاء يا با امضاء مستعار ترتيب اثر داده نميشود مگر اينكه بطور مدلل خاوي موضوعات ومسائل مهمه باشد بنحوي كه سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد0
  ماده 14 : در مواردي كه سازمان تشخيص دهد كه موضوع جنبه فوري دارد و يا نياز به مكاتبه و اعزام بازرس نيست از طريق تلفن و تلكس و يا تلگراف توضيح لازم را از مقام مربوطه ميخواهد وسپس اخذ تصميم ميينمايد0
  ماده 15 : رئيس سازمان بازرسي در اجراي وظائف محوله ميتواند براي رسيدگي به موضوعهاي معيني افرادي را شخصا" براي بازرسي به نقاطي كه متقضي بداند بفرستد0
  ماده 16 : بازرسيها و هيئتهاي بازرسي ميتواننداطلاعات وتوصيحات لازم را از طريق مكاتبه يا مراحعه مستقيم از سازمانهاي مذكور در ماده 2 قانون تشكيل سامزان بازرسي بخواهند ودرصورت نياز كازكنان سازمانهاي مزبور يا افراد مطلع را براي اخذ توضيح دعوت نمايند، سازمانهاي طرف مكاتبه مكلفند سريعا" به نامه هاي بازرسي پاسخ گويند0
  ماده 17 : هرگاه بازرس يا هيئتهاي بازرسي ضمن انجام ماموريت با موضوعاتي برخورد كنند كه واجد اهميت است ولي در احكام ماموريت آنها منظور نشده باشد مراتب را فورا" به سازمان گزارش كرده وكسب تكليف مينمايند0
  ماده 18 : در مواردي كه جلب نظر كارشناس لازم باشد از كارشناس دعوت بعمل مي آيد حق الزحمه كارشناس با توجه به حجم كار از طرف سازمان تعيين و پرداخت خواهد شد0
  ماده 19 : بازرس با هيئتهاي بازرسي نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد مداخله نمايند0
  ماده 20 : اقدامات بازرسان يا هيئتهاي بازرسي در ضمن بازرسي بايد بنحوي انجام شود كه حتي المقدور موجب ايجاد وقفه در كارهاي جاري قسمتهاي تحت بازرسي نگردد0
  ماده 21 : احكام ماموريت بازرسان يا هيئتهاي بازرسي از طرف رئيس سازمان صادر ميشود و در احكام صادره حوزه ماموريت ومواردي كه بايد رسيدگي شود صريحا" تعيين خواهد شد0
  ماده 22 : كارمنداني كه با انتخاب رئيس سامزان با موافقت وزير يا مسئول موسسه مربوطه بعضويت هيئتهاي بازرسي با بعنوان بازرس انتخاب ميشوند مكلف به قبول هستند و ازتاريخ صدورابلاغ تا پايان كار تحت نظر بازرسي كل كشور انجام وظيفه خواهند نمود و در مدت مزبور از طرف سازمانهاي متبوعه كاري به آنها ارجاع نخواهدشد0
  ماده 23 : هيئتهاي بازرسي و بازرسان اعزامي مكلفند ورود خودرا به هر حوزه بلافاصله پس از ورود تلگرافي اطلاع داده وبعداز انجام ماموريت گزارش جامع ماموريت خود را تهيه وتسليم سازمان نمايند
  ماده 24 : در بازرسي هاي مستمر رئيس هيئت بازرسي ورود خود رابه هر شهرستان قبلا" به استاندار و يا فرماندار محل اطلاع ميدهد تا تسهيلات لازم را براي انجام وظائف هيئت فراهم نمايند0
  ماده 25 : استانداران و فرمانداران موظفند پس از ورود هيئت جلسه معارفه با حضورمسئولين ادارات ونهادهاي انقلاب تشكيل بدهند0 در اين جلسه از مقامات محترم روحاني دعوت بعمل مي آيد0
  ماده 26 : در بازرسيهاي مستمر و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيئت بازرسي اعزام ميگردد هيئت موظف است پس از استقرار در محل ، ورود و آمادگي خود را جهت دريافت شكايت با تعيين نشاني محل كار هيئت اعلام دارد0
  ماده 27 : هيئتهاي بازرسي جهت انجام ماموريت خود براي آگاهي به اوضاع منطقه از وجود اقشار مختلف مردم بخصوص زحمتكشان و ضعفا و محرومين استفاده خواهد نمود0
  ماده 28 : هيئتهاي بازرسي موظفند گزارشات هيئتهاي بازرسي فعلي را مورد مطالعه قرار داده تا بتوانند تغيراتي كه در اين فاصله در اوضاع منطقه بعمل آمده در گزراش خود منظور دارند0
  ماده 29 : سامزان موظف است راجع به هري از مسائل مذكور درماده 5 اين آئين نامه و همچنين نقائص ناشي ازتناقض يانارسائي قوانين يا وجود مقررات زائد ومزاحم اقدامات و طرحهائي را كه مفيد ولازم تشخيص دهد به وزارتخانه ها و سامزانهاي ذيربط پيشنهاد نمايد0
  ماده 30 : گزراشات بازرسي ها محرمانه بوده و هرگونه اطلاعي در رابطه با موضوع ماموريت ونتيجه بازرسي به هر مقامي از ناحيه بازرسان ممنوع است 0
  ماده 31 : سازمان ميتواند در صورت لزوم علل بروز وقاعي مهم مملكتي را بطريق مقتضي برسي كرده و مراتب را به شوراي عالي قضائي گزارش نمايد0
  ماده 32 : كارمند يا كارمنداني كه در اجراي ماده 9 قانون تشكيل سازمان بازرسي به تقاضاي بازرس سا هييت بازرسي معلق ميشوند در صورتي كه گزارش نهائي بازرس يا هيئت بازرسي بر بي تقصيري آنها باشد يا قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت ياموقوفي تعقيب آنها از مراجع قضاءي صادر شود بلافاصله بكار دعوت ميشوند و حقوق ايام تعليق آنها بايد پرداخت گردد0
  ماده 33 : بازرس يا هيئتهاي بازرسي در مواردي كه براي حسن جريان امور تعليق كارمند را ضروري تشخيص دهند بايدمستدلا" مراتب را به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطالع دهند وزيريارئيس دستگاه مربوط مكلف به قبول درخواست بازرس يا هيئت بازرسي است ونميتواند بعذر اينكه درخواست مدلل نيست يا دلائل غير كافي است از انجام تقاضا خودداري كند0
  ماده 34 : هزينه سفر وفوق العاده ماموريت بازرسان موافق مقررات بدستور رئيس سازمان پرداخت ميشود0
  ماده 35 : اين آئين نامه مشتمل بر 3 فصل و 35 ماده ميباشد وپس از تصويب مقررات ضوابط مغاير با آن ملغي خواهد بود0
  از طرف شوراي عالي قضائي : رباني املشي [/COLOR][/SIZE][/FONT]
   
 9. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  اصلاحيه برخي از مواد آئين نامه هاي : بند4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37و53 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 1354

  روزنامه رسمي شماره 21/1/1361
  شماره 37245/1 4/12/1360

  ماده 1 : در تصديق اجتهاد صادره از مراجع مسلم بايد نام ونام خانوادگي و شماره شناسنامه و تاريخ تولد ذينفع باحروف قيد و صحت صدور آن به تائيد شورايعالي قضائي رسيده باشد.
  ماده 3 : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي در شهريور ماه هر سال طي آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز مراتب را به اطلاع متقاضيان خواهد رسانيد0
  متقاضيان واحد شرايط مكلفند تا آخر مهرماه تقاضاي خودرابسازمان ثبت يا اداره ثبت محل تسليم دارند و حداكثر تا پايان آذرماه هر سال از كليه داوطلبان واجد شرايط بوسيله هيئت منتخب به پيشنهاد سازمان و تصويب شورايعالي قضائي ثبت بنحو متقضي اختيار بعمل خواهد آمد و سپس تعداد لازم را از بين داوطلبان مذكور انتخاب خواهد نمود0
  ماده 5 : دفترياري كه بموجب ماده 3قانون دفاتراسنادرسمي پيشنهاد ميوشد هرگاه سابقه دفترياري نداشته باشد و يا سابقه او در دفتر ياري اول يا دوم كمتر از سكال باشد هيئتي كه از طرف سازمان ثبت تعيين ميوشد از فرد پيشنهاد شده بنحو مقتضي امتحان و مصاحبه بعمل اورده و در صورت پذيرفته شدن در امتحان وتشخيص شايستگي با رعايت ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نامبرده ازطرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.
  ماده 6 : كفيل دفتخرانه اي كه سردفتر ان فوت يا به انفصال دائم محكوم يا غيبت غيرموجه دارد حق تنظيم و ثبت سند جديد در دفاتر مورد كفالت را ندارد و تكميل انساد ناقص نيزموكول به كسب اجازه از ثبت محل خواهد بود0
  ماده 8 : مراسم سوگند با حضور رئيس سازمان ثبت و معاونين او و رئيس يا هييت مديره كانون سردفتران وم دير كال امور اسناد و سر دفتران و معاون او يا در صورت اقتضاء با حضور يكي از مقامات نامبرده در فوق بعمل خواهد آمد0
  بند2 از ماده 12 : دفاتر مجاز به تصديق صحت امضاءنوشته هاي مالي نيستند، مقصود از نوشته هاي مالي نوشته هائيست كه در آن بطورمنجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاء كننده تعهد و ياضمانت شده باشد و يا آنكه موضوع گواهي امضاء شده عين يا منفعت مال غير منقول ويا سهام شركتهاي ثبت شده باشد0
  ماده 13 : درموارد مرخصي ومعذوريت وتعليق وانفصال موقت سردفتر كفيل دفترخانه از بين دفترياران واجدشرايط سردفتري وياسردفتران همان حوزه ثبتي توسط ثبت منطقه تعيين ميگردد0
  بند2 از ماده 14 : ابلاغ مرخصي سر دفتر ودفتر يار درمنطقه ثبتي تهران از طرف سازمان ثبت و در ساير مناطق ثبتي از سوي مدير كل ثبت منطقه صادر ميگردد0
  صدور ابلاغ مزبور موكول بدرخواست متقاضي و موافقت رئيس واحد ثبتي محل است 0
  ماده 28 : در مورد اعضاي دادگاه بدوي انتظامي و تجديدنظر و دادستان و دادياران و عضاء علي البدل موارد بر همان است كه در بندهاي 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 6 ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شده است.
  ماده 29 : الف : تخلفات ذيل موجب توبيخ كتبي يا درج در پرونده است
  1 : تاخير در پرداخت وجوه عمومي در صورتيكه زائد بر يك هفته نباشد در صورت تاخير زائد بر يك هفته به مجازات مقرر در بندب و در صورت تاخير زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرردربند ج اين ماده محكوم خواهد شد0
  2 : تاخير در ارسال آمار به راجع مربوطه و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد.
  3 : عدم رعايت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر ودرصورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد.
  4 : اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براي بار اول ودر صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
  5 : تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد0
  6 : رفتار خارج از نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
  ب : تخلفات ذيل موجب جريمه از پنجهزار ريال تا پنجاه هزار ريال است :
  1 : غيبت غير محاز يا غير موجه تا مدت سه روز و بيش از آن به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد0
  2 : تاخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسيم نامه و اطلاع نامه نكاح و طلاق به اداره ثبت احوال 0
  3 : خودداري غير موجه از صدور اجرائيه و يا صدوراجرائيه بصورت ناقص به نحوي كه موجب تاخير در كار شود0
  4 : عدم رعايت مواد مربوطه به تشكيلات دفترخانه 0
  5 : قصور در تبديل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت 0
  6 : امتناع از ثبت واقعه ازدواج وطلاق و ثبت سند هر چند دليل امتناع كتبا" به متقاضي اعلام شده باشد ولي موضوع از مسائل نظري نبوده واقعا" بايد سند تنظيم ميشده.
  7 : خودداري از تسليم رونوشت و مدارك به اشخاص كه حق دريافت آنها را دارند و يا تسليم آنها به اشخاصيكه حق دريافت آنها را ندارند0
  ج : تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از سه مالي الي شش ماه است :
  1 : كسر پرداختي در صورتيكه با توجه به موازين آن عرفا"اشتباه محاسبه تلقي نشود.
  2 : بردن دفتر اسناد رسمي براي ثبت سند به خارج از محل دفتر خانه بدون مجوز قانوني.
  3 : ثبت سند در خارج از حوزه مقرر براي دفترخانه هاي اسناد رسمي و ازدواج وطلاق.
  4 : امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسم نامه 0
  5 : امتناع از ارسال آمار0
  6 : تقصير در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن بصندوق ثبت در صورت احراز سوءنيت 0
  7 : ثبت سند بدون استعلام از ثبت در موارديكه تكليف به استعلام دارد0
  8 : انظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها ودستورالعمل ها0
  9 : امتناع از معرفي دفتريار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولي كه ثبت محل تعيين مينمايد0
  10 : عدم قيد حقوق دولتي و حق التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي 0
  11 : تمرد از اجراي دستورات صادره و خودداري از قبول كفالت دفاتر ديگر در موارديكه از طرف ثبت محل تكليف ميشود0
  د : تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است :
  1 : امتناع از پرداخت وجوه عمومي با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسيله واحد ثبتي يا سازمان ثبت اسنادواملاك كشور0
  2 : امتناع از ثبت سند در صورتي كه كتبا" دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد0
  3 : تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بيش از يك بار0
  4 : عدم قيد حقوق دولتي و حق التحرير در دفتروصدوراسنادتنظميي در صورت تكرار0
  5 : دخالت مستقيم يا غير مستقمي سردفتر منفصل يا معلق درامور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرا رمتخلف به مجازات مقرردر بند ه اين ماده محكوم خواهد شد0
  6 : عدم مخالفت كفيل دفترخانه از دخالت مستقيم يا غير مستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به سازمان ثبت انساد و ثبت محل براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه اين ماده محكوم خواهد شد0
  ه : تخلفات ذيل موجب انفصال دائم :
  1 : قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد0
  تبصره :در صورت جلب رضاي ذينفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه ميتواند كيفر او را بر حسب اهميت موضوع به يكي از دو نع انفصال موقت تنزل دهد0
  2 : گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تجويزگرديده است 0
  در دويست يازدهمين جلسه شورايعالي قضائي روز سه شنبه 27/11/60 با اصلاحاتي بشرح فوق بتصويب رسيد0
  ازطرف شورايعالي قضائي : موسوي اردبيلي
   
 10. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  آئين نامه امور زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور جمهوري اسلامي ايران

  روزنامه رسمي شماره 10924-6/6/1361
  شماره 18351/1 14/4/1361

  آئين نامه امور زندانها واقدامات تاميني وتربيتي كشور جمهوري اسلامي ايران
  با اختيار حاصل از لايحه قانون واگذاري اداره امور زندانهابه وزارت دادگستري مصوب 23/6/1358 و لايحه قانوني الحاقي بماده يك لايحه مذكور مصوب 23/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و باتوجه به قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339 و قانون تاسيس سازمان اقدامات تاميني وتربيتي مصوب 7/4/1356 آئيننامه اداره امورزندانها و موسسات صنعتي وكشاورزي و ساير موسسات وابسته به زندانها و اقدامات اميني وتربيتي بشرح زير تصويب مي گردد:

  باب اول - تعاريف ، وظايف و تشكيلات كلي سازمان
  فصل اول - تعاريف و وظائف سازمان
  ماده 1- الف - زندان محل ياست كه در آنجا متهمان ومحكومان با قرار يا حكم كتبي مقام صلاحيتدار قانوني موقتا" يا براي مدت معيني با بطور دائم نگهداري ميشوند0 موسسات اقداماتتاميني و تربيتي موسساتي هستند كه در آنجا محكومان قبل يا بعد يا ضمن اجراي مجازات و يا مستقل از آن ، تا رعف حالتي كه آنهارادرآينده در مظان ا رتكاب جرم قرار ميدهد، بحكم مراجع قانوني براي مدت معيني نگهداري شوند0
  ب - كليه زندانها وموسسات صنعتي وكشاورزي و خدماتي و ساير موسسات وابسته به آنها وموسسات تاميني وتربيتي در سراسركشورتحت نظر شوراي اسرپرستي منتخب شوراي عالي قضائي زير نظر دادستان كل كشور اداره ميشوند0
  ج - يكي ا ز اعضاء شورا مديريت كل زندانها را عهده دار خواهد بود و عضو ديگر مديريت كل دفتر اقدامات تاميني وتربيتي را تصدي خواهد نمود و عضو قضائي شوراي سرپرستي با تائيد شوراي عالي قضائي رياست شورا را بعهده خواهد داشت 0
  د- هدف و وظائف اساسي شورا عبارت است از:
  - اداره كليه امور مربوط به زندانها وموسسات صنعتي وكشاورزي و ساير موسسات وابسته به آنها واقدامات تاميني وتربيتي 0
  - نظارت بر اجراي كليه قوانين وآئين نامه هاي مربوط به زندانها و موساست صنعتي ، كشاورزي وخدماتي و ساير موسسات وابسته به آنها واقداماتتاميني وتربيتي 0
  - تعيين خط مشي كلي زندانها در سراسر كشور0
  - بررسي وتصويب بودجه ساليانه و طرحهاي عمراني 0
  - بررسي وتصويب و نظارت بر مقررات مالي واستخدامي واداري 0
  - بررسي وتصويب برنامه هاي مربوط به موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي وساير موسسات وابسته به زندانها0
  - بررسي وتصويب برنامه هاي آموزشي واقدامات تاميني وتربيتي 0
  - اعمال نظارت بر امور زندانها وموسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسات وابسته به آنها واقدامات تاميني و تربيتي از طريق بازرسان ويژه 0
  تبصره 1- تصميمات شورا با اكثي آراء معتبر بوده و درصورت عدم حضور يكي از اعضاء، مصوبات شورا به اتفاق آراء معتبرخواهدبود0
  تبصره 2- در صورت عدم تشكيل قانوني شورا و در كليه موارديكه بهر صورت امكان تكشيل شورا با اكثيت اعضاء ميسر نباشد رئيس شورا وظايف شورا را انجام خواهد داد0
  تبصره 3- رئيس شورا داراي دو معاون ميباشد كه به پيشنهاداواز طرف دادستان كل كشور منصوب ميشوند0
  ه - معاونين كه مديران كل زندانها واقدامات تاميني و تربيتي و روساي زندانهاي مراكز استان و ادارات اقدامات تاميني وتربيتي به پيشنهاد مديران مربوط وتصويب شوراي سه نفري منصوب ميشوند0
  روساي زندان شهرستانهاي تابع استان و روساي ادارات اقدامات تاميني وتربيتي به پيشنهاد روساي مراكز استان از طرف مدير كل زندانهاومدير كل اقدامات تاميني وتربيتي كشور منصوب ميشوند0
  ساير مديران وكاركنان با تفويض اختيار به روساي مراكزاستانها و شهرستانها و رعايت مقررات مربوط منصوب ميشوند0

  فصل دوم - تكشيلات سامزان مركزي
  ماده 2- تحت نظر شوراي سرپرستي واحدهاي زير تشكيل ميگردد:
  الف : دفتر نظارت و پيگيري :
  بمنظور نظارت بر حسن جريان امور و ابلاغ مصوبات شورا وبازرسي از واحدهاي تابعه وپيگيري در چگونگي اجراي مصوبات و انجام امور اداري شورا0
  ب - دفت رطرح و بودجه و آمار:
  بمنظور تهيه وتنظيم بودجه ساليانه براساس خط مشي شورا ونياز واحدهاي تابعه اداره كل زندانها و ادارهكل اقدامات تاميني و تربيتي ودفاع از ان در مراجع مربوط0 تهيه طرحها از جمله طرحهاي عمراني وابلاغ بودجه مصوب براساس تخصيص اعتبارات ونظارت براجراي آن طبق دستورالعملهاي بودجه اي تهيه و استخراج آمار فعاليتهاي واحدهاي مختلف و تهيه آمار توجيهي زندانيان و تهيه گزارشهاي لازم براي مقامات ذيربط0 برسي و تهيه طرحهايتشكيلاتي ، تهيه شرح وظائف واقدام در مورد طبقه بندي مشاغل مطابق قوانين وآئين نامه هاي مربوط بررسي وارزيابي مشاغل از نظر تعيين شرايط احراز شغل وساير امور مربوط0
  تبصره : دفاتر مذكور بتعداد كافي عوامل اداري و كارشناس و بازرس در اختيار خواهند داشت ومصوبات شورا بدستور رئيس شورا از طريق واحد مديريت نظارت و پيگيري جهت اجراء به مديران كل زندانها واقدامات تاميني و تربيتي ابلاغ ميگردد و مديران اين دفاتر توسط شوراي سرپرستي زندانهاي كشور منصوب ميگردند0
  ماده 3- اداره كل زندانها- اين اداره كل كه تحت نظارت شوراي سرپرستي است اجراي قوانين و آئين نامه هاي مربوط به اداره امور انتظامي و فني وقضائي زندانها وموسسات صنعتي ،كشاورزي و خدماتي و ساير موسسات وابسته به آنها را در سراسر كشور عهده دار ميباشد و داراي معاونين انتظامي ، اداري ، قضائي و فني است 0
  ماده 4- معاونت انتظامي وادارات تابعه - وظايف عمده اين معاونت عبارت است از نظارت ومراقبت در حفظ انتظامات و بازرسي زندانها، نحوه نگهداري و حفاظت اسلحه ومهماتو پوشش خارجي زندان ، جلوگيري از ورود اشياء ومواد ممنوعه بداخل زنان ، اعزام و بدرقه زندانيان به خارج و معاودت بموقع آ;ان به زندان ، اجراي برنامه دونوبت سر شماري از زندانيان در شبانه روز وساير امور انتظامي وانضباطي زندانيان و پرسنل زندانها وموسسات صنعتي ، كشاورزي وخدماتي كه به موجب آئين نامه زندانها ومقررات مملكتي ودستورات شوراي سرپرستي زندانها به وي محول ميشود0 قسمتهائي كه زير نظراين معاونت قرار ميگيرد عبارتند از:
  - بازداشتگاهها
  - قسمت پذيرش وتخشيص
  - زندانهاي نيمه باز
  - زندانهاي باز
  - موسسات صنعتي ، كشاورزي وخماتي وابسته بزندانها
  - كانونهاي اصلاح وتربيت
  - تيمارستان مجرمين غير مسئول
  - تبعيدگاه هاي مجرمين بعادت
  - مراكز معالجه مجرمين مععتاد به استعمال الكل وموادمخدر
  - مراكز مراقبت بعد از خروج
  ماده 5- معاونت اداري ومال يوآ'وزش ي - وظائف عمده اين معاونت عبارت است از نظارت بر كلهي امور اداري ومالي و آموزشي از جمله نظارت ومراقبت در امور ادارت دبيرخانه ، كارگزيني ، امور مالي ، بوابط عمومي وارشاد، آموزش و ترتيبت بدني وامور فرهنگي كه شرح وظائف هر يك از ادارات مذكور در بخش مربوط بشرح وظائف ادارات توضيح داده خواهد شد0
  اداراتي كه زير نظر اين معاونت قرار ميگيرندعبارتنداز:
  - اداره دبيرخانه
  - اداره كارگزيني
  - اداره امور مالي
  - اداره روابط عمومي وارشاد
  - اداره آموزش و تربيت بدني
  ماده 6- معاونت فني تداركاتي - وظائف عمده اين معاونت عبارت است از نظارت ومراقبت درانجام امورخدمات وتاسيسات وامورساختماني بهداشت و بهداري ، تاسيس وتوسعه و اداره كارخانجات وكارگاهها و موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي وابسته به زندانها وموسسات تاميني و تربيتي ، نظارت بر امر تداركات وانبارها، اداراتيكه زير نظر اين معاونت تشكيل ميگردد عبارتنداز:
  - اداره خدمات وتاسيسات
  - اداره بهداشت و بهداري
  - اداره موساست صنعتي ، كشاورزي وخدماتيت
  - اداره تداركات
  - اداره انبارها
  ماده 7- معاونت قضائي - وظايف عمده اين معاونت عبارت است از: انجام امور قضائي وحقوقي سازمان زندانها ازجمله نظارت و مراقبت در حس اجراي وظائف ادارات بازرسي ، رسيدگي به شكايات وامور زندانيان ، نظارت بر انجام امور تقويم واجراي احكام ، بايگاني و سجل كيفري ، اين معاونت داراي ادارات مشروحه زير است :
  - اداره بازرسي
  - اداره رسيدگي به امور زندانيان
  - اداره بايگاني و سجل كيفري
  ماده 8- اداره كل اقدامات تاميني وتربيتي تحت نظارت شوراي سر پرستي انجام وظيفه ميكند0 وظايف عمده اين اداره كل عبارتنداز:
  نظارت ومراقبت بر حسن اجراي وظائف موسسات تابعه در زمينه اقدامات تاميني وتربيتي موضوع قانون اقدامات تاميني وتربيتي مصوب سال 1339 و قوانين وآئين نامه هاي مربوط وامور مددكاري اجتماعي و حمايت زندانيان و مطالعات وتحقيقات جرم شناسي 0 ادارات تابع آن عبارتنداز:
  - اداره موسسات اقدامات تاميني و تربيتي
  - اداره مددكاري اجتماعي و حمايت زندانيان
  - اداره تحقيقات و مطالعات جرم شناسي
  ماده 9- ادارهكل اقدامات تاميني و تربيتي مسئوليت نظارت بر اجراي طرحها و اداره امور مربوط به موسسات تاميني وتربيتي زير رادارد:
  -اموركانونهاي اصلاح وتربيت
  -امورتيمارستانهاي مجرمين غيرمسئول
  - امور تبعيدگاههاي مجرمين بعادت
  - امور كارگاههاي كشاورزي ، صنعتي وخدماتي 0
  - امور مراكز معالجه مجرمين معتاد به استعمال الكل وموادمخدر0
  - امور مراكز مراقبت بعداز خروج
  هر يك از قمستهاي فوق حسب وظيفه خاص نسبت بهتهيه طرحها و برنامه هاي لازم در زمينه ايجاد و اداره با واحدهائي كه مسئول تاسيس و اداره موسسات تاميني ميباشند همكاري لازم رابعمل مي آورند
  تبصره - هر يك از واحدهاي فوق الذكر طبق آئين نامه مربوط بخود اداره ميشوند0
  ماده 10- سازمان زندانها درمراكز استان وشهرستانهاتشكيل ميشود از رئيس زندان مركز استان ومعاونين اووروساي زندانهاي شهرستانهاي تابع استان ومعاونين آنها و بتعداد لازم ادارات و دوايرمربوط0
  تبصره 1- در صورتي كه تعداد زنانياندر مراكز استان وشهرستانها از حد نصاب لازم ( به تشخيص شوراي سرپرستي زندانها) كمتر باشد رئيس زندان عهده دار كليه امور معاونت هاي مختلف خواهدبود0
  تبصره 2- روساي زندانهاي شهرستانها تحت نظارت كلي رئيس زندان مركز استان مربوط، برابر مقررات اين آئين نامه عمل مينمايند0
  تبصره 3- وظائف روساي زندانهاي مراكز استان تحت تظارت كلي مدير كل زندانها و معاونين او با توجه به حوزه عمل هر يك برابر مقررات آئن نامه خواهد بود0
  ماده 11- در مراكز استان و شهرستان ادارات اقدامات تاميني و تربيتي به پيشنهاد مدير كل اين اداره وتصويب شوراي سرپرستي تاسيس مي شود وتشكيلات آن عبارتنداز:
  رئيس موسسات اقدامات تاميني وتربيتي مركز استان ومعاونين او و روساي اين موسسات در شهرستانهاي تابع استان ومعاونين آنهاوبه تعداد لازم ادارات ودواير مربوط0
  ماده 12- وظائف مسيولين ادارات اقدامات تاميني و تربيتي در مركز استان تحت نظارت كلي مدير كل اقدامات تاميني و تربيتي وبا توجه به حوزه عمل هر يك برابر مقررات اين آئين نامه خواهد بود
  تبصره - مسئولين ادارات اقدامات تاميني وتربيتي شهرستانهاتحت نظارت كلي مسئولين اداره اقدامات تاميني و تربيتي مركز استان مربوط برابر مقررات اين آئني نامه عمل مينمايند0
  ماده 13- درمراكز استان و شهرستانهائي كه تعداد زنداني بحد نصاب (طبق تشخيص شوراي سرپرستي زندانها) نرسيده باشد وظائف مسئولين اقدامات تاميني وتربيتي بعهده رئيس كل دادگستري مركز استان يا شهرستان ياروساي دادگاههاي صلح يابخش مستقل خواهد بود كه بهتشخيص خود از امكانات محلي براي زنداني استفاده نموده يا زنداني را به نزديكترين مركز اينگونه موسسات اعزام مينمايند0

  باب دوم - تعاريف و رح وظائف ادارات مركزي زندانها
  فصل اول - ادارات تابعه معاونت انتظامي
  ماده 14- بازداشتگاه محل نگهداري متهماني است كه تحت تعقيب بوده و طبق حكم غير قطعي يا قرار مقامات قضائي تا اتخاذ تصميم نهائي در آنجا بازداشت ميباشند0
  ماده 15- در بازداشتگاه در صورت امكان متهم شهبا در اطاق انفرادي نگهداري ميشود و روزها بطور گروهي با ساير متمان از برنامه هاي آموزشي ، حرفه اي ، تفريحي و ورزشي استفاده مينمايدمگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي ونوع و اهميت جرم ارتكابي اجتماع او با ساير متهمان مصلحت نباشد كه دراين صورت طبق تصميم شوراي طبقه بندي اقدام خواهد شد0
  ماده 16- قسمت پذيرش وتشخيص بمنظور شناخت شخصيت زندانيان و طبقه بندي آنها با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص در هر زندان طبق تشخيص شوراي سرپرستي زندانها تحت نظر رئيس زندان يا معاون او تشكيل ميگردد، رئيس زندان موظف است طبق مواد بعدي براي براي هر زنداني پرونده شناخت شخصيت تشكيل دهد0
  ماده 17- محكومان حداكثر دوماه در قسمت پذيرش و تشخيص بوسيله متخصص مذهبي ، علمي وتربيتي ، حرفه اي ، تحت آزمايش هاي پزشكي ، روانپزشكي ، آزمونهاي روانشانسي و شناخت شخصيت واستعداد قرار گرفته و ميران سلامت جسمي و رواني ومعلومات و اطلاعات علمي و حرفه اي آنان از جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين ميگردد،مددكاران اجتماعي طبق موازين اسلامي در خصوص سوابق زندگي زنداني تحقيقات لازم بعمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزراش در محيط هاي مختلف خانوادگي ، تحصيلي ، محلي ، حرفه اي وغيره را با اظهار نظر خود تهيه مينمايند0 در انقضاءمدت اقامت زنداني در قسمت پذيرش و تشخيص كليه گزراشهاي متخصصين در پرونده شخصيت او متمركز ميوشد تا در شوراي طبقه بندي مطرح شود
  ماده 18- در موردمتهماني كه بموجب قرارهاي صادره بازداشت شده و با گذشت دو ماه از تاريخ بازداشت پرونده آنها منتهي به راي قطعي نشده باشد، در صورت تقاضاي آنها مبني بر اشتغال بكار در زندان يا بررسي شخصيت مذكور در ماده 17 اين آئين نامه ، پرونده شخصيت زنداني جهت تعيين نوع زندان واشتغال يا عدم اشتغال بكار آنها وكيفيت آن ، ظرف يكماه به شوراي طبقه بندي ارسال ميگردد0
  ماده 19- قسمت پذيرش وتشخيص داراي شورائي است بنام شوراي طبقه بندي زندانيان كه در خصوص تعيني و تغيير نوع زندان ، اشتغال يا عدم اشتغال بكار زندانيان ونحوه آن ، همچنين انتقال آنان از زنداني به زندان ديگر وم وارد ديگر طبق مقررات اين آئين نامه اتخاذ تصميم مينمايند0
  ماده 20- شوراي طبقه بندي هفته اي يك بار برياست داديار ناظر زندان و در حوزه دادگاه بخش مستقل برياست رئيس دادگاه و شركت رئيس زندان يا معاونين او و در صورت لزوم كارشناسان مذكور در ماده 17 تشكيل ميگردد0
  ماده 21- زندانيان حسب سابقه ، سن ، جنسيت ، نوع جرم ،مدت مجازات وضع جسماني ورواني و چگونگي شخصيت واستعداد حسب تشخيص شوراي طبقه بندي به يكي از انواع زندانها يا موسسات تاميني وتربيتي مذكور در اين آئين نامه اعزام ميگردند0
  تبصره 1- زنان و بطور كلي جوانان بين 18 تا25سال در زندانها جداگانه نگهداري ميشوند و شوراي طبقه بندي بكيفت مذكوردر موارد قبل نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهد نمود0
  تبصره 2- زنان زنداني ميتوانند اطفال خود را تا سن پنجسال تمام بهمراه داشته باشند، روساي زندانها موظفند در هر زندان نسبت به تفكيك و جداسازي اطفال در محل مجزا اقدامو يا نسبت به انتقال اطفال به موسسات نگهداري اطفال مبادرت نمايند0
  ماده 22- در صورت ضرورت و پيش آمد امر فوق العاده كه محتاج به اتخاذ تصميم فوري از طرف شوراي طبقه بندي باشد به تقاضاي رئيس زندان ، اين شورا در وقت فوق العاده تشكيل جلسه ميدهد0
  ماده 23- در صورت انتقال زنداني ، رئيس زندان موظف است خلاصه اي از گزراش متخصصين وتصميم شوراي طبقه بندي را تهيه نموده به زندان يا موسسه اي كه محكوم به آنجا عزام ميشودارسال دارد0
  ماده 24- زندان بسته با حفاظت كامل عبارت از زنداني است كه كاملا" محصور بوده و داراي برجهاي ديده باني باشد0 در پوشش خارجي زندان بسته باندازه كافي ماموران مسلح مامور مراقبت و پاسداري ميباشند0 اين نوع زندان براي نگهداري آندسته از مخكوميني است كه به تشخيص شوراي طبقه بندي نگهداري آنان در سايرزندانها وموسسات وابسته به آن مصلحت نباشد0
  تبصره - در اين نوع زندان در صورت امكان محكوم شبها در اطاق انفرادي نگهداري ميشود و روزها بطورانفرادي ياگروهي ازبرنامه هاي آموزشي و حرفه اي وتفريحي استفاده مينمايند و يا در كارگاههاي داخل زندان بكار گمارده ميشود0
  ماده 25- زندان نيمه باز با حد متوسط حفاظت زنداني است كه محصور بوده و زندانيان بطور گروهي با تعداد كافي مامور مراقب بدون اسلحه بكار اعزام ميگردند و پس از خاتمه ار مجددا" به آسايشگاههاي خود عودت داده ميشوند0
  ماده 26- زندان نيمه باز مخصوص نگهداري افرداد زير است :
  - محكومان جرائم غيرعمدي
  - كساني كه به حبس جنحه اي محكوم شده اند0
  - كساني كه به حبس جنائي محكوم شده اند بشرطي كه يك چهارم و حداقل سه سال از مجازات خود را در زندانهاي بسته طي كرده باشند
  تبصره - در مورد محكومان به حبس توام باجزاي نقدي ملاك احتساب جمع مدت محكوميت حبس ومدتي است كه محكوم ازبابت جزاي نقدي بايد در زندان بسر برد مگر اينكه جزاي نقدي پرداخت شده باشد كه در اينصورت فقط مدت محكوميت حبس ملاك عمل خواهد بود0
  - محكومان به حبس دايم پس از تحمل چهارسال ازمجازات در زندان بسته ، ممكن است باين نوع زندان منتقل شوند0
  تبصره - شرط پذيرش محكومان مذكور در زندان نيمه باز احراز شايستگي اخلاقي و قابليت اصلاح و وجود اعتماد بزنداني به تشخيص و تصميم شوراي طبق بندي است ، مشروط باينكه محكوم مجرم بعادت يا خطرناك نباشد0
  ماده 27- زندان باز، زنداني است بدون حفاظت و مامور مراقب كه زنداني مدت محكوميت خود را در ان با اشتغال بكار يا بخدمت ميگذراند و حق خروج از آن را نداشته و شبها را در نزديكترين آسايشگاهي كه بهمين منظور تعيين شده است استراحت مينايند0
  ماده 28- زندان باز مخصوص نگهداري زندانيان زيراست :
  - محكومان به جرائم غير عمدي
  - محكومان به حبسهاي جنحه اي پس از گذراندن يك چهارم از مدت محكوميت 0
  - محكومان به حبس جنائي پس از گذراندن يك دوم (حداقل پنجسال ) مدت محكوميت در يكي از زندانهاي بسته يا نيمه باز0
  - محكومان به حبس دائم پس از گذراندن 7 سال از مدت محكوميت 0
  تبصره 1- در مورد محكومان به حبس توام با جزاي نقدي درصورتيكه جزاي نقدي پرداخت نشده باشد ملاك احتساب جمع مدت محكوميت حبس و حبس بازاي جزاي نقدي است 0
  تبصره 2- شرط پذيرش محكومان در زندان باز احرازشايستگي ازنظر اخلاقي و حرفه اي و وجوداعتماد به زنداني به تشخيص و تصميم شوراي طبقه بندي زندانيان ميباشد، مشروط باينكه محكوم مجرم بعادت يا خطرناك نباشد0
  ماده 29- رئيس زندان هاي باز و نيمه باز يا هر يك از موسسات محل كار زندانيان بايد توسط مددكاران اجتماعي يا مامورين مربوط براب رموازين اسالمي بطور غير مستقمي طرز رفتار واخلاق ونظم و ترتيب كار محكومين را كنترل نمايد0
  ماده 30- روساي زندانهاي نيمه باز و باز و موسسات محل كار زندانيان موظفند بمحض ورود زنداني آنان را به برنامه هاي خاص زندان و موسسات آشنانموده و از آنان برابر موازين اسلامي تعهداخذ نمايند كه مقررات زندان ياموسسه را رعايت نموده واز آن تخلف ننمايند0
  ماده 31- زندانياني كه در زندانهاي نيمه باز و باز وياموسسات كار و حرفه اقامت دارند در تمامي ساعات اشتغال حق خروج از محل كار را نداشته هنگام خروج از آسايشگاه بايد مستقيما بمحل كار دقيقا" بايد ثبت شود0 توقف زندانيان در طول راه وتماس با اشخاص بمنظور انجام امورشخصي مطلقا" ممنوع است ماموران زندان موظف به كنترل غير مستقيم زنداني با رعايت موازين اسلامي بوده تخلفات آنان و حوادث احتمالي را بايد در اسرع وقت باطلاع رئيس موسسه يا زندان برسانند0
  ماده 32- در هر مورد كه زنداني مقررات مربوط بزندانهاي نيمه باز يا باز و موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي را رعايت ننموده و يا بنا به گزارش مسئولين امر شايستگي اخلاقي جهت كار يااقامت در محلهاي مذكور را نداشته باشد و يا مرتكب فرار گردد،بايدبلافاصله دستگير و بزندان بسته اعزام و مراتب جهت اتخاذ تصميم به شوراي طبقه بندي اعلام گردد0
  ماده 33- زندانيان طبق تصميم شوراي طبقه بندي بمنظوراشتغال به كار يا حرفه آموزش به موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي زيراعزام ميشوند:
  1- موسسات داخل زندان (اين موسسات ممكن است در مالكيت زندان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا موسسات خيريه ياتعاوني ها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز باستفاده از آنهاباشد0)
  2- موسسات خارج از زندان كه نوعي زندان بازميباشد(اين موسسات ممكن است در مالكيت زندان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا موسسات خيريه ياتعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز باستفاده از آنهاباشد0)
  تبصره 1- موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي با توجه بوضعيت ساختمان و كيفيت حفاظت آنها به پيشنهاد رئيس موسسه وتشخيص شوراي سرپرستي زندانها ميتوانند بعنوان نيمه باز وياباز تلقي گردند0
  تبصره 2- موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي خارج از زندان بايد حتي الامكان واجد محلهاي كافي جهت نمازخانه ،كتابخانه ،وسايل ارتباط جمعي ، خوابگاه ، سالن غذاخوري ، محلي جهت ملاقات زندانيان و ساير وسايل تفريحات سالم باشند0
  ماده 34- در شهرهائي كه كانون اصلاح و تربيت تاسيس نگرديده است براي نگهداري متهمان و محكومان كمتر از18سال ازمحلهاي جداگانه اي بعنوان دارالتاديب استفاده ميگردد0
  ماده 35- دارالتاديب از سه قسمت بشرح زير بشرح ميگردد:
  - بازداشتگاه
  - قسمت پذيرش و تشخيص
  - زندان دارالتاديب
  ماده 36- بازداشتگاه اختصاص به اطفالي خواهد داشت كه از طرف مراجع قضائي درباره آنان تصميم نهائي اتخاذ نگرديده است 0
  ماده 37- قمست پذيرش و تشخيص بمنظور شناخت شخصيت زنداني طبق مقررات مربوط در اين آئين نامه تشكيل ميگردد0
  ماده 38- زندان دارالتاديب محل نگهداري اطفالي است كه درباره آنان تصمي نهائي اتخاد شده اين قمست ازدارالتاديب داراي موسسات آموزشي ، علمي وحرفه اي خواهد بود0
  تبصره 1- اطفال روزها بطور دسته جمعي در اين موسسات بكار آموزشي ، علمي و حرفه اي پرداخته و شبهادراطاق اختصاصي بسرميبرند
  تبصره 2- حفاظت پوشش خارجي دارالتاديب بعهده ماموران انتظامي و اداره امور داخلي آن بعهده مراقبين تربيتي ، مربيان علمي و حرفه اي زير نظر رئيس دارالتاديب ميباشد0
  تبصره 3- رئيس و معاونان دارالتاديب از بين كاركنان ومامورين انتخاب ميشوند كه در خصوص تعليم وتربيت اطفال بزهكار بصيرت و اطلاعات كافي داشته باشند0
  ماده 39- حافظت پوشش خارجي موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي و كانونهاي اصلاح وتربيت و تبعديگاههاي مجرمين به عادت و بخش بيمارستان مجرمين غير مسئول ومراكزمعالجه مجرمين معتادبه استعمال الكل وموادمخدر بعهده ماموران انتظامي ياپليس قضائي واداره امور داخلي آنها بعهده مراقبين تربيتي ومددكاران اجتماعي و مربيان علمي ، حرفه اي و اطباء تحت نظر واحدهاي مربوط به آنهاخواهدبود0
  تبصره - هرگونه كمك به امر انتظامات داخلي موسسات فوق الذكردر صورت تقاضاي مسئولان آن موسسات بعهده ماموران انتظامي يا پليس قضائي ميباشد0

  فصل دوم - ادارات تابعه معاونت اداري ومالي و آموزشي
  ماده 40- اداره دبيرخانه مسئول دريافت و ثبت مكاتبات ،نامه هاي وارده و صادره ، توزيع وارجاع آن به واحدهاي ذيربط، بايگاني ، نگاهداري مكاتبات واوراق واسناد مربوط، تهيه وابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهاي اداري ، ارسال نامه هاي دريافتي از شهرستانها، ارجاع مكاتبات مربوط بهامور زندانها به واحدهاي ذيربط بر حسب وظايف و پيگيري آنها تا حصول و اعلام نتيجه ميباشد0
  ماده 41- اداره كارگزيني مسيول اجراي مقررات استخدامي و پيش بيني احتياجات سازماني از لحاظ تامين كادر موردنياز وانجام كليه امور كارگزيني از قبيل : انتصاب ، مرخصي ، معذوريت ، ترفيع ،برقراري حقوق و مزايا، بازنشستگي ، نگاهداري پرونده هاي استخدامي و تهيه آمار كاركنان و ديگر مور مربوط خواهد بود0
  ماده 42- اداره امور مالي مسئول تامين اعتبار ونظارت برهزينه و انجام تعهدات ادارات كل زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي مطابق بودجه تخصيصي - بررسي و تهيه ليست مقايسه اي حقوقي و صدور حواله اعبتار حقوق ومزاياي كاركنان و نيز صدور حواله اعتبار- تهيه و تنظيم ليست حقوق بازنشستگان وموظفين - دريافت اسنادهزينه قابل پرداخت و رسيدگي به آنها از جهت صحت هزينه و تائيد آنها - ابلاغ دستورالعملهاي مالي ومحاسباتي به واحدهاي تابعه ادارات كل زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي - صدور حواله هزينه هاي قانوني تهيه و تنظيم خلاصه حساب ماهانه - كنترل برگهاي محاسباتي - رسيدگي به حساب تحويلداران وجمعداران - رسيدگي به سايرامور مالي طبق قانون محاسبات عمومي و ساير مقرارت موضوعه ميباشد0
  ماده 43- اداره روابط عمومي وارشادمسئول تنظيم واجراي برنامه هاي مذهبي ، اعتقادي ، فرهنگي زندانيان و رسيدگي به مسائل معنوي آنان و تلاش در بالا بردن فرهنگ اسلامي زندانياناز طريق تهيه و ارائه برنامه هاي هنري اسلامي بوده و بااستفاده از وسائل ارتباط جمعي بمنظور آشنائي افكار عمومي با مسائل زندانهاوانتشار مجله و نشريات لازم در مورد عملكرد و فعاليتهاي انجام شده در زندانها اقدام مينمايد0
  ماده 44- اداره آموزش وتربيت بدني ملكف به تهيه وتنظيم برنامه هاي لازم جهت آموزش علمي حرفه اي و تربيت بدني زندانيان و برآورد وسايل و لوازم مربوط به برنامه هاي مزبور و اجراي آنهادرزندانها تنظيم واجراي برنامه هاي آموزشي قبل و حين خدمت كاركنان زندانها با همكاري سازمانهاي ذيربط و اداره اموركتابخانه زندانهاميباشد
  فصل سوم - ادارات تابعه معاونت فني و تداركاتي
  ماده 45- اداره خدمات و تاسيسات مكلف به تهيه نقشه هاو طرحهاي جديد ساختمان و نظارت بر امور ساختمان و تاسيسات و تجهيزات ، اجراي تعميرات ساختمان و تاسيسات و تجهيزات ، اداره امورمخابرات و برآورد نيازهاي تسليحاتي ، مهمات و تجهيزات پليسي و تعميرات آنها، برآورد خودروهاي مورد نياز و نگهداري و تعميرات آنها، تامين سوخت مورد لزوم جهت وسايط نقليه و دستگاههاي حرارتي داخل زندانها، اداره امور ترابري ومراقبت و نگهداري كليه وسائل مربوط بساختمان و تاسيسات و تجهيزات زندانها و اسلحه ومهمات ومخابرات تهيه غذاي زندانيان و پرسنل وتنظيف داخلي ساختمانهاي اداري زندانها ميباشد0
  ماده 46- اداره بهداشت و بهداري مكلف است احتياجات بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي زندانها و زندانيان را برآورد نموده واز طريق ادارات مربوط در اداره كل زندانها و يابااستفاده از كمكهاي مالي و فني وزارتخانه و سازمانهاي دولتي و خيريه وانجمنهاي حمايت زنانيان نسبت به تامين آنهااقدام نمايد و ضمن آموزش پرسنل و زندانيان ومراقبت بهداشتي درمحوطه داخل زندانها،درامر بهداشت و درمان اقدامات و پيش گيري لازم را بعمل آورد0
  ماده 47- اداره موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي مكلف است به منظور اشتغال زندانيان وبالمال كمك باير معاش خانواده آنها با استفاده از كليه كمك و همكاري سازمانها و موسسات غير دولتي در زمينه صنعت ، كشاورزي ، خدمات و گسترش آن اقدام نموده در تهيه و تعمير ماشينالات و مواداوليه جهت كارخانجات و كارگاهها و موسسات كشاورزي ، صنعتي وخدماتي زندانها و نگهداري حساب و تنظيم دفاتر مربوط به آنها با جلب همكاري ادارات ذيربط اهتمام لازم بعمل آورده بر كليه امور تعاونيهاي زندان از طريق تنظيم خط مشي كلي آنهادر جهت حفظ حقوق زندان و زندانيان نظارت كامل نموده نسبت به اجراي دقيق قراردادها در خصوص صنايع و كارگاههاي واگذاري زندان به بخش تعاوني يا خصوصي مراقبت كامل بعمل آورده ، همچنين در نحوه اشتغال بكار زندانيان بطور كلي و بازاريابي و جهت فروش محصولات توليدي كارخانجات و كارگاههاي صنعتي ، كشاورزي و خدماتي وارائه خدمات زندانيان اقدام لازم نمايد0
  تبصره - نظارت بر سطح قيمتهاي فروش محصولات توليدي صنايع و كارگاههاي واگذار شده با توجه به سياست كلي دولت در امر قيمت گذاري بعهده اين اداره ميباشد0
  ماده 48- اداره تداركات ، مسئول پيش بيني وب رآورد هزينه وخريد احتياجات زندانها و موسسات صنعتي ، كشاورزي ، خداتي وساير موسسات وابسته به آنها و اقدامات تاميني وتربيتي از نظر وسايل و لوازم اداري ، مواد اوليه غذائي ، پوشاك و، لوازم نظافت و دارو و لوازم پزشكي براي زندان و زنداني ، وسائل فني ، اسلحه و مهات و تجهيزات بر حسب نياز واحد با رعايت استاندارد تعيين شده و با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و تنظيم اسنادو دفاتر اسنادمربوط به تهيه وسايلو لوازم ايمني ، ارتباطي ، نقليه واتش نشاني و غيره با نظر مسئولين مربوط و تحويل بانبارها يا واحدهاي مربوط،انجام تشريفات گمركي جهتترخيص كالاهاي خريدراي شده وانجام ساير امور مربوط ميباشد0
  ماده 49- اداره انبارها مسئول نگهداري اجناس و اموال و وسايل در انبارها با رعايت مقررات حفاظتي و ايمني بر حسب نوع كالا، تحويل اجناس و اموال و لوازم خريداري شده از طرف اداره تداركات طبق اسناد وحواله هاي صادره ، نگاهداري حساب اجناس ،توزيع كالا بين واحدها براساس حواله هي صادره ، تنظيم وكنترل دفاتر وكارتهاي مربوط بانبارها وتطبيق آنها با اسناد و حواله هاي صادره و شمارش موجودي انبارها، گزارش مستمر از وضعيت موجودي انبارها به اداره تداكرات ومقامات مسئول ، همكاري با ادارات امور مالي و تداركاتي در تنظيم دفاتر، مقررات مربوط بمزايده با همكاري واحدهاي ذيربط و انجام ساير امور مربوط ميباشد0

  فصل چهارم - ادارات تابعه معاونت قضائي
  ماده 50- اداره بازرسي موظف است در هر مورد با دستور كتبي مقامات مافوق بوسيله بازرساندر كليه امور اداري ومال ،انتظامي ، قضائي ، فني و تداركاتي زندانها نظارت مستقيم ومستمر داشته باشد و چنانچه تخلفي از هر يك از مامورين و يا سوءجريان در امور زندانها كشف شود، مراتب را فورا" به معاون قضائي گزارش نموده و طبق دستور وبا رعايت مقررات نسبت به تعقيب موضوع وتنظيم وارسال پرونده بمراجع صالحه اقدام كند0
  تبصره - اداره بازرسي در خصوص شكايت زندانيان از يكديگر با شكايت زندانيان از كاركنان زندان و بالعكس و شكايت كاركنان از يكديگر برحسب ارجاع مقام مافوق بموضوع رسيدگي نموده و ضمن گزارش از جريان امر بمقام مافوق وكسب دستور طبق مقررات اقدام مينمايد
  ماده 51- اداره رسيدگي بهامور زندانيان مسئول دريافت نامه هاي زندانيان و تفكيك وارسال آنها به مقامات مربوط و مكاتبه درباره بيماري ، نقل وانتقال ، اعزام ، عفو بخشودگي ، زندانيان مركز و شهرستانهاوساير اموريكه از طرف مقامات مربوط ارجاع شده باشد، ميباشد0
  ماده 52- اداره تقويم واجراي احكام موظف است نامه هاي مربوط به بازداشت زندانيان و محكوميت آنها را در دفاتر كل و اسمي وتقويم و دفتر مخصوص پيشيه داران به ثبت رسانيده وبراي آنهاكارت تقويم با تعيين روز آزادي هر كدام تهيه و صادر نمايد0
  نامه هاي مربوط به آزادي بايستي در دفترمخصوص آزادي زندانيان ثبت شود و همانروز بزندان مربوطه ابلاغ گردد0
  اين اداره موظف است در مورد تقويم احكام براساس مقررات مربوط بتعدد محكوميتها طبق دستور دادسراهاي مربوط اقدام كند ويك هفته قبل از روز آزادي زنداني برگ مخوص آزادي راطبق سوابق موجودتهيه و بزندان مربوط ابلاغ نمايد هرگاه دراين مدت حكم يانامه لازم الاجراي ديگري راجع بزنداني برسد بايستي در اسرع وقت بزندان مربوط اطلاع داده شود و قل از آزادي زنداني درباره او بموقع اجراءگذاشته شود
  تهيه و نگاهدار دفاتر آزادي و ثبت احكام تعليقي و ثبت نام محكومات بجزاي نقد ، و مشمولان عفو و آزادي مشروط، واقدامات تاميني وتربيتي بطور كلي نظارت در صحت و حسن اجراي احكام وآزادي بموقع زندانيان از وظايف اداره تقويم و اجراي احكام ميباشد0
  ماده 53- اداره بايگاني و سجل كيفري مسئول نگاهداري پرونده ها و سوابق كيفري زندانيان براساس شماره ترتيب عكس آنهاوروشهاي لازم ديگر خواهد بود0
  اين اداره موظف است از كليه زندانيان اعم ازمحكوم يابازداشتي هنگام ورود بزندان انگشت نگاري نموده و پس از بررسي وتشخيص هويت آنها از هر يك با شماره دائم و ثابت عكس برداري فوري بعمل آورده آنان را با مدارك بازداشت متضمن تعيين پيشينه وشماره عكس بزندان مربوط معرفي نمايد0 تهيه سجل كيفري و اعلام پيشينه مجرمين بمراجع تقاضا كننده از وظايف اين اداره ميباشد0

  باب سوم - ادارت تابعه اداره كل اقدامات تاميني و تربيتي
  فصل اول - اداره موسسات تاميني وتربيتي
  ماده 54- اداره موسسات تاميني وتربيتي مسئول نظارت بر اجراي طرحهاو ادراه امور مربوط بموسسات زيرطبق مقررات آئين نامه مربوط به آنها ميباشد:
  - كانونها اصلاح وتربيت 0
  - تبعيدگاههاي مجرمين بعادت 0
  - كارگاههاي كشاورزي وصنعتي -
  - مراكز معالجه مجرمين معتاد به استعمال الكل وموادمخدر0
  - تيمارستان مجرمين غير مسئول 0
  - مراكز مراقبت بعد از خروج (زندانيان )0
  ماده 55- كانون اصلاح و تربيت مركزي است و كه نگاهداري ، تربيت و تهذيب مجرمين خردسال را بر عهده دارد0
  ماده 56- تبعيدگاه مجرمين بعادت موسسه اي تاميني است ونگداهداري مجرمين بعادت را كه از طرف مراجع قضائي اعزام ميشوند عهده دار ميباشد0
  ماده 57- كارگاههاي كشاورزي و سنعتي موسساتي هستند كه مجهزبه وسايل لازم براي كار و آ'وزش بوده و ن گاهداري مجرمين را كه به موجب ماده 6 قانون اقدامات تاميني به آنجا اعزام ميشوند بر عهده خواهند داشت 0
  ماده 58- مراكز معالجه مجرمين معتاد موسساتي هستند كه بطور مستقل و يا در داخل يكي از موسسات كشاورزي ، صنعتي وخدماتي و يا بميارستانها ايجاد شده و معالجه و مداواي معتادين را برعهده خواهند داشت 0
  ماده 59- تيمارستان مجرمين غير مسئول موسسه اي است كه نگهداري و معالجه مجرمين مجنون و يا مختل المشاعري را كه مخل نظم ياامنيت عمومي و داراي حالت خطرناك باشند و بموجب ماده 45 قانون اقدامات تاميني به آنجا اعزام ميشوند عهده دار خواهد بود0
  ماده 60- مراكز مراقب بعد از خروج زندانيان موسساتي هستند كه نگاهداري و حمايت زندانيان آزاد شده را بر عهده دارند0

  فصل دوم - اداره مددكاري اجتماعي و حمايت زندانيان
  ماده 61- اداره مددكاري اجتماعي و حمايت زندانيان مسئول تهيه برنامه مددياران ومددكاران اجتماعي شاغل در زندان وموسسات اقدامات تاميني برنامه آموزشي مقدماتي و حين خدمت مددكاران ومدد ياران را بعهده دارد0 نظارت بر تشكيلات انجمنهاي حمايت زندانيان صدور احكام مديران عامل ، بازرسان واعضاي اصلي و علي البدل انجمن هاي حمايت زندانيان از وظايف اين اداره ميباشد0
  ماده 62- اداره مددكاري اجتماعي و حمايت زندانيان موظف است از طريق مددياران ومددكاران اجتماعي بر رفتار مجرميني كه از آزادي مشروط يا تعليق مجازات استفاده مينمايند نظارت مراقبت داشته با جلب همكاري انجمنهاي حمايت زندانيان از طريق اداره موسسات صنعتي كشاورزي و خدماتي وسايل اشتغال واسكان آننان و زندانيان آزادشده را در مراكز مراقبت بعد از خروج فراهم آورد0

  فصل سوم - اداره تحقياقت ومطالعات جرم شناسي
  ماده 63- اداره تحقيقات ومطالعات جرم شناسي مسئول بررسي علل ارتكاب جرائم ، تاثير سيستم جزائي موجود در ميزان جرائم و تكرار آنها، مطالعات تطبيقي درباره روشهاي مخلتف جرائي ومجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بوسيله كارشناسان مربوط و تهيه طرحهاي لازم در زمينه تهذيب و تربيت و بازپذيري اجتماعي مجرمين ميباشد0 بررسي واظهارنظر درباره لزوم احداث زندان وموسسات اقدامات تاميني وتربيتي ، تهيه طرحهاي آموزشي پرسنل زندانها وموسسات اقدامات تاميني وتربيتي در بدو و ضمن خدمات با جلب نظر ادارات مربوط، ايجاد گروههاي پژوهشي در زمينه مسائل علوم جزا و جرم شناسي بمنظور آموزش روشهاي علمي جرم شناسي و گسترش و نشر آن از طريق تدريس ، انتشار كتب ، مجله ، رسانه هاي گروهي وبرپايي سمينار و مجالس سخنراني از وظائف اين اداره ميباشد0

  باب چهارم - مقررات عمومي
  فصل اول - مقرات اداري ومالي و استخدامي
  ماده 64- شرايط عضويت در شوراي سرپرستي زندانها وامور تاميني و تربيتي بشرح زير است :
  الف : رئيس شورا:
  - متدين بدين اسلام ، منتقي ومتعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران
  - داشتن پايه قضائي
  - داشتن حداقل 5 سال سابقه كار قضائي كه دو سال آن در امور كيفري بوده باشد0
  - داشتن مطالعات و تجربه لامز در زمينه جرم شناسي ، علم اداره زندانها وموسساتتاميني وتربيتي 0
  تبصره : رياست شورا خدمت قضائي محسوب ميگردد و از فوق العاده قضائي گروه 6 طبق آئين نامه مربوط استفاده خواهد كرد0
  ب - مديران كل زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي :
  - متدين بدين اسلام ، متقي ومتعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و وجود يكي از شرايط زير:
  - دارا بودن درجه ليسانس در يكي از رشته هاي علوم اجتماعي با 16 سال تجربه 0
  - دارا بودن درجه فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته هاي علوم اجتماعي به مفهوم عام با14 سال تجربه 0
  - دارا بودن حداقل 5 سال سابقه كار قضائي وتجربيات لازم در زمينه جرم شناسي وعلم اداره زندانها وموسسات تاميني وتربيتي 0
  - دارا بودن حداقل درجه سرهنگي شهرباني ودارابودن ليسانس در يكي از رشتهاي علوم اجتماعي و تجربه لازم در امور اداره زندانها و موسسات تاميني وتربيتي 0
  ماده 6- شرايط احراز و كيفيت اشتغال كاركنان ادارات وواحدهاي تحت نظارت شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي بشرح زير است :
  الف : مشاغل اداي طبق قانون استخدام كشوري و آئين نامه هاي مربوط و مقررات اين آئين نامه 0
  ب : مشاغل انتاظمي طبق قوانين ومقررات جاري شهرباني جمهوري اسلامي ايران ومقررات اين آئين نامه 0
  ج : مامورين قضائي طبق قانون استخدام قضات و ساير مقررات قانون استخدام كشوري و آئين نامه مربوط و مقررات اين آئين نامه
  تبصره 1- استفده از كاركنان غير نظامي درپستهاي سازماني اداره كل زندانها نموسسات اقدمات تاميني وتربيتي كه در طرح طبقه بندي مشاغل پيش بيني نشده است از طرف شوراي سرپرستي زندانها وامور تاميني وتعيين و به سامزان امور اداري واستخدامي پيشنهاد وپس از تصويب بمودر اجراء گذاشته خواهد شد0
  ماده 66- بودجه سالانه پيشنهادي اداره كل زندانها و اداره كل اقدامات تاميني وتربيتي پس از تصويب ، از طريق دادگستري جمهوري اسلامي ايرانو شوراي سرپرستي زندانها به ادارات كل مذكور ابلاغ خواهد شد0
  كليه امور فني واداري مالي وخدماتي و آن قمست ازامور آموزشي كه مورد نظر اداره كل اقدامات تاميني وتربيتي قرار گيردبه تشخيص و پيشنهاد ان اداره كل بوسيله واحدها و ا دارات مربوط در اداره كل زندانها انجام خواهد شد0
  ماده 67- ادارات و واحدهاي اداره كل زندانهاوموسسات تاميني و تربيتي از نظر مقررات مالي تابع قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين مالي جمهوري اسلامي ايران مميباشند مگر در موارد كمكها و واعانات بخش عمومي يا خصوصي كه در اين صورت نحوه و محل خرج را شوراي سرپرستي زندانها و موسساتتاميني تعيني مينمايد0
  ماده 68- مامورين وكاركنان قضائي ، اداري و انتظامي ادارات و دفاترتحت نظارت شوراي سرپرستي زندانهاواقدامات تاميني و تربيتي از مزايا و فوق العاده مخصوص مامورين اداره كل زندانها طبق مقرارت مربوط در شهرباني جمهوري اسلامي ايران استفاده خواهندنمود
  ماده 69- تاسيس زندانها و بازداشتگاهها و تغيير محل آنها در اختيار شوراي سرپرستي زندانها واقدامات تاميني وتربيتي ميباشد0 مرجاع قضائي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاه اختصاصي ممنوع ميباشند0
  ماده 70- زندانها از نظر سازماني به چهار درجه تقسيم ميشوند، سازمان و تشكيلات اداري وانتظامي زندانها، همچنين دفتر تشكيلات و بودجه و آمار دادگستري جمهوري اسلامي ايران توسط شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني تربيتي تهيه و به شورايعالي قضائي پيشنهاد ميگردد0
  تبصره 1- درجه زندانها با توجه به تعداد زندانيان (تحت قراريا محكوم ) جمعيت و وضعيت اقليمي هر شهر وساير شرايط محلي از طرف شوراي سرپرستي زندانها تعين خواهد شد0
  ماده 71- حذيف ياايجاد پستهاي سازماني ، تعيير عناوين سازماني و يا ادغام وظائف ادارات وموسات تحت نظارت شوراي سرپرستي زندانها بنا به پيشنهاد شوار و توصيب مراجع مربوطامكان پذيراست
  ماده 72- شوراي سرپرستي زندانها واقدامات تاميني وتربيتي در صورت لزوم ميتواند در مراكز هر استان هيئتي بنام هيئت بررسي امور زندانهاي استان ، مركب از دادستان عمومي مركز استان ، رئيس دادگاه انقلاب ، رئس شهرباني استان ، رئيس زندان مركز استان ومدير عامل انجمن حمايت زنانيان مركز استان تكشيل داده تمام ياقسمتي از وظائف خود را به آن هيئت تفويض نمايد0 در اينصورت هيئت مذكوربه قائم مقامي شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي عمل خواهد نمود0
  تبصره - تصميمات در اين هيئت با اكثريت آراء بعمل خواهدآمد0
  ماده 73- تا زمانيكه كادر ادار ، مالي وتشكيلاتي ادارات تحت نظر شوراي سرپرستي زندانها واقدامات تاميني وتربيتي تامين نشده است ، ادارتت دادگستري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران مكلفند حسب درخواست شوراي سرپرستي زندانها با رعابت مقررات مربوط وظائف و خدمات مورد درخواست را انجام دهند0

  فصل دوم - وظائف مسئولين زندانهاوموسسات صنعتي ،كشاورزي وخدماتي
  ماده 74- كاركنان زندانها وموسسات صنعتي ، كشاورزي خدماتي و ساير موسسات وابسته بزندانها بايد داراي تحصيلات لازم و تخصص كافي در اداره امور زندانها موسسه با توجه به نوع شغلي كه به آن اشتغال دارند باشند0
  ماده 75- كاركنان زندانها وموسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسات وابسته بزندانها بايد قبل ازشروع بخدمت يك دوره كار آموزي علمي و عملي و آموزش ديني كه مدت وبرنامه كارآن بااستفاده از نظر متخصص امر در هر قسمت تهيه وبتصويب شوراي سرپرستي خواهد رسيد طي نمود، سپس در رشته تخصصي خود بكار گمارده شوند0
  ماده 76- بمنظور بالا بردن سطح اطلاعات و معلومات روساو مديران زندانها وموسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسات وابسته بزندانها و هماهنگي در امر اداره زندانها و موسسات مزبور در تهران يا مراكز استانها جلسات آموزشي و تبادل نظر حداقل سالي يكبار تشكيل و با ارائه تجربيات گذشته مسئولان امر و توجه به برنامه هاي آينده اداره زندانها وموسسات مذكور درباره پيشرفت امر و توجه به برنامه هاي آينده اداره زندانها وموسسات مذكور درباره پيشرفت كار زنداننها و موسسات فوق الذكر تدابير لازم وموثري اتخاذ ميگردد0
  ماده 77- وظائف روساي زندانها وموسسات صنعتي ،كشاورزي وخدماتي وساير موسسات وابسته به زندانها عبارتست از :
  - نظارت در حسن اجراي مقررات اين آئين نامه 0
  - اجراي برنامه ها و نظارت شوراي طبقه بندي درباره تعيين محل اقامت زندانيان و آموزش علمي وحرفه اي آنان با همكاري سازمانهاي مربوط0
  - محافظت و مراقبت كامل از زندانيان و پيشنهاد و پيگيري در جهت تهيه وسائل رفاهي ، تامين بهداشت ، آموزش ، تغذيه ،تربيت بدني ، تفريحات سالم آنان در محيط زندان يا موسسه 0
  - بازرسي مداوم وكسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي زندانيان و رسيدگي مقدماتي بشكايات آنان و اعلام آن بمقامات مسئول و مراقبت در نحوه رفتار ماموران با زندانيان 0
  - ببررسي ومراقبت در حسن جريان امور انتظامي ، اداري ، فني ، بهداشتي ،تربيتي ماموران زندان وزندانيان درمحيط زندان ياموسسه
  - اهتمام و اقدام در تهيه وسائل و موجبات تهذيب اخلاق و اصلاح و تربيت زندانيان با همكاري كارشناسان اقدامات تاميني و تربيتي و ادارات مربوط0
  - همكاري ومساعدت در انجام مراجعات و اجراي برنامه هاي اصلاحي انجمنهاي حمايت زندانيان وموسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي 0
  - مراقبت در اجراي برنامه روزانه دونوبت سرشماري اززندانيان 0
  - گزارش نتايج حاصله ازاجراي برنامه هاي اصلاحي بمقامات بالاتر0
  رئيس زندان يا موسسه و يا معاونين آنها بمحض اطلاع از وقوع حادثه اي در محيط كار بايد شخصا" در محل حاضر شده ، ضمن اتخاذ تدابير لازم و عاجل براي برقراري نظم و آرامش اقدام نمايند و در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت بمقامات بالاتر گزارش دهند0
  در صورت فرار زنداني مسئولين زندان يا موسسه بايد ضمن انجام اقدامات قانوني ، گزارش چگونگي حادثه را با معرفي مسئولان مختلف فورا" برئيس اداره كل زندانها ومقامات قضائي محل گزارش نمايند
  ماده 78- معاون زندان بر حسب وظيفه و عنوان اختصاصي (هر يك از معاونتها) در ايفاي تكاليف مقرر با رئيس زندان همكاري و معاضدت نموده و دستورهاي قانوني او را بمورد اجراء ميگذارد و در غياب رئيس زندان يكي از معاونان بانتخاب رئيس زندان قائم مقام اوبوده و مسئوليت امور را بعهده خواهد داشت 0
  ماده 79- رئيس قرارگاه مسئول پيش بيني اقدامات لازم بمنظورحفظ انتظامات زندان ومراقبت در حسن خدمات مامورين انتظامي ، افسران نگهبان پاسهاي (جبه - برجها- محوطه - اماكن ) پوشش خارجي و داخلي زندان ميباشد و وظائف او عبارتس از:
  اجراي برنامه ورزشي ماموران خدمت روزانه ومراسم نيايش صبحگاه و شامگان در زندان ، حضور و غياب و بازديد لباس و آشنا نمودن ماموران زندان به مقررات زندانها و قرائت بخشنامه و آئين نامه انظباطي و اداري به آنان - بازديد اسلحه و تجيزات زندان ونظارت در طرز نگاهداري و تعميرات و نظافت آن - ترتيب اعزام و بدرقه زندانيان به مراجع قضائي - صدور دستورهاي لازم وخاطر نشان ساختن مقررات بدرقه بمامورين اعزام 0
  ماده 80- مدير داخلي زندان مسئول حفظ نظم وآرامش در داخل زندان است و بايستي به روحيه و شخصيت ماموران زندان و زندانيان آشنائي و بصيرت كامل داشته باشد تا بتواند نسبت بطرز رفتار و خدمات آنها اظهارنظر لازم بنمايد0 وظائف مدير داخلي زندان بشرح زيراست :
  - مراقبت و جلوگيري از ورود مواد ممنوعه و مخدر
  - بازرسي مرتب از اماكن زندان و زندانيان
  - اجراي برنامه سسرشماري و حضور و غياب زندانيان در دو نوبت در شبانه روز
  - نظارت بر تقسيم غذا و پوشاك
  - اجراي برنامه استحمام هفتگي و حفظ نظافت زندانيان
  - رسيدگي به شكايات و تقاضاهاي زندانيان 0
  - اهتمام در رفع مشكلات و تسليم شكوائيه ها و نامه هاي آنان به مقامات بالاتر
  - معرفي زندانيان بيمار به بهداري
  - كسب اطلاع و خبر از وضعيت داخلي اطاقها وتنظيم روابط زندانيان با يكديگر0
  - نظارت بر حسن جريان مربوط بامور ملاقات ومكاتبات زندانيان 0
  - اجراي دقيق مقررات آئين نامه داخلي زندان 0
  - مدير داخلي زندان بيستي ضمن سركشي مرتب به كليه اماكن و اطاقها، طرز خدمت پاسها را تحت نظرومراقبت استحفاظي و آبريزهاي زندان مشاهده نمايد سريعا" نسبت برفع نواقص مشهوداقدام وچگونگي امر را به رئيس زندان گزارش كند0
  ماده 81- وظائف افسران نگهبان خارج بشرح زير ميباشد:
  - اجراي برنامه حضور و غياب روزانه ماموران خدمت
  - بازديد لباس و ابالغ دستورها و بخشنامه هاي اداري به آنان و اعزام به پاس 0
  - مطالعه وقاعي نگهباني روز قبل بمنظور حصول اطمينان ازاينكه موضوعي بدون مجوز اداري و قانوني معوق نمانده باشد0
  - تحويل و تحول امور مربوط و درج نواقص مشهوردر دفترنگهباني پذيرش و تطبيق وضعيت زندانيان تازه وارد با عكس ومدارك رسيده 0
  - تنظيم صورتمجلسي حاكي از ذكر اقلام ومشخصات كامل البسه و لوازم واشياء واسناد عادي و قيمتي و هر چيزي كه زنداني همراه خود دارد د رسه برگ با ثبت مراتب در دفتر نگهباني و درج شماره صفحه و وقعه دفتر مزبور روي اوارق صورتمجلس تنظيمي و تحويل آن به مسئول اموال وانبار زنان 0
  افسرنگهبان بايد مراقبت نمايد لوازم شخصي زنداني كلا" پس ازضد عفوني شدن وتنظيف كامل در كيسه مخصوص لفاب شده و شماره كيسه روي برگ صورتمجلس تنظيمي قيد گرديده يك برگ از آن به زنداني و برگ دوم به انبار و برگ سوم براي درج در پرونده مربوطه به پايگاني داده شود پس از انجام اين تشريفات و تنظيف شخصي ، زنداني به قرنطينه در داخل زندان معرفي خواهد شد0
  افسر نگهبان خارج بمحض وصول برگ آزادي بايستي فورا"مراتب را بافسر نگهبان داخل اطلاع دهد و زنداني را احضار نمايد و پس از ملاحظه و بررسي پيشينه وعكس او اطمينان كامل حاصل كند كه زنداني معرفي شده همان شخص مورد نر است كه بايستي آزاد شود0 البسه و لوازم واشياء و اسناد عادي و قيمتي وهر چيزي كه زنداني در موقع ورود خود بزندان همراه داشته واشيائي كه در طول اقامت خود در زندان بانبار تحويل داده است بايد طبق صورتجلسه و مداركي كه در پرونده موجود است و يك نخسه از آن وسيله زنداني ارائه ميشودباو مسترد نمايد و زنداني را با گزارش كتبي بامضاء مسئول بايگاني تقويم اجراي احكام و رئيس زندان يا قائم مقام او معرفي و پس از كنترل اسناد مربوط و اخذ نشاني هاي لازم بدون وقفه وتاخيرنسبت به آزادي او اقدام نمايد- زندانياني را كه از طرف محاكم و شعب بازپرسي و بطور كلي مراجع احضار شده اند قبلا" از داخل زندان احضار نموده آنان را تحت نظر و مراقبت لازم قرار داده طبق مقررات مربوط به بدرقه زنانيان با درج مراتب و ساعت اعزام و ذكر مشخصات ماموران بدرقه در دفتر نگباني بمراجع احضار كننده اعزام ميدارد و ودر موقع مراجعت نيز بايستي از آنان بازرسي دقيق بعمل آورده پس از بررسي لازم و اطمينان ازاينكه مشخصات زنداني معاودت شده به زندان با سوابق او تطبيق مينمايد مراتب را با ذكر ساعت مراجعت در دفتر نگهباني ثبت و زندانيان مزبور را بااجراي تشريفات مقرر بافسر نگهبان داخل زندان تحويل و رسيد اخذ نمايد0ماموران بدرقه مكلفند زنداني را طبق مقررات مربوط به آئين نامه بدرقه زندانيان تحت مراقبت كامل مستقيما" از زندان عودت و تحويل دهند0 افسر نگهبان مكلف است صحت مراتب فوق را كاملا" بررسي و پس از حصول اطمينان كامل مراتب را در دفتر نگهباني با ذكر ساعت اعزام و مراجعت قيد نمايد0
  - افسر نگهبان خارج وسائط نقليه زندان ورانندگان خدمت روزانه تحت نظر و اختيار خود گرفته و در صورت وصول گزارش بايستي دررفع معايب و نواقص فني وآماده نگاهداشتن وسائط مذكور براي استفاده از آن در مواقع ضروري اقدام نمايد0
  نظارت كامل بر حسن جريان امور انتظامي ، گزارش فوري حوادث و اتفاقات يا احتمال بروز وقاعي غير منتظره برئيس قرارگاه و رئيس زندان ومقامات مربوط، اقدامات فوري اوليه براي حفظ نظم و آرامش زنان و اجراي مقررات درباره ورود اشخاص به زندان و بازرسي دقيق از زندانيان و ملاقات كنندگان ، وارسي دقيق از وسائط نقليه و موارديكه براي مصورف آشپزخانه و فروشگاه زندان وارد ميشود از وظائف خاص افسر نگهبان خارج ميباشد0
  تبصره 1- مقامهاي مجاز براي ورود به زندانها و موسسات تاميني و تربيتي عبارتنداز: رئيس كل ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شورايعالي قضائي ، اعضاي شوراي سرپرستي زندانها و موسسات تاميني و تربيتي ، رئيس شهرباني كل كشور، بازرسان اعزامي شوراي عالي قضائي و شوراي سرپرستي طبق احكام صادره ، دادستان عمومي شهرستان ، داديار ناظر زندان ، رئيس دادگاه بخش مستقل در حوزه قضائي خود0
  تبصره 2- اشخاص زير با اطلاع و اجازه رئيس زندان و در حدود وظائف ومشاغل خود ميتوانند در صورت نيازواردشوند: كاركنان ومدد كاران و مدير عامل و رئيس هيئت مديره انجمن حمايت شهرستان محل
  ماده 82- وظائف دستيار افسر نگهبان خارج عبارتس از:
  - معاونت در انجام وظايف محوله با افسر نگهبان خارج 0
  - ثبت و ضبط دستورهاي كتبي اداري ، قضائي و بخشنامه ها0
  - تطبيق مشخصات كامل زندانيان با پيشينه وعكس آنان واطمينان از صحت اقدام در مورد آزادي زندانيان 0
  - نظارت كامل در بازرسي زندانيان تازه وارد وملاقات كنندگان 0
  - وارسي دقيق از وسائط نقليه ومواردكيه براي مصرف آشپزخانه و فروشگاهها وكارگاه ها به زندان وارد ميشود0
  - تهيه صورت ورودي و خروجي روزانه زندانيان و ثبت آن دردفتر مخصوص 0
  - عهده دار شدن مسئزلتي مستقمي نگهباني خارج و اجراي نظامات زندان در ساعاتي كه افسر نگهبان بصرف غذا يا استراحت شب ( از 24 الي 6صبح ) مبادرت مي ورزد0
  - دستيار افسر نگهبان خارج موظف است اوقاتي كه شخصا" مسئوليت امور نگهباني خارج را به عهده دارد در صورت حدوث واقعه يا اطلاع از احتمال وقوع اتفاقي در زندان افر نگهبان خارج را فورا" از جريان مطلع ساخته دستورات او را بمورد اجراء گذارد0
  ماده 83- وظائف افسران بازرسي خارج :
  - سركشي ومراقبت مستمر از طرز كار وخدمات پاسهاي جبه ،برجها، پوشش خارجي زندان در تمام مدت شبانه روز0
  - نظارت در اجراي مقررات مربوط بورود اشخاص به زندان 0
  - بازرسي بدني از زندانيان تازه وارد وملاقات كنندگان 0
  - بازرسي دقيق وسائط نقليه وموادي كه براي مصرف آشپزخانه و فروشگاهها به زندان وارد ميشود0
  - اعزام بموقع زندانياني كه از طرف مقامات قضائي و صلاحيت دار احضار شده اند و اجراي مقررات مربوط به بدرقه زندانيان 0
  نظارت در حسن نگهداري ، تعميرات ، نظافت و واررسي مرتب اسلحه و مهمان و تجهيزات زندان 0
  - نظافت آشپزخانه ، ظروف غذاخوري ، لوازم طبخ وحفظ نظافت 0
  - مراقبت امل از زندانياني كه در محوطه مشغول بكار هستند0
  ماده 84- افسارن نگهبان داخل زندانك كه ممكن است مسئوليت حفظ نظم و نگهداري زندانيان يك يا چند بند به آنهاواگذارشودموظفند
  - نگهبانان جمعي را همه روزه حاضر و غايب نموده وپس ازبازديد لباس و قرائت بخشنامه ها ودستورهاي اداري براي آنان وسرشماري و تطبيق تعداد زندانيان با آمار آنان از وقايع روز قبل اطلاع حاصل كرده باقيد وضعيت موجود واحيانا" نواقص مشهود در دفتر وقايع تحويل وتحول ، نگهباني را از نگهبان روزقبل تحويل گرفته شروع به كار نمايد0
  وظايف نگهبان داخل عبارتس از :
  مطالعه مندرجات و وقاعي دفتر نگهباني - تنظيم گزارش و اقدام درباره وقايع مندرجه و تحت اقدام روز قبل - بازرسي بدني از زندانياني كه وسيله افسر نگهبان خارج به داخل زندان معرفي شده اند و آ;انيكه براي بازرسي و محاكمه با آزادي با شركت در كارگاههاو كلاسهاي درسي زندان به خارج از بندها فرستاده ميشوند بمنظورحصول اطمينان كامل از اينكه اشياء ومواد ممنوعه به داخل زندان راه نيافته مراسلات ونوشته هاو انساد و اشياء واموال دولت به خارج برده نشود- اجراي كامل مقررات آئين نامه زندان و نظارت كامل در حسن جريان امور انتاظمي در داخل زندان سركشي و بازسري مرتب ازاطاقها بررسي وضع زندانيان و روابط آنها با يكديگر اعمال مراقبت مداوم و دقيق براي اينكه كسي با اسلحه سرد و يا گرم وارد زندان نشود0 احضاريه ها واحكامي را كه از طرف مقامات قضائي صادر و بزندان ارسال شده اند به رويت و امضاء زنداني مربوطه رسانيده و با درج مراتب در دفتر نگهباني و ذكر ساعت وتاريخ ابلاغ گواهي شده به دفتر زندان اعاده مينمايد0
  افسر نگهبان موظف است با نظارت كامل ومراقبتهاي لازم ازاوضاع و احوال و روحيه زندانيان وطرز خدمت ماموران زندان آشنائي و اطلاع كامل حاصل نموده تخلفات آنان را در هر مورد با اظهار نظر صريح به رئيس زندان گزراش نمايد و در صورت احتمال و يا اطلاع از بروز وقاعي مهمي از هر قبيل كه باشد دراسرع وقت مراتب رابه افسر نگهبان خارج يا رئيس يا معاون زندان اطلاع داده در حفظ نظم و آرامش زنداناقدامات سريع را در حد امان معمول دارد0
  ماده 85- افسران بازرس داخل در ايفاي وظائف محوله با افسر نگهبان دخل بخصوص در ساعات استراحت و صرف غذابانامبرده مسئوليت مشترك بعهده داشته و در حفظ نظامات داخلي زندان و مراقبت در انجام وظائف نگهبانان ، اجراي كامل مقررات آئين نامه زندانها،حفظ و بهداشت و نظافات زنانيان و امكنه زندان ، سركشي مراتب ازاتاقها مراقبت دركشف و رفع كليه معايب ساختماني و فني وابنيه داخلي و هر گونه اقدام ضروري و فوري براي پيشگيري از خطرات احتمالي و جلوگيري از بودجود آ'دن زمينه و وسيله براي خودكشي و ورود صدمه بدني به زنداني يا فرار زندانيان ومسائل مشابه آن باافسر نگهبان داخل متفقا" مسئول ميباشند0
  ماده 86- درجه داران و افراد هم رديف آنان در زندان بر حسب وظيفه و تكليفي كه بعهده دارند مكلفند زير نظر افسر نگهبان انجام وظيفه نموده و از حيث حسن اخلاق و رفتار شايسته سرمشق نيكوئي براي زندانيان باشند و رفتار آنهابازندانيان طبق موازين اسلامي باشد و از برقرار كردن هرگونه ارتباطي خلاف مقررات با زنداني از قبيل بردن پيغام زنداني يا نامه او بخارج از زندان ، دريافت وجه و قرض وامانت ومبادله اشياء و وجوه و امثال آن و دخالت در زندگي خصوص آنها، اجتناب نمايند0
  وظايف نگهبانان زندان :
  ماده 87- ترك وظائف نگهباني ، صحبت كردن در موقع نگهباني خوابيدن ونشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه ، غذاخوردن ، استعمال دخانيات ، انجام جركاتي كه باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تكاليف مقرره آنها شود ممنوع ميباشد0 نگهبانان بايد بر طبق آئين نامه داخلي هميشه مجهز وملبس به لباس رسمي تميز ومرتب بوده ، مواقعي كه در داخل زندانهاماموريت داشته باشند بدون اسلحه انجام وظيفه نمايند0 اسلحه ، مهمات وتجهيزات زندان بايد در پوشش خارج زندان در جاي امن و مستحكم نگهداري شود0 هنگاميكه نگهبانان زنداني راطبق دستوررسمي وكتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاكمه يا بازپرسي يا انتقال بزندان ديگر از زندان خارج مينمايند بايد مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاكره و حرف زدن باكسي را ندارند و مكلفند زنداني را برابرمقررات مربوط تحت مراقبت كامل از جاي خلوت مستقميا" بمرجع احضار كننده بدرقه نموده پس از انجام كار او را بلافاصله وبهمان نحو مستقيما" به زندان معاودت داده به افسر نگهبان خارج تحويل نمايند0 نگهبانان به هنگام نگهباني ، بدرقه و حفاظت زندانيان از اداي احترامات نظامي معاف خواهند بود0اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام قوا اوراتعقيب نموده وچنانچه با بكار بردن تمام تلاشهاي ممكن موفق بدستگيري اونشودسه مرتبه با صداي بلند ورسا ايست داده هرگاه بازهم توقف ننمود، با رعايت اطراف و جوانب و توجه بانيكه باعث قتل با جرح كسي نگردد با استفاه ازاسلحه وخالي كردن تيرهوائي ودرمقام ناچاري بانشانه گيري ساق پاي زنداني از فرار اوجلوگيري نمايد0هرگاه نگهبان بدون اجازه رسمي از بازداشت هر زنداني ، اطلاعي بخارج از ندان داده يا اطلاعات وپيامها و نوشته ها يا اجناس و اشيائي ازطرف زندانيان به خارج برسانند يا از خارج براي آنان بياورد به نسبت اهميت تخلف تحت تعقيب قرار خواهد گرفت 0
  نگهبان در مواقعي كه خلافي از يكنفر زنداني مشاهده نمايد، بدون اينكه حق داشته باشد او را مجازات يا حتي ملامت كند بايستي مراتب را با ذكر جزئيات امر كتبا" بافسرنگهبان گزراش دهدچنانچه در مقام رسيدگي خلاف گزارش او ثابت شود مواخذه خواهد شد0 افشاء اسرار شخصي وخصوصي زندانيان بر خلاف موازين اسلامي ازطرف نگهبانان و عموم مامورين زندان مطلقا" ممنوع ومرتكب مستوجب تنبيه انضباطي خواهد بود0
  ماده 88- مسئول شعبه اموال و انبار كه صاحب جمع اموال زندان شناخته ميوشد مكلف است بر طبق مقررات آئين نامه مربوطه درمحافظت و نگهداري اثاثيه و اموال دولتي والوازم واشياو اسناد متعلق به زندانيان مراقبت واهتمام شايسته بعمل آورده و وظائف مشروح زير را انجام دهد:
  - پيش بيني واقدام بموقع و لازم در تهيه وتدارك اثاثيه و ملزومات ومايحاتاج داخلي زندان از قبيل لباس و پوشاك مامورين و زندانيان ، تامين احتياجات مربوط به سوخت و روشنائي واستحمام و نظافت وبهداشت زندانيان وامكنه زندان و هرگونه ضروريات ديگر0
  - جلوگيري از تفريط و تضييع و حيف وميل شدن اموال و اثاثيه دولتي و لوازم شخصي زندانيان واشيائي كه بطور امانت ميسپارند - تهيه وتنظيم دفاتر مربوط به ثبت نامه هاي اداري ، وصول و تحويل اموال و ملزومات و اشياء دولتي ، نوشت افزار اداري ، ملبوس دولتي زندانيان و ماموران زندان ، ثبت اموال و اثاثيه دولتي برطبق نمونه رسمي ومنطبق با مقررات آئين نامه اموال دولتي ، ثبت درخواستهاي مربوط به تهيه اشياء ولوازم مورد احتياج ، ثبت البسه ولوازم شخصي واسناد عادي و قيمتي زندانيان و هر چيزي كه زنداني موقع ورود بزندان همراه خود داشته است در دفتر موجودي انبار و دفاتر مورد لزوم ديگر، تفكيك ونگهداري كيسه هاي محتوي لباس و اشياء زندانيان به ترتيب شماره رديف (لباس والوازم شخصي هر زنداني به محض ورود او بزندان بايد بوسيله متصدي انبار تنظيف و ضد عفوني شده در كيسه مخصوص با ذكر شماره در برگ صورتمجلس تنظيمي تحويل و تحول كه يك نسخه آن با قبض انبار بزنداني تسليم ميشود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بيد وآفات ديگر دقت ومراقبت كافي بعمل آيد) تنظيم اسناد و درخواست رسمي براي تهيه وتدارك اجناس مورد لزوم به امضاء و گزارش رئيس زندان ومقامات مالي مربوط - مراقبت در نظافت وحفاظت كامل اموال دولتي وامانات زندانيان ، دقت ومراقبت كافي در تحصيل صحيح و سالم امانات زندانيان در موقع آزادي يا انتقال آنان وارسال صورتمجلس تنظيمي با امضاء زنداني به دفتر زندان 0
  ماده 89- مديران و نگهبانان وكاركنان پوشش داخلي زندانهاي زنان بايستي از بين بانوان كارمند ومتخصص زندان انتخاب شوند و ورود مردان بزندان زناندر معيت مدير داخلي زندان انجام ميگيرد0
  ماده 90- ادارات ودواير وشعب مددكاري وخدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت زندانيان وكشف و محل معضلات ومشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان تحقيقات واقدامات لازم رانموده يك نسخه از تحقيقات را جهت ضبط در پرونده شخصيت زنداني به رئيس زندان ونسخه ديگررا جهت اقدام لازم به اداره متبوع خودتسليم مينمايد0 مددكاران بايد باابراز شفقت و جلب اعتماد زنداني براي بازگشت آنها بزندگي عادي و سالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم را بعمل آورند0
  ماده 91- مسئولان وكاركناناداره روابط عمومي و ارشاد به طرح و اجراء و نظارت برنامه هاي لازم در موارد زير اقدام ميكنند: ايجاد ميان مسئولان زندانها وموسساتتاميني وتربيتي باسازمانها و دواير دولتي و موسسات خصوصي و شخصيتهاي علمي واجتماي - توجيه طرحها و اقدامات براي عموم - ايجاد روابط با وسائل ارتباط جمعي - تنظيم برنامه بازديد از زندانها وموسسات ديگر- برقراري ارتباط بين زندانيان بامديران و نيز بامقامات قضائي 0 مسئولان وكاركنان اداره روابط عمومي وارشادبا همكاري وتشريكمساعي مددكاران اجتماعي بطور مستمربا زندانيان در تماس بوده ضمن موعظه مذهبي و عليم مباني عقيدتي اسلام ، تبليغ و راهنمائي لازم نسبت به تهذيب وتزكيه نفس و تحكيم مباني ايماني زندانيان والفت آنان با اخلاق اسلامي و علاقه آنان به زندگي سالم وعمل صالح اقدام نموده در حل مشكلات روحي و تسكين دروني وايجاد اميد به اصلاح و زندگي صحيح در آنان جهت بازگشت مجدد به جامعه وادامه به زندگي سالم اجتماعي تلاش مينمايند اجراي برنامه هاي نماز وعبادات بر عهده كاركنان يا نمايندگان اين اداره است 0
  ماده 92- روانشناسان تربيتي زندان موظفند با همكاري مددكاران اجتماعي واستفادهاز پرونده شناسايي شخصيت زندانيان ضمن اتخاذ روش تحليلي علل ناسازگاري ، ناراحتيهاي رواني آنان رامورد بررسي وامعان نظر قرارداده پس از گزارش نرظات خود به شوراي طبقه بندي نسبت به مداواي آنان اهتمام و اقدام لازم بعمل آورده درصورت تشخيص بيماريهاي حاد رواني بيمار را به روانپزشك معرفي نمايند
  ماده 93- روانپزشك و در غياب اوپزشك زندان موظف است باهمكاري روانشناس تربيتي زندان نسبت به بستري كردن بيماران رواني ومعالجه آنان اقدام نموده در صورتي كه عارضه بيماري آنان منجر بجنون يا اتختلال مشاعر تشخيص داده شودمراتب را در اسرع وقت از طريق واحد مربوطه برئيس پزشكي قانوني جهت اعلام نظر پزشكي قانوني واطلاع به مقامات قضائي گزارش نموده براي انتقال ومعالجه آنان دريك موسسه درماني وتاميني تدابير شايسته قانوني اتخاذ نمايد0
  ماده 94- مربيان مذهبي ،علمي و حرفه اي وتربيتي زندان موظفنددر اجراي برنامه هاي مربوطه با هماري مسئزلان امر نسبت به تهذيب اخلاقي ، تزكيه نفس ، آموزش وپرورش وارتقاء سطح اطلاعات ومهارت علمي و فني زندانيان كوششهاي لازم را بعمل آورده ، ضمن پيشنهاد وسايل مورد لزوم جهت تحصيلات علمي و حرفه اي آنان در تهيه آنها از طريق واحدهاي مربوطه و در صورت لزوم جلب همكاري سايرسازمانهاي دولتي اقدام لازم بعمل آورند0
  ماده 95- تعدادكارمندان وماموران مراقب وانتظامي ومربيان مذهبي ومتخصصين در زندانهاوموسسات صنعتي وكشاورزي وخدماتي به تناسب موقعيت واحتياجات محل و تعداد محكوميت به پيشنهاد روساي زندانها و موسسات مذكور وسيله ادارات كل زندانهاواقدامات تاميني وتربيتي تامين خواهد شد0
  ماده 96- موسسات صنعتي وكشاورزي وخدماتي زندان برحسب ضرورت و موقعيت محلي و وسعت ومتقضيات ديگر به تشخيص رئيس موسسه و تصويب مدير كل زندانها دااري تعدادي مامورين گشتي مجهز به بي سيم و وسائل ارتباطي ودوربين مي باشند0
  ماده 97- مامورين گشتي موظف هستند ضمن اجراي دستوراتي كه از طرف رئيس موسسه به آنان ابالغ ميشود، در روز حداقل دوبار صبح و عصر از زندانيان سرشماري و حضور و غياب بعمل آورده و ضمن گشت ، زندانيان مشغول بكار را تحت نظر گرفته واز هرگونه تماس آنها با افارد خارج ويا خروجشان از محوطه موسسه يا فرار آنان جلوگيري كنند و در صورت بروز حادثه يا مشاهده هر گونهتخلف فورا" طبق مقررات اين آئين نامه اقدام و مراتب را به رئيس موسسه گزارش نمايند0
  ماده 98- محكومات در طول اقامت د رزندان و يا موسسات صنعتي ، كشاورزي وخدماتي ويا اقامت در موسسات اقدامات تاميني وتربيتي از حيث تحولات حاصله در خصوصيات اخلاقي ومذهبي و تشخيص سلامت بدني و روحي تحت مراقب و بررسي متخصصين زندان ياموسسه مربوطه قراردارند
  ماده 99- در هر زندان يا موسسه صنعتي ، كشاورزي وخدماتي ماهي يكبار كميسيون با شركت رئيس زندان يا موسسه ومتخصصين ادارات مدد كاري اجتماعي وتاميني وتربيتي وارشادوروابط عمومي ودرصورت لزوم كارشناسان ذيصلاح ديگر تشكيل ميشود وخلاصه نظرات كميسيون نسبت به زنداني در پرونده شخصيت او منعكس ميگردد0
  ماده 100- روساي زندانها وموسسات صنعتي ،كشاورزي وخدماتي مكلف هستند در صورت درخواست مقامات قضائي ذيربط فورا" متخرجه اي از پرونده شخصيت زنداني در مورد وضع جسماني ورفتار و اخلاق اودرطول اقامت در زندان يا موسسه و يا موسساتاقدامات تاميني وتربيتي را تهيه و ارسال دارند0

  فصل سوم - نوع وكيفيت كار زندانيان و چگونگي درآمدكار آنها
  ماده 101- زندانيانيكه محكوميت قطعي پيدا كرده اند، پس از آزمايشهاي لازم وتشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنها باتائيد شوراي طبقه بندي و رعايت مقررات اين آئين نامه دركارگاههاي داخل زندان يا موسسات صنعتي ،كشاورزي وخدماتي داخل ياخارج زندان بكارگمارده ميشوند0
  ماده 102- اداره كارگاهها وموسسات صنعتي ، كشاورزي وخدماتي كه در زندانها يا موسسات تاميني و تربيتي و مراقبتي تاسيس يافته همچنين اداره كارگاهها و موسساتيكه متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي خصوصي يا عمومي بوده و در اختيارزندان ياموسسه تاميني يا وابسته به آن است اعم از اينكه موسس يا مالك آن زندان يا انجمن حمايت يا غيرآنها باشدبر عهده اداره موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي است 0
  ماده 103- اداره موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي تاسيس ،توسعه ، تجهيز و اداره موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي را با توجه به سياست كلي شوراي سرپرستي در جهت تامين نيازهاي زندانهاي كشور و ديگر نهادهاي مملكتي همچنين حرفه آموزي واشتغال زندانيان وكمك به بهبود وضع زندانها ومساعدت به زندانيان وخانواده آنها را بعهده خواهد داشت 0 مديريت موسسات مذكور در شهرستانها طبق تصميم شوراي سرپرستي يا انجمن حمايت زندانيان يا هييت مذكور در ماده 72 يا نماينده اداره موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي خواهد بود0
  تبصره - ترتيب اداره موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي بموحب آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شوراي عالي قضائي ميرسد0
  ماده 104- كارهاي آموزشي و تولدي در زندان و موسسات تاميني و تربيتي عبارتنداز:
  ريسندگي - بافندگي - خياطي - كفاشي - نجاري - فلزكاري - فرش بافي - زيلوبافي - حصير بافي - الكترومكانيك - چاپ - تهيه وسائل فني راهنمائي و شماره گذاري وسائط نقليه - صنايع فني وساختمان - كشاورزي - دامپروري و امثالهم 0
  ماده 105- زندانيان بايد بحرفه هائيكه مستلزم ديدن دوره هاي تعليماتي براي كسب مهارت وتخصص باشد گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طي مراحل مختلف آموزشي باخذ گواهينامه مهارت فني در رشته مخصوص نائل گردند0
  ماده 106- زندانيانميتوانند با موافقت رئيس زندان درساعات بيكاري وفراغت در آسايشگاه خود بكارهاي هنري اشتغال داشته باشند مواد اوليه و لوازم اين نوع كارها از طرف اداره موسسات صنعتي ، كشاورزي وخدماتي در اختيار زنداني گذاشته ميشود و هزينه تهيه مواد از درآمد حاصل از فروش محصولات اينگونه فعاليتهاي هنري كسر و با توافق قبلي زنداني حداكثر يك چهارم از بقيه درآمد بسود صندوق اداره مذكور منظور و باقيمانده بحساب پس انداز زنداني منظور خواهد شد0
  ماده 107- بمنظور تامين مخارج تاسيس كارخانه هاوماشين آلات مورد نياز در زندانها براي اشتغال كامل زندانيان بكار و آموزش حرفه اي اعتبار لازم در بودجه اداره كل زندانها واداره كل اقدامات تاميني و تربيتي پيشنهاد ميگردد، همچنين از كمكهاي مندرج در اساسنامه انجمن حمايت زندانيان ومساعدتهاي بخش خصوصي وعمومي براي اين منظور استفاده خواهد شد0
  ماده 108- در موقع انتقا لزنداني بزندان يا موسسه ديگربايددر اسرع وقت حساب او با فروشگاه تصفيه وموجودي پس اندازبانك وذخيره بانكي زنداني بطور تفكيك به صندوق پس انداز بانك ملي محل زندان جديد او حواله وموجودي هر حساب جداگانه بدفاتر جديد منتقل و سپرده شود ودر هر صورت بايد ترتيب اطمينان بخشي براي نگهداري پس انداز زنداني داده شود0
  ماده 109- انجام خدمات عمومي ورفاهي موسسات صنعتي ،كشاورزي ، خدماتي و زندانها، اعم از نظافت اماكن و محوطه داخلي وتميزكردن مواد غذائي بطور نوبتي بعهده زندانيان خواهد بود ولي آن عده از زندانيانكه بتشخيص شوراي طبقه بندي بطور مداوم باين نوع كارها گمارده ميشوند متسحق دريافت دستمزد خواهند بود0
  تبصره 1: استفاده از زندانيان در امور نگهباني وانتظامي از زندان ممنوع است 0
  تبصره 2: اگر زنداني از انجام وظيفه محوله در داخل زندان طبق مقرراتاين آئيننامه خودداري نمايد حسب اعلام رئيس زندان تنبيه انضباطي خواهد شد0
  ماده 110- مزد ماهيانه كار زنداني بشرح زير تقسيم ميگردد:
  1- پنجاه درصد(50درصد) بحساب بانكي سرپرست عائله تحت تكفل زنداني واريز ميگردد0
  2- بيست وپنج درصد(25درصد) بحساب پس انداز ثابت بانكي زنداني واريز ميشودكه در موقع آزادي باو پرداخت گردد0
  3- بيست درصد(20درصد) بخود زنداني براي مخارج ضروري پرداخت ميشود0
  4- پنج درصد(5درصد) براي بيمه حوادث ناشي از كاراختصاصي داده ميشود0
  تبصره : در صورتكيه زنداني فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ 50 درصد دستمزد نيز به حساب ثابت پس انداز زنداني واريز ميگردد0
  ماده 111- اداره موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي مكلفند:
  الف - كلهي زندانيان كارگر را در مقابل بيماري و حوادث ناشي از كار بر طبق مقررات بيمه اجتماعي كارگران بيمه نمايند وتفاوت حق بيمه بعهده كارفرما خواهد بود0
  ب - كليه مقررات ايمني ،حفاظتي ، وبهداشتي راطبق ضوابط قانوني رعايت نمايند0
  ج - دفاتر رسمي زير را در كليه كارگاهاوموسسات صنعتي ،كشاورزي وخدماتي به هرشكل كه اداره ميوشدتنظيم نمايند0
  1- دفتر روزانه 2- دفتر كل 3- دفتردرآمد4- دفتراموال 5-دفتر سفارشات 6- دفتر صندوق 7- دفتر دستمزد زندانيان 8- دفتر انبار 9- دفتر حساب درآمد وهزينه شخصي زندانيان بمنظور تعيين و اعلام موجودي هفتگي پس انداز قابل پرداخت آنها به فروشگاههاي زندان 0
  تبصره - پرداخت موجودي حساب پس انداززنداني هنگام آزادي بشرط آنكه منع قانوني نشده باشدبلامانع است 0
  ماده 112- اداره موسسات صنعتي ، كشاورزي وخدماتي حساب عملكردو سود وزيان كليه موسسات مذكور را در سطح كشور نگهداري وترازنامه سود وزيان و گزارش عملكرد ساليانه خود را در پايان هر سال مالي همچنين در موارد لزوم بدستور مدير كل زندانها يا شوراي سرپرستي تنظيم و به مراجع مذكور تسليم مينمايد0
  ماده 113- امور موسسات صنعتي ، كشاورزي وخدماتي وادارات مركزي آنها بطريق بازرگاني اداره ميشوند0

  فصل چهارم - طرز پذيرش و آشنا نمودن زندانيان تازه واردبمقررات زندانها
  ماده 114- پذيرش زنداني از زماني آغاز ميگردد كه متهم يا محكوم بموجب برگ رسمي بامضاء ومهر مقام صلاحيتدارقانوني صادركننده قرار يا حكم ، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت - نام - نام پدر- سن - شماره شناسنامه - شغل - نوع جرم و اتهام يا محكوميت نوع و ميزان مجازات - شماره قرار يا حكم - تاريخ شروع بازداشت ) وسيله مامور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناسائي رسمي ملصق بعكس خود را ارائه دهد ببازداشتگاه يا زندان تحويل ميگردد0
  ماده 115- هيچ فردي نبايد زنداني شود مگر با قراركتبي يا حكم كتبي و رسمي مقامات قضائي قانوني 0
  ماده 116- جلب ومعرفي محكومان بزندانها از طريق اجرائيات دادسراها تحت نظارت دادياران اجراي احكام وسيله ضابطين دادگستري انجام ميشود0
  ماده 117- از هر زنداني بمحض معرفي به زندان تحت مراقبت مامورانيكه او را بزندان آورده اند در قسمت تشخيص هويت انگشت نگاري و عكاشس ميشود و پس از تنظيم دو برگ انگشت نگاري حاكي از تعيين پيشينه با ذكر شماره عكس زنداني بانضمام مداكر رسمي باز داشت بدفتر زندان تسليم ميگردد، ذكر شماره عكس در كليه مكاتبات مربوط به بازداشتيها و محكومان علاوه بر شماره كلاسه دفاترثبت كل و ثبت قراردها و محكوميتها الزامي است 0
  ماده 118- در زندانها بايد دفاتر ثبت كل حاوي نكات زير صفحه بندي و بامضاء ومهر رئيس زندان ريدهومشخصات زنداني بمحض ورود و قبل از تحويل او به زندان بشرح زير در ان ثبت شود: ذكر هويت كامل متهم يا محكوم ، نام ، نام خانوادگي ، نام خانوادگي قبلي نام مستعار، لقب - نام پدر - وضع خانوادگي - جنسيت - مذهب -شغل - سن ميزان سواد- پيشينه كيفري - شماره عكس - علايم مخصوص بدني - تابعيت - نوع جرم واتهام يا محكوميت - نوع مجاازت يا قرار- مدت محكوميت - تاريخ شورع بازداشت - تاريخ آزادي اززندان شماره قرار يا حكم يا نامه رسيده - مرجع صدور قرار يا حكم يا نامه رسيده - نشاني دائم - شماره تلفن مشاره و محل صدور شناسنامه 0
  صحت انطباق مشخصات فوق با زنداني معرفي شده بايد در ذيل نامه رسيده به امضاء آورنده نامه و خود زنداني تائيد و پس از ثبت مراتب در دفتر ثبت كل صحت آن بامضاء زنداني معرفي شده در ستون آخر دفتر مذكور گواهي شود0
  ماده 119- براي هرزنداني كارت شناسائي ملصق بعكس وهمچنين كارت بايگاني تبرتيب حروف الفباء تهيه و در رديف مربوطه نگهداري ميگردد0
  ماده 120- شماره مكاتبات اداري درباره زنداني باين شرح خواهد بود:
  متهمان : (شماره عكس - شماره رديف بزه مورد اتهام - شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام - شماره ترتيب دفتر ثبت كل - علامت مميزه زندان )
  محكومان : (شماره عكس ، شماره رديف بزه مورد حكم ، شماره مربوط به نوع بزه مورد محكوميت ، شماره ترتيب دفتر ثبت كل - علامت مميزه زندان )
  ماده 121- كليه پرونده هاي زندانيان اعم ازمتهم يامحكوم بايستي ملصق به عكس وحاوي برگ انگشت نگاري و شرح حال و خلاصه پيشينه شخصي ، خانوادگي ، اجتماعي و كيفري آنها بامضاء مسئول بايگاني زندان باشد0
  ماده 122- براي هر زنداني بايد كارت شناسائي ملص بعكس شامل مشخصات كامل او بشرح مندرج در ماده 117 تهيه و در هرگونه نقل و انتقالي بعنوان معرف ومبين احوال شخص زنداني ، مورد استناد و استفاده لازم قرار گيرد0
  ماده 123- رئيس زندان يا قائم مقام اومكلف است هر روزاول وقت اداري از زندانيان تازه وارد بازديد نمودهوالزام اجراي مقررات و مراعات نظم وانضباط را در محيط بازداشتگاه و زندان به آنها تفهيم و دفترچه راهنمائي مقررات و وظائف زندانيان را بين آنها توزيع نمايد0

  فصل پنجم - سرشماري وبازرسي دقيق زندانيان و امكن زندانها
  ماده 124- در موقع پذيرش هر زنداني بايد بازرسي دقيق از اوبه عمل آيد، انجام بازرسي دقيق درباره زندانيانيكه بهرعنوان از زندان خارج شده و مجددا" بازگشت داده ميشوند، همچنين بازرسي دقيق روزانه بهنگام خارج شدن آنها از آسايشگاه وموقع مراجعت از كار الزامي است 0
  ماده 125- زندانيان بايد طبق موازين اسلامي تحت نظارت ومراقبت مسيولانانتظامي ونگهبانان زندانب وده واز آنهاحداقل روزي دونوبت صبحها قبل از شروع ورزش وشبها موقع ورود به آسايشگاه سرشماري بعمل آيد0
  ماده 126- محل ار و آسايشگاه واشياء زنداني را ميتوان هرموقع بصلاحديد رئيس زندان يا قائم مقام او در حضور زنداني و در موارد ضروري بدون حضور زنداني بازرسي نمود0 تمرد يا مقاومت در برابر ماموران بازرسي و سرپيچي از اجراي دستور آنها موجب تنبيهات انضباطي متمرد خواهد بود0
  ماده 127- براي حفظ آرامش وامنيت داخل زندان وبازداشتگاه بايد وسيله گروهي مركب از يكنفر افسر بانتخاب رئيس زندان ، يكنفر نماينده اداره بازرسي ، يكنفر نماينده اداره رسيدگي بامورزندانيان تحت تعليم ونظارت رئيس زندان يا قائم مقام او بازرسي شده و با تنظيم صورتمجلس بامضاي مسئولين فوق گزارش انجام كار مرتبا" در پوشه مخصوص بازرسي زندان يا بازداشتگاه بايگاني شود0
  تبصره : درصورتيكه نمايندگان مذكوردرماده فوق درشهرستانهائيكه فاقد ادارات ياد شده ميباشند نتانند در ماموريت بازرسي شركت نمايندتعيين عضو جانشين بعهده رئيس زندان ميباشد0
  ماده 128- در صورت كشف مواد واشياء و لوازم ممنوعه بايستي صورتمجلس تنظيمي حاكي از چگونگي بدست آمدن موادو اشياء و لوازم مكشوفه بامضاء متخلف مربوطه رسيده چنانچه عمل ارتكابي جرم و قابل تعقيب كيفري باشد پرونده امر بدادسرا ارسال سود، به تخلف زنداني از نظر انتظامي شوراي انتظامي رسيدگي خواهدنمود0

  فصل ششم - طرز نگهداري و حفاظت اسناد و البسه و لوازم شخصي زندانيان
  ماده 129- جزئيات ومشخصات كامل اشياء ولوازم وملبوس شخصي زندانيانواسناد انها از قبيل پول - چك - اسناد بانكي - دفترچه پس انداز بانكي - دفترچه بيمه - دفترچه انجام خدمت زير پرچم گواهينامه رانندگي كارت شناسائي وغيره با تعين ارزش اسناد بهاء دار بايد بهنگام ورود آنان بزندان يا بازداشتگاه درحضور زنداني وافسر نگهبان ومسئزل انبار زندان يا بازداشتگاه در سه برگ صورت مچلس شده و در دفاتر نگهباني وانبار ثبت گردد0 ملبوس زنداني پس از ضد عفوني شدن بانضمام اشياء واسناد ولوازم ديگر او در كيسه مخصوص لفاف شده ، شماره كيسه در برگ صورتمجلس تنظمي قيد و يك نسخه از آن به زنداني تحويل و نسخه ثاني به انبار ونسخه سوم در پرونده زنداني بايگاني ميشود0
  ماده 130- هر زنداني ميتواند در اسرع وقت بوسايل ممكن بيكي از نزديكان مودر اعتمادخود اطلاع دهد كه در زندان حضوريافته نسبت به تحويل اشياء ولوازم وملبوس شخصي اوباحضورخودزنداني اقدام نمايد0 در هر نوبت صورتمجلس تحويل وتحول بايستي دردفاترنگهباني وانبار زندان يا بازداشتگاه و پرونده زنداني ثبت شود0
  ماده 131- هرگاه زندانيكتبا" تقاضا نمايد كه اشياء و لوازم و ملبوس شخصي خود را وسيله پست سفارشي يا بوسائل مطمئن ديگر براي يكي از بستگان خويش ارسال دارد نسبت به بسته بندي ولاك ومهرآن با تنظيم صورتمجلس بامضاي خود زنداني و افسر نگهبان و مسئول انبار حاوي مشخصات و جزئيات و تعدادمحتويات بسته ادقام ميگردد0
  هزينه بسته بندي و حمل آنرا بايد زنداني شخصا" بپردازد0
  ماده 132- در صورتكيه زنداني نتواند شخص مطمئني رابراي تحويل دادن اسنادو اشياء ولوازم شخصي و قيمتي خودمعرفي نمايد، تعيين تكليف ومحل ونحوه سپردن و نگهداري آن در محلي غير از زندان از قبيل صندوق امانات پستي يا يكي ازبانكهاو غير موكول بنظرداديار ناظر زندان خواهد بود0
  ماده 133- هنگام انتقال زنداني از زنداني بزندان ديگر بايد تشريفات تحويل و تحول و بسته بندي لوازم وملبوس واشياء ديگراوبا تنظيم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهباني وانبار كاملا" انجام شده ، در صورتيكه وزن بسته مربوط بيش از ده كيلوگرم باشد پرداخت هزينه خمل اضافه بار در صورت استطاعت مالي بعهده خود زنداني خواهدبود0

  فصل هفتم - برنامه روزانه زندانيان
  ماده 134- برنامه روزانه زندانها و بازداشتگاهها بايستي بدون تبعيض و استثناء درباره كليه زندانيان يكسان بمورد اجراءگذاشته شود0 برنامه زندانها و بازداشتگاههاازاول ارديبهشت لغايت شهريور (روزهاي بلندبشرح زير است :)
  ساعت 30/4بيدار باش ، نماز صبح بجماعت يافرادي براي مسلمانان با رعايت تطبيق وقت شرعي ، استحمام ، نظافت شخصي ، تميزومرتب كردن آسايشگاه ،پوشيدن لباس ساعت 30/6 سرشماري وورزش ، نيايش صبحگاهي و برافراشتن پرچم 0 ساعت 30/7صرف صبحانه ، ساعت 8تا30/11كاردركارگاه شركت در كلاسهاي آموزش علمي وديني وحرفه اي ساعت 30/11 تا 13 نماز ظهر وعصر بجماعت يا فرادي براي مسلمانان ساعت 13تا14 صرف نهار و استراحت - ساعت 14تا17 كار در كارگاه ، شركت در كلاس آموزش علمي و ديني وحرفه اي ساعت 17تا30/17 دعاي شامگاه وفرود آوردن پرچم ساعت 30/17تا30/18استماع سخنرانيهاي مذهبي واخلاقي استفاده از كتابخانه و مكاتبه - تفريحات سالم واز ساعت 30/18تا15/19 نماز مغرب وعشاء بجماعت يا فرادي براي مسلمانان باتطبيق ورعايت وقت شرعي - ساعت 15/19 تا30/20 صرف شام ساعت 30/20 تا21 سرشماري وورودبه آسايشگاه ساعت 15/21 خاموشي سكوت 0
  ماده 135- برنامه زندانها و بازداشتگاهها از اول ارديبهشت تا آخر شهريور در روزهاي تعطيل بشرح زير است 0
  ساعت 30/4 بيدارباش ، نماز صبح بجماعت يا فرادي براي مسلمانان با تطبيق ورعايت وقت شرعي ، نظافت شخصي ، تميرومرتب كردن آسايشگاه پوشيدن لباس - ساعت 30/7تا 9سرشماري ، صرف صبحانه ، نيايش صبحگاهي برافراشتن پرچم ساعت 9 تا30/11 استحمام و انجام امور شخصي ساعت 30/11تا14 صرف نهار واستراحت ، نماز ظهر وعصر بجماعت يا فرادي براي مسلمانان واستماع وعظ وخطابه - ساعت 14تا17 ملاقات بابستگان با رعايت مقررات - ساعت 17تا30/17 دعاي شامگاه و فرودآوردن پرچم - ساعت 30/17تا30/18 استماع سخنرانيهاي مذهبي و اخلاقي ، استفاده از تفريحات سالم ، از ساعت 30/18تا30/19 اداي نماز مغرب وعشا بجماعت يا فرادي براي مسلمانان با تطبيق و رعايت وقت شرعي ، پس از نماز مغرب وعشا بجماعت يا فرادي براي مسلمانان با تطبيق و رعايت وقت شرعي ، پس از نماز از ساعت 45/19 تا30/20 صرف شام - ساعت 30/20 تا 21سرشماري و ورود به آسايشگاه - ساعت 21 خاموشي و سكوت 0
  برنامه زندانها وبازداشتگاهها از اول مهرماه تا آخر فروردين ماه (روزهاي نسبتا"كوتاه ) روزهاي عادي :
  بيدارباش ساعت 30/5 و روزهاي تعطيل ساعت 15/6 با تطبيق وقت شرعي فاصله بيدارباش تا ساعت 8 انجام امورمذكوردربرنامه روزهاي بلند، از ساعت 8تا22 اجراي برنامه مزبور و پايان برنامه وساعت 22 خاموشي 0
  ماده 136- زندانيان مكلف به رعايت وا جراي مواد134و135 اين آئين نامه ميباشند، باستثناء بيمارانيكه در مراكز بهداري زندان بستري ميشوند، كه در اين صورت با صدور گواهي معذوريت ازطرف پزشك زندان براي مدتيكه در گواهي تصريح ميگردد از اجراي برنامه هاي روزانه معاف خواهند بود0
  ماده 137- در موقع امتحانات و بنا بضرورت ،براي مطالعه وبمنظور تشويق زندانيان با كسب اجازه كتبي از مسئول زندان استفاده از روشنائي تا ساعت 24با رعايت سكوت كامل بدون ايجاد مزاحمت ديگران مجاز ميباشد0
  ماده 138- پس از خاموشي ( ساعت 15/21 در روزهاي بلند وساعت 22در روزهاي كوتاه ) بايد در محوطه زندان سكوت كامل برقرار باشد0
  همچنين در موقع كار و تحصيل و گردش و ورزش و تفريحات سالم و انجام وظائف جاري رعايت نزاكت وادب و احترام ومتانت در گفتار و كردار و رتفار در همه جا وتمام ساعات شبانه روز الزامي است 0
  ماده 139- فرياد زدن ، آواز خواندن با صداي بلند، جر وبحث و گفتگوهاي تند سياسي كه مخل امنيت زندان گردد،مشاجره وارتكاب هر عمل فردي و يا دسته جمعي كه نظم وآرامش داخل زندان رامختل سازد، صحبت و اشاره كردن بهرنحوي از انحاء از پنجره هاي زندان با خارج مطلقا" ممنوع ميباشد0
  ماده 140- ساعات كار واستراحت زندانياندر موسسات صنعتي و كشاورزي وخدماتي داخل يا خارج زندان با توجه به موقعيت محل و نوع وكيفيت كار از طرف رئيس موسسه مربوط تعيين و بمورداجراء گذاشته ميشود0

  فصل هشتم - اشياء مجاز وممنوعه زندانيان
  ماده 141- زندانيان مجاز هستند در زندان فقط از لوازم واشياء شخصي زير استفاده نمايند:
  كتاب ونشريات مجاز، رساله وكتاب مذهبي مجاز، خميردندان و مسواكل غيرفلزي ، جاي صابوني غيرفلزي وصابون وشامپو و ابر حمام ، شانه غيرفلزي ، ماشين اصلاح ، ناخن گير، دو عدد دستمال ، دوعدد حوله كوچك ، دو جفت جوراب ، لباس زير بنا بضرورت بهداشتي ، نوشت افزار (كاغذ- پاكت - مداد- خودكار)، آلبوم عكس خانوادگي وحلقه نامزدي
  ماده 142- باستثناي لوازم مذكور در ماده 141 نگهداري واستفاده ازاشياء ديگر و وسائل چوبي و فلزي برنده ونوك تيز مانند چاقو، قيچي ، تيغ ، سوزن ، مواد خوراكي خواروبار،لبنيات ، تره بار،ميوه جات ترشي ، مرب، نفت ، بنزين و غيره در آسايشگاه كه برخلاف اصول ايمني و بهداشتي زندانهاست بكلي ممنوع ميباشد0
  ماده 143- زنداني حق آزردن لوازم وابزار كار از كارگاهها و آموزشگاهها را بداخل زندانيا بازداشتگاه ندارد0

  فصل نهم - روابط زندانيان با ماموران زندان و تشويق وتنبيه آنها
  ماده 144- اعتصاب جمعي زندانيان بكلي ممنوع است 0
  ماده 145- هر زنداني بمحض اطلاع از وقوع حوادث و پيش آمدهاي سوء احتمالي و اختلافات وكدورتهائي كه بين افراد زنداني بوجود مي آيد و احيانا" مخل نظم عمومي زندان ميگردد همچنين اعماليكه برخلاف مقررات آئين نامه ونظامات داخلي زندانها در شرف تكوين است وتحقق آن مخل نظم داخلي زندان ميگردد بايستي مراتب را در اسرع وقت به افسر نگهبان و بهر يك از مقامات مسئول زندان گزارش دهد0
  ماده 146- تندخوئي ، دشنام ، اداي الفاظ ركيك ، يا تنبيه بدني زندانيان واعمال تنبيهات خشن ومشقت بار وموهن وبكار بردن ادوات آهني از قبيل كند و زنجير وامثال آن كه مغاير با موازين اسلامي و حقوق انساني است در زندانها بكلي ممنوع است 0 استفاده از دستنبد فقط در موارد زير مجاز خواهد بود0
  براي جلوگيري از فرار زنداني هنگام اعزام بمراجع قضائي يا انتقال از زنداني بزندان ديگر وموارد مشابه (هنگام بازپرسي و محاكمه دستبند برداشته ميشود) بدستور رئيس زندان مشروط براينكه اين محدوديت براي جلوگيري از ايذاء و آزار به اشخاص يا صدمه به خود زنداني يا ورود خسارت به امواليكه در دسترس اوست ضرورت داشته باشد0
  ماده 147- هرگاه زنداني در مدت اقامت در زندان مستمرا" ازخود حسن اخلاق ورتفار نشان دهد ودر كارگاهها و آموزشگاههاي زندان يا خارج زندان امتيازات تحصيلي وحرفه اي بدست آورد، رئيس زندان ميتواند بطريق زير اورا مورد تشويق قرارداده ومراتب رادرپرونده شخصيت او منعكس نمايد0
  - اجازه مكاتبه بيش از آنچه در آئين نامه تعيين شده است 0
  - اجازه ملاقات خصوصي با خانواده بيش از حد مقرردرآئين نامه 0
  - پيشنهاد گماردن بكار بهتر در كارگاها و پيشنهاد پاداش جهت زنداني 0
  ماده 148- هر زنداني كهبر خلاف مقررات اين آئين نامه و نظامات داخل يزنداناقدام نمايد بدستور رئيس زندان يا معاونين او يا مسئولين موسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي به تخلفات او رسيدگي و پس از ثبوت تقصير در شوراي انتظامي ،مطابق ماده 151تنبيه خواهدشد
  ماده 149- بمنظور رسيدگي به تخلفات زندانيان رئيس زندان شوراي انتظامي را با شركت اشخاص ذيل تشكيل ميدهد0
  رئيس زندان يا موسسه يا قائم مقام آنها- نماينده روحاني اداره ارشاد وروابط عمومي - داديار ناظر زندان - مددكار اجتماعي - پزشك وروانشناس زندان 0 تصميمات متخذه به اكثريت آراء معتبر است 0
  ماده 150- تا هنگام تشكيل جلسه شوراي انتظامي رئيس زندان ميتواند بمنظور حفظ نظم زندان حداكثر تا سه روز زنداني متخلف را در بازداشت انفرادي نگهداري نمايد0
  ماده 151- شوراي انتظامي پس از رسيدگي و ثبوت تقصثير بر حسب اهميت تخلف بترتيب زير نوع وميزان تنبيه زنداني را تعيين خواهد نمود:
  1- توبيخ شفاهي 2- توبيخ كتبي با درج در پرونده شخصيت زنداني 3- حذف ملاقات با بستگان از يك هفته تايكماه 4- محروميت ازاستفاده از وسائل تفريحي تا يكماه 5- زندان انفرادي از يك روز تاپانزده روز با تائيد پزشك زندان 6- تغيير نوع زندان 0
  تبصره 1- اعمال تنبيه اخير موكول به پينشهاد شوراي انتظامي و تاييد شوراي طبقه بندي ميباشد0
  تبصره 2- پزشك زندان هر روز بايد از زندانيانيكه بزندان انفرادي اعزام شده اند بازديد ومعاينه بعمل اورده ودر حفظ سلامتي و تامين بهداشت انها مراقبت وتدابير لازم بعمل آورد0
  ماده 152- شوراي انتظامي پس از صدور راي ميتواند تنبيهات مقرره را به اكثريت آراء كلا" يا جزا" بمدت ششماه تعليق نمايدهر گاه در اين مدت زنداني مرتكب تخلف يا جرمي نگردد اجراي تنبيهات مزبور((كان لم يكن )) و از پرونده شخصيت زنداني حذف ميگردددرغير اينصورت علاوه بر مجازات تخلف يا جرم ارتكابي اخير، تنبيهات مقرره در تصميم شوراي انتظامي نسبت بزنداني بمورد اجراء گذارده خواهد شد0
  تبصره - كليه تصميمات شوراي انتظامي زندان در خصوص تنبيه زندانيان جنبه مشورتي داشته واجراي آنموكول به راي داديار ناظر زندان ميباشد0
  ماده 153- راي داديار ناظر زندان در خصوص تنبيه زندانيان به دستور رئيس زندان يا معاون او اجرا و صورتمجلس حاكي از ذكر نوع تنبيه واجراي آن تنظيم ودر پرونده زنداني درج وبايگاني ميگردد0 هرگاه زنداني متخلف از تاريخ آخرين تخلف خود بمدت يكسال مرتكب تخلف يا جرم ديگري نشود واز خود مستمرا" حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آثار تبعي تنبيه مقرر منتفي و در غير اينصورت در مواقع عفو بخشودگي در جدول رفتار زنداني بعنوان امتياز منفي منظور و مورد نظر قرار خواهد گرفت 0

  فصل دهم - امور داخلي و عمومي زندانيان
  ماده 154- هرزنداني مكلف است بمحض ورود بزندان استحمان نموده و لباس زندان بپوشد ودر تمام مدت اقامت خود در زندان بايد ملبس بلباس مخصوص زندانيان باشد0
  ماده 155- رنگ وشكل لباس زندانيان بشرح زير ميباشد:
  متهمان : بلوز وشلوار تابستاني وزمستاني برنگ طوسي سيرساده 0
  محكومان : بلوز وشلوارتابستاني وزمستاني برنگ آبي ساده 0
  زنان : پيراهن وشلوار تابستاني و زمستاني و روسري بزرگ برنگ نيلي روشن ساده 0
  جوانان از19تا25 سال بلوز و شلوار تابستاني وزمستاني برنگ طوسي روشن وساده 0
  ماده 156- لباس رسمي زندان كه بزنداني داده ميشود عبارت است از: ساليانه دو دست زيرپوش وپيراهن وزيرشلور و دو جفت جوراب ويك جفت كفش راحتي ويك جفت كفش كار ويك دستمال و يك حوله ودو روسري براي زنان 0
  دو دست لباس تابستاني - شلوار و بلوز جلو باز يقه بسته و نازك براي مردها- پيراهن و شلوار برايي زنان وماهانه نيزيك بسته نوار بهداشتي و يك بسته پنبه براي مصارف بهداشتي بهرزن زنداني داده ميشود0
  مصرف بند شلوار وكمربند و كراوات و چادر در داخل زندانها به كلي ممنوع است ولي بانوان هنگام نماز ميتوانند از چادر استفاده نمايند0
  روي قطعات لباس زنداني شماره مخصوص با مركبي كه باشستشو پاك پاك نشود شماره گذاري مي گردد بنحوي كه كارگاه لباسشوئي به آساني بتواند لباس زندانيان را از يكديگر جدا نموده و طبق شماره مذكور لباس را بصاحبانش مسترد نمايد و از اين جهت اشكالي فراهم نگردد
  ماده 157- زندانيان ميتوانند با كسب اجازه از رئيس زندان بر حسب ضرورت پزشكي و بهداشتي از البسه زير شخصي و يا لباس اضافي و كرست طبي استفاده نمايندو اين عمل نبايد وضع شكل لباس مخصوص زندان را تغيير دهد0
  ماده 158- چنانچه مكان خواب در زندان انفرادي باشد در صورت امكان بهرزنداني يك اطاق با وسايل لازم داده ميشود0
  هرگاه زندانيان بطور دسته جمعي نگاهداري شوند بايد منتهاي كوشش و دقت را در انتخاب افراد يك گروه از حيث تناسب سن و جهات ديگر بخصوص هنگام خواب بعمل آورده و مخصوصا" درشب سركشي ونظارت بيشتري درباره آنان اعمال گردد0
  ماده 159- لوازم آسايشگاه براي هر زنداني عبارت است ازتتخواب آهني - تشك - بالش - دوتخته پتو- ملافه براي براي پتو تشك وبالش (تغيير محل اين لوازم در آسايشگاه به دلخواه زنداني ممنوع است
  ماده 160- زندانيان مكلف اند در حفظ و نگهداري و نظافت كامل لوازم زندان مراقبتهاي لازم بعمل آورند0
  ماده 161- زنداني به هيچ وجه حق روشن كردن آتش و استفاده از چراغهاي خوراك پزي و نگهداري نفت و بنزين و ساير مواد محترقه و منفجره را در داخل زندان يا بازداشتگاه ندارد0
  ماده 162- ميخ زدن يانوشتن روي ديوارهاي زندان يابازداشتگاه ، ترسيم ونقاشي و الصاق عكشي و هرگونه نوشته اي در آسايشگاه ممنوع است 0
  نصب عكسهاي خانوادگي يا عكسهاي مجاز ديگر كه بهرصورت استفاده از آنها را رئيس زندان بايد اجازه دهد در قسمت مخصوص ياتابلوئي كه بهمين منظور در آسايشگاه وجود دارد جايز خواهد بود0
  ماده 163- دست زدن زندانيان به سيم كشي و تغيير محل لوازم الكتريكي يا تعويض آن بوسيله آنها در زندان و يا بازداشتگاه به كلي ممنوع است 0
  ماده 164- زنداني بايد هر روز صبح قبل از خروج از آسايشگاه نسبت به نظافت اطاق و لوازم آن و مرتب كردن رختخواب خود اقدام نمايد، آويزان كردن لباس ولوازم شخص در آسايشگاه ممنوع است ، اداره كل زندان مكلف است بدين منظور شكافهاي مخصوص تهيه و در اختيار زندانيان قرار دهد0
  ماده 165- برنامه غذائي زندانيان بتناسب فصول سال و احتياجات اقليمي هر محل وسيله اداره كل زندانها تنظيم و پس از تصويب شوراي سرپرستي ، بزندانها ابلاغ ميگردد0 ادارات مالي و تداركات و انبارهاي زندان بر طبق برنامه تنظيمي نسبت به تامين اعتبار و تهيه و تحويل مواد اوليه ودقت در مرغوبيت نوع آن اقدام مينمايد
  ماده 166- غذاي روزانه در سه وعده بترتيب زير بزندانيان داده ميشود: صبحانه - ناهار - شام 0اغذيه لازم كه داراي كالري وويتامينهاي كافي باشد طبق برنامه هاي غذائي مصوب ومتناسب باش شرايط آب وهوا در هر محل با چاي و آب آشاميدني سالم در اختيارزندانيان گذارده ميشود0 در تهيه وسايل ضروري براي جلوگيري از فساد مواد اوليه ، خوابار، تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه ، گندزدائي كردن محل طبخ و ظروف غذا بايد از طرف مسئولان مربوط اهتمام كافي ومستمربعمل آيد
  تبصره 1- زندانيان بايد غذاي خود را در سالن غذاخوري زندان صرف نمايند0
  تبصره 2- زندانيان بيمار طبق بنرامه و نظريه پزشك معالج در مدتيكه براي آنها تعيين شده است از غذاي مخصوص بهداري استفاده خواهند نمود0
  ماده 167- حداقل برنامه غذائي زندانيان عبارت است از:
  نان - پنير- چاي براي صبحانه 0 ناهار يا شام آنهاشامل سبزيجات تازه با خشك - برنج - سيب زميني - پياز- حبوبات - انواع لبنيات تخم مرغ -ميوه فصل ميباش در هر هفته حداقل سه باربزندانيان ناهار يا شام با گوشتداده ميشود0
  تبصره : نوع غذا براي كليه زندانيان يكسان طبخ وتوزيع ميگردد0
  ماده 168- لوازم سالن غذاخوري براي هرنداني عبارتست از:
  بشقاب - كاسه - ليوان پلاستيكي قاشق 0
  ماده 169- نظافت آشپزخانه - سالن غذاخوري - شستشو و خشك كردن ظروف و لوازم آنها بدون تبعيض واستثناء بعهده كليه زندانيان ميباشد0
  ماده 170- براي هر زنداني بمحض ورود بزندان بايد ازطريق بانك دفترچه حساب پس انداز صادر و وجوه نقدي زنداني بحساب شخصي او سپرده شود0 حداقل موجودي اين حساب و شرايط برداشت و واريزبه آن طبق مقررات عمومي خساب پس انداز خواهد بود0
  تبصره 1: زندانيان هنگام اقامت در زندان مجاز به نگهداري و داشتن پول نقد بيش از دو هزار ريال نميباشند0
  تبصره 2: زندانها و موسسات صنعتي وكشاورزي و خدماتي به هيچوجه حق وصول و ايصال وجوه شخصي يا سهام و مطالبات و بطور كلي دخالت در امور مالي خصوصي زندانيان را ندارند0
  ماده 171- در داخل زندانها باندازه احتياج با سرمايه اداره موسسات صنعتي ، كشاورزي وخدماتي فروشگاههاي لازم تاسيس و رئيس زندان از نظر حفاظت ومسئوليتي كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت 0
  تبصره 1: تعيين مواد مجاز براي فروش در فروشگاههاي زندان با توجه به ضرورت حفظ بهداشت وامنيت داخلي زندان با رئيس زندان و تعيني نرخ با اداره موسسات صنعتي - كشاورزي و خدماتي است 0
  تبصره 2: اجناس و لوازم فروشگاههاي زندان بايدبقيمت عادله روز بوده ونبايد از نرخ فروش روزانه شركتهاي تعاوني مصرف تجاوزكند
  تبصره 3: صورت ريز مواد و اجناس موجود بنرخ عادله بامضاي مسئزل فروشگاههايزندان در تابلوئي كه بهمين منوظ درمدخل فروشگاه نصب ميگردد درج و در معرض ديد مشتريان گذارده ميشود0
  ماده 172- زنداني ميتواند از فروشگاه زندان مواد مجازو اشياء وكاغذ ولوازم بهداشتي خريداري كند، مگراينكه بعلت تنبيه انظباطي يا دستور پزشك از اين امر منع گرديده باشد0
  تبصره : فروش لوازم تجملي و مواد محركه و دارو در فروشگاههاي زندان ممنوع ميباشد0

  فصل يازدهم - نظافت ، بهداشت و بهداري زندان
  ماده 173- وضع اماكن زندان عموما" و آسايشگاه زندانيان خصوصا" بايد منطبق با اصول بهداشتي باشد0
  ماده 174- كليه اماكن زندان بايدحداقل ماهي يكبارضدعفوني شود، مگر اينكه بعلت ظهور حشرات يابروزاپيدمي واشاعه ويروس بيماريهاي موسمي و محلي ايجاب نمايد زودتر از موعد مقرر نسبت به گندزدائي لوازم مربوطه و سمپاشي اطاقها در محوطه زندان اقدام شود0
  ماده 175- در كارگاهها و اماكني كه زندانيان درآن بكار اشتغال دارند پنجره ها بايد باندازه كافي وسيع باشند تانور و هواي آزاد بقدر كافي داخل شود و در صورت لوزم براي كار و مطالعه آنها نور مصنوعي فراهم گردد0 مجاري فاضل آب هميشه بايد باز باشد و دررفع عفونت و آلودگي هوا در محوطه و اماكن زندانهامراقبت واقدام لازم و دائم بعمل آيد0
  ماده 176- گرمابه و مستراحها و دستشوئي زندان بايد هميشه تميز و نظيف باشد و باندازه كافي دوش سرد و گرم در دسترس زندانيان گذاشته شودتابتوانندباتوجه بفصول سال حداقل درهفته يكبار استحمام نمايند0
  ماده 177- هر زنداني اعم از زن و مرد بهنگام ورودبزندان مكلف است موي سر خود اصلاح ومتناسب نموده و پس ازاستحمام و نظافت كامل بدن و گرفتن ناخنها ملبس بلباس مخصوص زندان شود0
  ماده 178- بهداري زندان مكلف است براي پيشگيري ازسرايت بيماري هاي واگير مانند بيماريهاي آميزشي و سل و غيره اقدام وبااستفاده از همكاري و كمكهاي مالي و فني وزارتخانه ها وموسسات و انجمنها نسبت به تهيه وداروبراي درمان كامل بيماران ومعتادان مواد مخدر يا الكل اقدام نمايد0
  ماده 179- از زنداني تازه وارد بايد معاينه و آزمايشهاي كامل پزشكي بعمل آ'ده و در صورت اعتياد ضمن گزارش نتجيه آن به شوراي طبقه بندي جهت اتخاذ تدابير درماني وتنظيم برنامه هاي لازم اقدام گردد و در صورت وجود بيماري مسر نسبت بدرمان زنداني نيز اقدام فوري بعمل آيد0
  ماده 180- هرگاه زنداني تازه وارد نسخه ياداورئي همراه دانسته باشد بايد اخذ و در اختيار بهداري زندان قرار گيرد تا با تجويز پزشك زندان باو داده ميشود0
  ماده 181- هر زنداني بمحض احساس كسالت جريان را بافسر نگهبان زندان اطلاع داده و يا اخذ معرفي نامه به بهداري زندان مراجعه و دارو و دستورهاي لازم پزشكي را دريافت ميدارد0
  ماده 182- زنداني بايد در حضور پزشك يا پزشكيار وسايرمسئولين داوري مورد احتياج را مصرف نمايد 0 نگهداري دارو در آسايشگاه مطلقا" ممنوع است 0
  ماده 183- پزشك زندان در صورت ضرورت زنداني بيماردربيمارستان زندان بستري خواهد كرد0
  ماد184- معالجه بيماريهاي دهان و دندان زنانيان از وظايف بهداري زندان است 0 در خصوص تهيه دندانهاي مصنوعي جهت زندانيان بي بضاعت از كمك انجمن حمايت زندانيان استفاده ميشود0
  تبصره : عصا و دست و پاي مصنوعي و چهارچرخه و وسايل لازم براي براي مفلوجان و معلولان و عينك مخصوص براي زندانيان بي بضاعت از طريق انجمن حمايت زندانيان تهيه ميشود0
  ماده 185- تعارض زندانيان بهر نحوي از انحاء موجب تنبيه انضباطي خواهد بود0
  ماده 186- معتادان بموادمخدر تا تاسيس مراكز معالجه مجرمين معتاد باستمال الكل و موادمخدر بايد حداقل مدت پانزده روز در بهداري زندان قرنطينه و معالجه شده ، بعد از اقدامات درماني به بازداشتگاه مربوطه اعزام شوند، در مورد محكومان معتاد پس از معالجه جهت تعيين نوع زندان مراتب به مركز پذيرش و تشخيص جهت اتخاد تصميم در شوراي طبقه بندي اعلام خواهد شد0
  تبصره : اداره كل زندان و اقدامات تاميني و تربيتي در خصوص معالجه زندانيان معتاد به الكل و مواد مخدر با وزارت بهداري و ساير سازمانها و موسسات مربوط تشريك مساعي خواهد نمود0
  ماده 187- زندانيان مبتلا به بيماري رواني ( تا تاسيس تيمارستان مجرمين غير مسئول ) و مسلولين بايد دربخشهاي مربوط به بيماريهاي رواني و آسايشگاه مسلولين بستري و مجزا از ديگران نگهداري و معالجه شوند0
  ماده 188- در هر زنان حداقل يك نفر روانپزشك متخصص بيماريهاي رواني ، يك نفر پزشك عمومي ، يك نفر دندان پزشك در صورت لزوم وبه تعداد كافي پزشكيار و پرستار با تجهيزات و وسائل كافي و كمكهاي اوليه فوري و درماني ودر زندان زنان علاوه بر افراد فوق يك نفر پزشك متخصص بيماريهاي زنان بايد بطور دائم اشتغال بكار داشته باشند0
  تبصره - شوراي سرپرستي مكلف است در حد امكان نسبت به بيمه درماني زندانيان اقدام نمايد0
  ماده 189- رئيس بهداري زندان موظف است همه روزي اول وقت از كليه زندانيان بيمار ه در بيمارستان زندان بستري هستند عيادت نموده و پس از پرسش از وضعيت آنها و حصول اطمينان ازحسن مراقبت پزشكان پرستاران نسبت به معالجه وتغذيه صحيح بيماران نظارت كامل ومستمر بعمل اورد0

  فصل دوازدهم - رابطه زنداني اب خارج از زندان
  ماده 190- زنداني تحت نظارت كامل و طبق مقررات ، مجاز بداشتن ارتباط با بستگان وآشنايان خود ميباشد واين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبه انجام ميپذيرد0
  ماده 191- محل ملاقات عمومي زندانيان در زندانهاي بسته بايد مجهز به ديوارهاي شيشه اي نشكن ووسائل تلفن ولوازم ضد صوت باشد
  ماده 192- زوج يا زوجه ، پدر ومادر، فرزندان زنداني ، در صورت نبودن اشخاص مذكور يا عدم مراجعه آنان ساير بستگان زنداني همچنين دوستان او حق دارند طبق شرائط ملاقاتهاي هفتگي با زنداني ملاقات كنند واجازه نامه ملاقات از طرف رئيس زندان صادرخواهدشد0
  ماده 193- زندانيان زندانهاي نيمه باز وموسسات كشاورزي ،صنعتي و خدماتي نيز ميتوانند هفته اي يكابر با اشخاص مذكور در ماده 192 ملاقات نمايند، محل ملاقات اين گروه از زندانيان در سالن پذيرائي كه باين منظور اختصاص داده ميشودانجام خواهد شد0 در اين صورت حضور يك مامور مراقب ضروري است 0
  تبصره : رئيس موسسه كشاورزي ، صنعتي و خدماتي ميتوانند به زندانيان اجازه دهد كه با زن و فرزندان خود بدون حضور مامور مراقب بطور خصوصي ملاقات نمايند0
  تبصهر - ملاقات خصوصي زندانيان درزندانهاي بسته منوط به اجازه شوراي طبقه بندي مي باشد0
  ماده 194- علاوه بر رئيس زندان ، بازپرس يا جانشين بازپرس يا داديار مامور رسيدگي باتهام متهم ، دادستان عمومي ، داديار ناظر زندان و دادستان نظامي در صورت تشخيص ضرورت امر ميتوانند اجازه ملاقات با زنداني را صادر نمايند0
  ماده 195- در صورتيكه ملاقات با كسي مخالف حسن جريان بازپرسي يا محاكمه باشد بازپرس يا دادستان ميتوانند ملاقات با زنداني را ممنوع اعلام واز دادن اجازه ملاقات خودداري نمايند، در اين صورت ملاقات با زنداني فقط با اجازه بازپرس مربوط يا داديار تحقيق يا دادستان امكان خواهد داشت 0
  ماده 196- وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل زنداني خود هر موقع ضرورت ايجاب نمايدميتواننددر ساعات اداري به زندان مراجعه و با ارائه وكالتنامه رسمي به افسر نگهبان در اتاق مخصوص ومحزا از اطاق ملاقات عمومي باموكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع الملاقات بودن زنداني ملاقات با نظر مقامات قضائي مربوطه انجام ميگيرد0
  تبصهر : كانون وكلا ميتواند در هر زندان بهزينه خود با نظر اداره كل زندانها اطاقي جدا از محل ملاقات عمومي ، مجهز بديوار شيشه اي نشكن و وسايل تلفن ولوازم ضد صوت بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان زنداني آنها اختصاص داده شود0
  ماده 197- ملاقات بازپرس و دادستاندر هر مورد كه درخواست شود بايد بدون حضور نگهبان انجام گردد0
  ماده 198- مدت ملاقات هر زناني بااشخاص مجاز حداقل بيست دقيقه در هر بار ميباشد0
  تبصره - بعنوان پاداش حسن رفتار وخدمات زنداني رئيس زندان ميتواند مدت ملاقات او را در هرنوبت حداكثرتايكساعت تمديدنمايد
  ماده 199- برنامه ملاقات عمومي در هر زندان حداكثر سه روز در هفته ميباشدوساعات آنمتناسب فصول سال ونياز هر محل وسيله رئيس زندان تعيين و آگهي ميشود0
  ماده 200- از زندانيان بيمار كه در بيمارستان بستري و قادربه حركت نيستند با نظرپزشك معالج دربهداري زندان ملاقات بعمل مي آيد
  ماده 201- رد و بدل كردن نامه و پول و اشياء مجاز بدون اجازه رئيس زندان بهر نحوي از انحاء بين ملاقات كننده و زنداني بكلي ممنوع ميباشد و مامور ملاقات موظف بحفظ انتظام وانضباط كامل و اجراي دقيق ملاقات خواهد بود0
  ماده 202- ملاقات اتباع بيگانه بايد با حضور يكنفر مترجم رسمي انجام شود مگر آنكه مكالمات بزنان فارسي انجام گيرد0 پرداخت دستمزد مترجم بعهده متقاضي است 0
  ماده 203- ملاقات نمايندگان سياسي وكنسولي بااتباع زنداني خود با اطلاع دادستان عمومي مربوط در اطاق رئيس زندان و با رعايت مقررات اين فصل انجام ميشود0
  ماده 204- پناهندگان وافراديكه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند ميتوانند با رعايت مقررات اين فصل بانماينده سياسي وكنسولي دولتي كه سرپرستي آنها رابعهده گرفته ملاقات نمايند0
  ماده 205- درتمام موارديكه شخص خارجي بازنداني ملاقات مينمايند بايد با حضور يكنفر نگهبان زندان اين امر صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوي و با صداي بلند باشد0 اگر مامور مسئول ملاقات ، موضوع مذاكرده طرفين ملاقات را بر خلاف مقررات ونظامات داخلي زندان تشخيص دهد بايد بملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر رابه رئيس زندان گزارش نمايد0
  تبصره : از ملاقات كنندگان عنداللزوم بهنگام ورود به محوطه زندان بازرسي دقيق بعمل مي آيد0
  ماده 206- زنداهني كه ممنوع الملاقات نباشد ميتواند حداكثر در هفته دونامه را رعايت موازين اسلامي بعنواناشخاص مشروح زيرنوشته و بوسيله نامه رساني زندان ارسال دارد: نامه بهمسر وفرزندان ،پدر و مادر، برادر و خواهر، قيم قانوني و وكيل رسمي خود يا بديگر بستگان و دوستان نزديك خود، نويسنده نامه به مراجع رمسي بايددر حضور مسئزل قمست ارسال نامه ها يا افسر نگهبان زندان ذيل نامه را امضاء نموده و علاوه بر امضاء انگشت زده و صحت امضاء و آثار انگشت وي وسيله يكي از ماموران مزبور ذيل همان نامه گواهي و به مهر قمست مربوط ممهور گردد0
  تبصره 1: زنداني ممنوع الملاقات ميتواند با اجازه مقامات قضائي مربوط حداكثر هفته اي يك نامه سرگشاده به خانواده يا وكيل رسمي خود نوشته و پس از تائيد مقام قضائي ارسال دارد0
  تبصره 2: هر زنداني ميتواند با رعايت موازين اسلامي ماهي يك نامه سرگشاده بعنوان مقامات زير نوشته و توسط نامه رساني زندان ارسال دارد:
  رياست جمهوري - نخت وزيري - رياست مجلس شوراي اسلامي شوراي عال يقضائي - رئيس ديوانعالي كشور- دادستان كل كشور- وزير دادگستري - دادستان انتظامي قضات - دادستان عمومي - داديار يا بازپرس مربوط - داديار ناظر زندان - رئيس كل زندانها0
  ماده 207- در مواقع ضروري و فوق العاده زنداني ميتواندبااجازه رئيس زندان بيش از حد مقرر با بستگان خود يا مقامات صلاحيتدار قانوني يا كسانيكه بنحوي از انحاء در تعليم و تربيت و حل مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي او صالح وموثر باشند بارعايت مقررات مربوط مكاتبه نمايد0
  ماده 208- نامه هاي وارده وصادره زنداني بايد وسيله رئيس زندان يا مسيول قمستارسال نامه هاي زندانيان كه بايد ازمامورين مجرب و مور اعتماد زندان انخاب شود دقيقا" بررسي ومطالعه شده و پس از امضاء ومهر قسمت مذكور بمقصد ارسال شود0
  ماده 209- هرگاه در نامه هاي وارده يا صادره مطالبي مفسده انگيز يامخالف با نظامات زندان نوشته شده باشدمراتب برئيس زندان گزارش شده و بدستور او يا اجازه داديار ناظر زندان عين نامه ضبط و در صورتكيه مووضع قابل تعقيب حزائي باشد مراتب عينا" بدادستان عمومي محل گزارش ميشود0
  ماده 210- نامه هائي كه مندرجات آن خلاف نظم عممي واخلاق حسنه و عفت عمومي بوده و موجب هتك حرمت اشخاص شود يا متضمن الفاظ ركيك و مستهجن و فحش وناسطا وتهديد و يا تهمت وافتراء باشد، همچنين عرضحالهاي ناموجه ومكرر درباره موضوعاتي كه قبلا" مورد رسيدگي قرار گرفته وتهيه وارسال آنهاصرفا" بمنظورمزاحمت نوشته شده باشد بدستور رئيس زندان و با اجازه داديارناظرزندان ضبط شده ونويسنده نامه بانظر شوراي انتظامي زندان تنبيه و تحت تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت 0
  ماده 211- كليه نامه هاي صادره بايددردفتر مخصوص ثبت و نام و نام خانوادگي ومشخصات كامل زنداني ، شماره قرار يادادنامه ،شماره زنداني ، شماره آسايشگاه ، نويسنده نامه و نشاني وعنوان گيرنده با خط خوانا روي پاكت نوشته شود تا در صورت برگشت نامه بااستفاداز مندرجات دفتر مذكور نامه بنويسنده مسترد گردد0
  ماده 212- نامه هائي كه بزبان خارجي نوشته ميشود اگر در محل براي ترجمه و وارسي آن اماناتي موجود نباشد باين عين نامه فورا" باداره كل زندانها ارسال گردد تا پس از بررسيهاي لازم چنانچه ارسال آن بمقصد بلااشكال باشد با اعلام نظر، نامه بزندان مربوط اعاده گردد0
  ماده 213- زندانيان اتباع خارج ميتوانند از طريق وزارت امور خارچه با نماينه سياسي وكنسولي خود مكاتبه نمايند ونامه هاي آنها بايد طبق مقررات اين آئيننامه وارسي و بمقصد فرستاده شود0
  ماده 214- در مواقع ضروري ارتباط زنداني بوسيله تلگراف با اشخاص يا مقامات رسمي با رعايت صدر ماده 206 و ساير مقررات اين آئني نامه و موافقت قبلي رئيس زندان بلااشكال است 0
  ماده 215- در صورتي كه زنداني از نحوه اجراي بازداشت يا حبس خود و يا هر امر ديگر از امور بازداشتگاه و زندان شكايت داشته باشد ميتواند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه اي سربسته مستقيما" برئيس زندان اعلام نمايد و اداره زندان مكلف است اين قبيل نامه ها را بمراجع مربوط ارسال دارد0 درباره اينگونه شكوائيه ها مقررات ماده 208 مراعات نخواهد شد0
  ماده 216- ساعت توزيع و قبول نامه هاي زندانيان از ساعت يازده صبح الي چهارده ميباشد، جز در موارد اضطراري و يا وصول تلگراف
  ماده 217- زنداني ميتواند كتب مذهبي و علمي وتحصيلي وهر كتاب يا نشريه مجاز را با نظر اداره روابط عمومي وارشاد زندان از طرف بستگان خود دريافت ومطالعه كند0
  ماده 218- زنداني مجاز نيست در مدت اقامت خود در زندان ازخارج لباس رو يا مواد خوراكي دريافت نمايد مگر با اجازه رئيس زندان
  تبصره - هر زنداني ميتواند ده روز قبل از آزادي از خارج لباس دريافت نمايد واين لباب بانبار تحويل ميگرددتازنداني هنگام خرءج از آن استفاده نمايد0
  ماده 219- براي تسهيل بازگشت زندانيان بزندگي عادي بايددرحفظ روابط وعلائق خانوادگي آنان اهتمام لازم بعمل آيد بهمين منظورمدد كاران اجتماعي در زندان موظفند بطور منظم با زنداني وخانواده او در تماس بوده و با جلب اعتماد زنداني در رفع مشكلات وتامين احتياجات مادي ومعنوي او خانواده اش و نتيجتا" در ايجاد روابط حسنه در خانواده وتحكيم مباني آن موثر ومفيد واقع شوند0
  ماده 220- زنداني بايد در موقع ورود بزندان يك نفر با بعنوان مشاور خانوادگي خود معرفي نماينده در صورت بروز هر گونه اتفاقي براي او دراسرع وقت وسيله رئيس زندان يا مددكار اجتماعي بمشاور مذكور اطلاع داده شد0
  ماده 221- تقاضاي ازدواج يا طلاق ، تنظيم هر گونه سند معامله ، قرارداد وتعهدي كه يك طرف آن زناني ميباشد باطلاع دادستان عمومي تا در صورتيكه موجب تضييع حقوق اشخاص حقوقي و حقيقي نگرددوسيله سردفتر اسناد رسمي با حداقل هزينه ممكن درداخل زندان انجام پذيرد
  ماده 222- در مواردي از قبيل : مراسم ازدواج فرزندان - فوت بستگان نسبي يا سببي درجه اول يا ابتلاء آنان به بيماري كه بعلت آن براي مدت طولاني قادر بحركت نباشند رئيس زندان با موافقت داديار ناظر زندان ميتواند زنداني راتحت مراقبت مامورين بالباس شخصي بمدت حداكثر شش ساعت به خارج از زندان اعزام دارد تا پس از ملاقات پايان مراسم بزندان مراجعت نمايد0
  تبصره : در موارد مندرج در اين ماده وهمچنين در موارد ديگركه به تشخيص داديار ناظر زندان ، خروج زنداني از زندان ضروري باشد داديار ناظر زندان ميتواند به زنداني اجازه خروج از زندان رابه مدت سه شبانه روز بدهد0
  ماده 223- روساي زندانها وموسسات صنعتي ،كشاورزي وخدماتي موظف هستند هر دو ماه يكابر در صورت تقاضاي محكوم و يا راسا" به تشخيص خود تغيير نوع زندان محكوم را بر حسب بهبود وضع اخلاقي محكوم يا تنزل ان بمركز پذيرش و تشخيص پيشنهاد كنند تا براي اتخاذ تصميم در شوراي طبق بندي مطرح گردد0
  ماده 224- انتقال محكوم از زندان يك شهر بزندان شهر ديگر بنا بتقاضاي او با خانواده اش بااظهارنظر رئس زندان وموافقت شوراي طبقه بندي و جلب نظر زندان محل انجام پذير است 0
  ماده 225- در هر مورد كه نگهداري زنداني در زندان محلي مخالف ماصلح آن شهرستان يا استان باشد با موافقت مقامات قضائي مربوطه و تعيين محل انتقال وسيله اداره كل زندانها يا جلب نظر شوراي طبقه بندي بحوزه قضائي ديگري منتقل ميوشد0
  ماده 226- اعزام و بدرقه زنداني بدادگاه يا دادسرابايدبوسيله دونفر مامور مراقب بنحوي كه يكي بدون سلاح و ديگري مجهز به اسلحه كمري (مسلح و بضامن ) باشد بترتيب زير انجام شود:
  در مواقعي كه زنداني باوسائط نقليه زندان بدادگاهاو سايرمراجع اعزام ميشود بايد دودست او در داخل اتومبيل بوسيله دستبند مقيد گردد0 بمحض پياده شدن از وسيله نقليه مذكور يا مواقعيكه زنداني بدون وسيلهنقليه بدرقه ميشود بايستي دست راست او بوسيله دستبند بدست چپ مامور بدون سلاح مقيد شود و مامور ديگري كه بااسلحه كمري مجهز است در فاله دو قدمي پشت سر او حركت كند0 در مواقعيكه زنداني بدادگاه يا دفتر كار ساير مراجع قضائي واردميشودماموران بدرقه ومحافظان او نيز وارد آ;جا خواهند شد و بدستور مقامات قضائي دستبند زنداني باز ميشود ودر صورتيكه دستور خروج ماموران از اطاق صادر گردد بمسئوليت مقام دستور دهنده پس از امضاءاجازه نامه كه نمونه اش منضم باين آئين نامه ميباشد، مامورين بدرقه پشت در اطاق مراقب و محافظ زنداني خواهند بود0 در صورت تشخيص رئيس زندان ممكن است از زدن دستبند بدست زنداني صرفنظر شود0
  تبصره : در مواقع بدرقه زندانيان بايد حتي المقدور آنها رااز جاي خلوت عبور داده واز توهين وسرزنش اشخاص در امان داشت 0
  ماده 227- حتي الامكان بايد ترتيبي اتخاذ شودكه احتياجات درماني و بهداشتي زندانيان بميار در داخل زندان بوسيله سازمانهاي مسئول تامين شودتا بانتقال زنداني بخارج از زندان نيازي نباشد0 معهذا در موارد ضروري خروج زنداني از زندان براي معالجه بايستي با تائيد پزشك قانوني و در صورت نبودن پزشك قانوني بدستور پزشك زندان و اجازه رئيس زندان و موافقت داديار ناظر زندان باشد0
  در موارد فوري زنداني بيمار بدستور پزشك زندان و اجازه رئيس زندان به بيمارستان اعزام ميشود و سپس نظريه پزشك قانوني در اينگونه موارد اخذ و گزارش امر نيز بداديار ناظر زندان تسليم ميگردد0
  ماده 228- هرگاه زنداني در زندان فوت كند بايد فوري بدادسراي عمومي محل و پزشك قانوني اعلام و پس از تشييع و دفن جنازه وجوه موجود و لوازم شخصي او با نظر داديار ناظر زندان برطبق صورتمجلس و رعايت نكات لازم بورثه قانوني متوفي تحويل و رسيد اخذ گردد0هر گاه متوفي بدون وارث باشد بايد در اسرع وقت با نظر دادستان عمومي نسبت به تعيين تكليف ماترك او اقدام شود0 در صورت امكان تجهيز متوفي با اذن اولياء باشد0
  ماده 229- زندانيان ميتوانند از اخبار كشور از طريق وسايل ارتباط جمعي مجاز در داخل زندان اطلاع حاصل نمايند0
  ماده 220- اجازه بازديد از زندان به دستوركتبي رئيس كل زندانها فقط به كساني دده ميشود كه در رشته هاي مربوط به علوم مذهبي - اجتماعي - اخلاقي - وتربيتي و جزائي وعلوم اداره زندانها تدريس و يا تحقيق مينمايند، يا آنهائي كه در انجمنهاي نيكوكاري به فعاليتهاي مذهبي - اجتماعي - آموزشي واصلاح زندانهاعضويت دارند
  تبصره 1: ماموريتهاي اداري از مفاد اين ماده مستثني ميباشد0
  تبصره 2: ورود با اسلحه گرم و سرد در داخل زندانها بطور كلي ممنوع است 0
  ماده 231- عسك برداشتن ، رد و بدل كردن اشياء و كاغذ، حمل ضبط صوت و دوربين عكاشي ، حمل مواد ممنوعه بطور كلي ، تنظيم پرسشنامه و نظاير اينعمل براي بازديد كنندگان در مواقع بازديد از داخل زندانها ممنوع ميباشد مگر اينكه از طرف رئيس كل زندانهادرموارد خاص اجازه كتبي صريح صادر شده باشد0
  ماده 232- بازديد كنندگان بايد قبلا" كارت مخصوص بامضاء رئيس زندان اخذ و به هنگام ورود برگ شناسائي واجازه نامه كتبي خود را بافسر نگهبان زندان ارائه دهند0 ساعت ورود ومشخصات كامل وعلت بازديد و ساعت خروج آنهابايد در دفتر مخصوص بازديد كنندگان ثبت گردد0 هرگاه بازديدكننده نظرات اصلاحي با انتقادي داشته باشد، نتيجه مشاهدات و استنباط وعقيده خود را در دفتر مزبور منعكس مينمايد0 در اين صورت مراتب بايد فوري برئيس كل زندانها گزارش شود تا از اينگونه مكاريها و راهنمائي ها در بهبود وضع زندانها حداكثر استفاده بعمل آئد0

  فصل سيزدهم - آموزش و پروش زندانيان
  ماده 233- بمنظور سوادآموزي و ارتقاء سطح معلومات وجلوگيري از اتلاق وقت زندانيان وهمچنين تقويت اراده و پرورش فكرواستعدادهاي نهفته آنها، در كليه زندانهاازطريق زندانهاازطريق وزارتخانه هاي مربوط وموسسات آموزش علمي و حرفه اي و فني دولتي يا وابسته بدولت و يا سازمانهاي نيكوكاري ، تحت نظر واحدهاي مربوط در زندان ، آموزشگاههاي علمي ، حرفه اي و فني در هر زندان دائر ميگردد تا زندانيان با فراگيري سواد، آموزش حرفه اي ، فني و مذهبي بتوانند پس از آزادي بزندگي شرافتمندانه گرائيده ، وجود نافعي براي اجتماع خويش باشند0
  ماده 234- زندانيان در مدت اقامتتخود در زندان ، با توجه بمدت محكوميت آنها وكيفيت و نوع برنامه هاي آموزش علمي ، ديني ، حرفه اي و فني پيش بيني شده در زندانها مكلفند به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي و ديني وحرفه اي داشتغال داشته باشند0 شركت افراد كمتر از چهل سال در كلاسهاي آموزش علمي ، حرفه اي و فني الزامي است
  ماده 235- تدريس در آموزشگاههاي علمي ، حرفه اي وفني زندانهابا هماري وزاتخانه ها وسازمانهاي آموزش علمي ، حرفه اي وفني وسيله مربيانعلمي ، حرفه اي و طبق برنامه تنظيمي توسط واحدهاي مربوط در زندان انجام ميگردد0
  ماده 236- آزمون ساليانه بايد برابر برنامه رسمي وزارتخانه هاي مربوط در داخل زندانها بعمل آيد و به محصل هر كلاس گواهينامه رسمي بدون اشاره به زنداني بودن او با انجام تشريفات خاص كه جنبه تشويق به تحصيل داشته باشد اعطاء ميگردد0
  ماده 237- بمنظور كمك به بازسازي اجتماعي زندانيان وجذب كامل آنها در محيط اجتماعي ، اداره كل زندانها مكلف است وسايل تحصيلات ابتدائي ، راهنمائي ، متوسطه و عالي و دوره هاي تخصصي علمي وحرفه اي و فني را براي علاقمندان بادامه تحصيل از طريق اجراي برنامه هاي عادي يا مكاتبه اي با رعايت مقررات مربوط از طرف وزارتخانه ها و موسسات ذيربط در داخل زندان فراهم نمايد0
  ماده 238- پرداخت هزنيه هاي مربوط به تحصيلات عالي از طريق برنامه هاي عادي يا ماتبه اي با خود زنداني است 0 اداره زندان مكلف است بهزينه زنداني كتب و وسايل لازم را تهيه و در اختيار اوقرار دهد0
  تبصره : در صورتيكه زنداني دانشجو به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزينه هاي مذكور در اين ماده نباشد پرداخت هزينه هاازطريق انجمن حمايت زندانيان صورت ميگيرد0
  ماده 239- امتحانات نهائي ابتدائي ، راهنمائي ، متوسطه وعالي با نظارت مستقيم وزارتخانه ها و موسسات مربوطه در داخل زندان انجام ميشود0
  ماده 240- زنداني باموافقت رئيس زندان بعنوان فعاليتهاي فردي و ممتازعلاوه براجراي برنامه هاي تحصيلي ميتواندمطالعات دانشگاهي ، فني ، حرفه اي و تحقيقاتي خود را شخصا" در زندان انجام دهدووسايل و لوازم مورد امكان بهزينه دولت ازطريق مسئولين برنامه هاي آموزشي زندان تدارك نمايد0
  ماده 241- درهرزندان باجلب كمك و همكاري وزاتخانه هاوسازمانها و موسسات مربوط كتابخانه مجهزي با توجه به تعدادزندانيان تاسيس و كتب علمي ، مذهبي ، اخلاقي و فني در حدنيازبراي مطالعه زندانيان تهيه ميشود0 زندانيان ميتوانند در ساعات مقرر در كتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئول كتابخانه يك جلد كتاب بمدت حداكثر يك هفته بطور امانت از كتابخانه اخذ سپس با رعايت نظافت كامل و بدون عيب و نقض آنرا عينا" به كتابخانه مسترد دارند0
  تبصره : هر زنداني كه نسبت به حفظ نظافت و يا اعاده بموقع كتاب به كتابخانه مسامحه نمايد با نظر مسئول كتابخانه و موافقت رئيس زندان براي مدت يكماه از حق گرفتن كتاب محروم خواهدشد0
  ماده 242- استفاده از مجلات و روزنامه هاي مجاز در داخل زندان بلااشكال ميباشد0
  ماده 243- با جلب كمك وهمكاري آموزش و پرورش هر محل در زندان وسايل آموزشي سمعي وبصري لازم جهت زندانيان تدارك وتامين ميگردد
  ماده 244- هنگام پذيرش زنداني دين رسمي او در برگ پرسشنامه درج و بمنظور تقويت و تحكيممباني ديني زندانيان و اجراي آداب و مراسم ديني آنها با جلب كمك وزارت ارشاد اسلامي از طريق اداره روابط عمومي وارشاد زندان ، در زندان مكان ، وسيله وتسهيلات لازم جهت انجام فرائض ديني آنان فراهم ميگردد0
  ماده 245- هر زنداني كه داراي يكي از مذاهب رمسي كشور باشددر صورت لزوم ميتواند تقاضا نمايد نماينده مذهبي او در زندان حضور يافته در اجراي آداب و مسائل مذهبي ، او را هدايت وارشادنمايد0
  ماده 246- هر زنداني كه داراي يكي از مذاهب رمسي كشور باشد ميتواند در آسايشگاه عمومي يا انفرادي خود يك جلد كتاب آسماني ، كتاب دعا، سجاده و مهر نماز در اجراي فرائض ديني خود نگهداري نمايد0
  ماده 247- با جلب كمك و همكاري سازمان تربيت بدني كشور در هر زندان وسايل ورزش وتربيت بدني زندانيان ازحيث تامين كادرمربيان ورزشي و تدارك تالار سرپوشيده و زمين و وسايل لازم براي ورزشهاي فردي و گروهي از طريق اداره مربوط فراهم ميگردد0
  ماده 248- بمنظور سلامت جسم و روح زندانيان اجراي برنامه هاي روزانه ورزشي در زندانها براي عموم زندانيان كه قادر به انجام ورزش ميباشند اجباري است 0
  ماده 249- زندانيان بترتيب و طبق برنامه اي كه براي آنهاتنظيم ميشود بايد روزانه يكساعت ورزش نموده و از آفتاب و هواي آزاد استفاده نمايند0
  ماده 250- زنداني ميتواند به پيشنهاد اداره زندان و موافقت رئيس كل زندانها و مقامات قضائي با اجراي تشريفات قانوني و انتظامي در مسابقات ورزشي و فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي خارج از زندان شركت نمايد0
  ماده 251- بمنظور پرورش استعدادهاي هنري زندانيان با جلب كمك و همكاريهاي وزارتخانه ها وم وسسات و سازمانهاي مربوط درزندانها برنامه هاي نمايش ماهانه ترتيب داده ميشود0 كساني در نمايشهاي مزبور شركت خواهند نمودكه ريئس زندان از طرز كار و رفتار آنها رضايت داشته و صلاحيت اخلاقي آنها را شوراي طبقه بندي تائيدنمايد
  ماده 252- نمايشنامه ها ومطالبي كه بوسيله زندانيان تهيه ميگردد بايد در اداره روابط عمومي وارشاد بررسي و تائيد شده و پس از تصويب نهائي شوراي سرپرستي زندانها براي اجراء مورداستفاده قرار گيرد0
  ماده 253- با جلب كمك و همكاري ادارات و سازمانهاي مربوط فيلمهاي آموزنده واخلاقي تحت نظر اداره روابط عمومي وارشادهفته اي يكبار در تالار زندان نمايش داده شده و وسايل لازم براي اجراي اين برنامه فرهنگي و تفريحي دركليه زندانها فراهم ميگردد0
  ماده 254- بمنظور پرورش افكاروارتقاءسطح معلومات زندانيان به پيشنهاد اداره روابط عمومي وارشاد از طرف رئيس زندان از اشخاص واجد صلاحيت ، روحانيون ، اساتيد دانشگاه ، قضات و وكلاي دادگستري ، اعضاي انجمنهاي نيكوكاري دعوت بعمل مي آيد كه درزندان برنامه هاي سخنراني درزمينه مسائل مذهبي اخلاق ،تربيتي و اجتماعي اجراءنمايند
  ماده 255- زندانيان ميتوانند در ساعات فراغتت خود در تالار تفريحات سالم زندان با رعايت نظم و ترتيب از برنامه هاي راديو و تلويزيون استفاده نمايند0

  فصل چهاردهم - مقررات مربوط به آزادي زندانيان
  ماده 256- ازجمله وظائف مهم مدداران اجتماعي زندان آماده نمودن زندانيان باري بازگشت به محيط خارج از زندان ميباشد، مددكاران اجتماعي بايد در ماههاي آخر محكوميت هرزنداني سعي نمايندبرنامه سازگاري زنداني را بازندگي اجتماعي خارج از زندان تنظيم ومنطبق نموده و با استفاده از امكانات موجود در اين زمينه اهتمام لازم بعمل آورند0
  ماده 257- اداره تقويم واجراي احكام موظف است آخر هرهفته صورت محكوماني را كه دو ماه به پايان محكوميت آنهاباقيمانده است تهيه و به اداره مددكاري اجتماعي و حمايت زندانيان تسليم نمايد، مدد كاران بايد با همكاي مركز مراقبت بعد از خروج و كمك انجمن حمايت زندانيان وانجمنهاي نيكوكاري وادارات كاريابي ومشاغل وزارت كار وزارت كار و امور اجتماعي براي زندانيانيكه ماوي و شغلي ندارند مسكن و كار تهيه نمايند و بمدت حداقل سه ماه پس ازآزادي زندانيان از زندان از آنها حمايت مادي معنوي بعمل آورند0
  ماده 258- دو ماه قب لاز موعد آزادي اتباع بيگانه از زندان مراتب بايد كتبا" از طريق وزارت امور خارجه به نمايندگان سياسي و امور كنسولي كشور متبوع آنها اطالع داده شود تا عندالاقتضا نسبت به تعيين وعض آ;ها بع از خروج از زندان پيش بيني و اقدام لازم بعمل آورند0
  ماده 259- رئيس هر زندان يا قائم مقام او مكلف است پرونده زندانياني را كه بحكم مقامات صلاحيتدار قانوني يا در انقضاي مدت محكوميت بايد از زندان آزاد شوند دقيقا" بررسي نمايد وچنانچه از نظر سوابق موجوداشكالي بنظر نرسد بدون وقفه وتاخيرنسبت به آزادي آنها بر طبق سابقه ودستور رسيده اقدام نمايد و پس از آزاد شدن زنداني ساعت و روز آزادي او بايد در همانروز وسيله رئيس زندان كتبا" بدادسراي مجري حكم يا دادگاه صادركننده دستوراعلام گردد0
  ماده 260- در مورد زندانيان بي بضاعت كه پس از آزادي اززندان ميخواهند بموطن خود مراجعت نمايند بايستي مددكاران اجتماعي پيش بيني هاي لازم را بعمل آورده ، از طريق شهرداري محل موجبات اعزام آنها را بمقصد مورد نظر فراهم سازند، هزينه سفر آنها بوسيله شهرداري يا انجمن حمايت زندانيان تامين و پرداخت خواهد شد0
  ماده 261- به پيشنهاد زندان هر محل انجمن حمايت زندانيان آن محل در جلسات مجمع عمومي سالاينه خود نسبت بانتخاب اعضاءشوراهاي همكاري از قبيل شوراي خدمات و تدارك ، وسايل لازم براي هدايت زندانيان آزاد شده را فراهم ميكند و در راه نيل بهدفهاي اصلاحي و تربيتي و جلوگيري از بازگشت آنان بزندان مساعي لازم مبذول خواهد داشت ، به تقاضاي انجمن حمايت زندانيان هر شهر، درانجمنهاي محلي نيز چنين شورائي تشكيل ميگردد تا از اقدامات همه جانبه علاقمندان بخدمات اجتماعي در خصوص هدايت و حمايت اززندانيان آزادشده وجلو گيري از بازگشت آنها بزندان از طريق تهيه وسائل زندگي وكار و اعاشه آنها حداكثر استفاده بعمل آيد0
  ماده 262- زندانيان بيمار و بي بضاعت بايد پس از آزادي از زندان بكمك انجمن حمايت زندانياناز طريق مددكاران اجتماعي به بخشهاي درماني معرفي شده و با پيش بيني قبلي امكانات بستري شدن و معالجه آنها در يكي از بيمارستانها فراهم گردد0
  ماده 263- نامه هاي مربوط به آزادي زندانيان بايددراداره تقويم و اجراي احكام زندان دقيقا" بررسي و پس از ثبت در دفترمخصوص به آزادي زندانيان ، بلافاصله به افسر نگهبان زندان ابلاغ شود0
  ماده 264- رئيس اداره تقويم اجراي احكام مكلف است يك هفته قبل از پايان مدت محكوميت زندانيان بپرونده آنهادقيقا"رسيدگي نموده و برگ آزادي صادر و بزندان مربوطه اعلام وتسليم نمايد0
  ماده 265- زنداني موقع آزادي مكلف است البسه ولوازم دولتي را كه همراه خود دارد عينا" مسترد نموده وباتسليم رسيد مربوط بوجوه نقدي واسناد و اشياء قيمتي و البسه و لوازم شخصي و دفترچه هاي بانكي خود اين اسناد و دفاتر و لوازم را بهنگام خروج از زندان دريافت نمايد0 چنانچه زنداني هنگام خروج البسه كافي نداشته وفاقد بضاعت باشد انجمن حمايت زندانيان موضف به تهيه آن ميباشد0
  ماده 266- زنداني مكلف است موقع آزادي از زندان نشاني كامل اقامتگاه و محل سكونت و شماره تلفن خود را تعيين و بدفتر زندان تسليم نمايد0
  ماده 267- در كليه امور انتظامي و حفاظت زندانها و موسسات صهتي و كشاورزي و خدماتي وساير موسسات وابسته به آنها و موسسات اقدامات تاميني و تربيتي بتدريج كه پليس قضائي آماده قبول خدمات گردد از وجود آنها بجاي مامورين شهرباني استفاده خواهدشد0
  ماده 268- بمنظور ايجاد كارجهت زندانيان ونتيجتا" تامين معاش خانواده آنها و ايجاد موسسات اقدامات تاميني و تربيتي درهرمورد كه نياز بايجاد موسسات صنعتي وكشاورزي و خدماتي داخل يا خارج زندان باشد، اعتبار لازم از طريق شوراي سرپرستي زندانهاي كشور ضمن بودجه ساليانه زندانها پيشنهاد خواهد شد0
  ماده 269- اين آئين نامه مشتمل بر 269 ماده و65تبصره در جلسه مورخ 7/2/1361 شورايعالي قضائي تصويب شد0
  شورايعالي قضائي
   
 11. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  اصلاح بند ب ماده 29 آئين نامه هاي قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 1354

  روزنامه رسمي شماره 10939-24/6/1361
  شماره 3033/10 6/5/1361
  شوراي محترم عالي قضائي
  اصلاح بند ب ماده 29 آئين نامه هاي قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 1354 كه دردويست ويازدهمين جلسه شوراي محترم عالي قضائي در27/11/60 با اصلاحاتي تصويب و به اين سازمان ابالغ شده حسب اعلام معلوم شد كه بندب آئين نامه اصلاحي فوق الذكر با مفاد بند2 ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 مغايرت دارد، چه در بند2ماده 38 قانون ياد شده در بالا ميزان جريمه نقدي را از پانصد ريال الي بيست هزار ريال مقرر داشته لذا در آئين نامه نميتوان جريمه اي بيش از آنچه در قانون تعيين شده است مقرر داشت ،بنابراين پيشنهادميشود كه بند ب ماده 29 بشرح زير اصلاح شود:
  ب : تخلفات ذيل موجب جريمه نقدي از پانصد ريال تا بيست هزار ريال است 0
  معاون وزارت دادگستري و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

   
 12. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  آئين نامه مذكور در ماده 7 قانون تعيين مدير يا مديران موقت دولتي بر واحدها

  شماره 209962 3/7/1361
  وزارت صنايع

  ماده 1- براي تشخيص اقدامات قانوني كه موجب وقفه يا تعطيل واحدهائي ميگردد كه در آنها مدير يا ناظر دولتي ذيسمت است هيئتي با تركيب زير تشكيل ميشود:
  1- نماينده وزارت صنايع
  2- نماينده وزارت مسكن
  3- نمايند وزارت كار
  4- نماينده شورايعالي بانكها
  5- نماينده سازمان صنايع ملي ايران
  - و نماينده وزارتخانه يا هر موسسه دولتي كه در مورد ذيصلاح باشد0
  ماده 2- هرگاه شخص حقيقي يا حقوقي بخواهد تقاضاي صدوراجرائيه يا قرار تامين از محاكم دادگستري بنمايد كه خوانده آن واحدهاي مذكور باشد بايد تقاضاي خود را به هييت فوق الذكر ارسال تا به استناد ماده 6لايحه قانوني تعيني مدير يا مديران 000 هيئت مذكور نسبت به وقفه يا اجراي قرار اتخاذ تصميم نمايند0
  ماده 3- در صورتيكه هيئت تشخيص داد كه اجرائيه يا قرار تامين موجب وقفه يا تعطيل واحد خواهد شرد مراتب رابه دادگستري اطلاع تا شكايت مطروحه مسير قانوني خود را طي نمايد0
  ماده 5- تشكيل هيئت به دعوت و رياست وزارت صنايع ميباشد0
  ماده 6- اين آئين نامه فقط در مورد تعهدات واحدها قبل ازتصدي ناظران و مديران دولتي نافذ است 0
  ماده 7- بررسي وابلاغ نظر هيات نبايستي بيش از مدت ده روز از تاريخ اعلام و به هيئت بطول بيانجامد0

   
 13. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  [COLOR=#ff9900] [INDENT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#800000][B]آئين نامه مذكور در ماده 7 قانون تعيين مدير يا مديران موقت دولتي بر واحدها[/B]

  [/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#000000]شماره 209962 3/7/1361
  وزارت صنايع

  ماده 1- براي تشخيص اقدامات قانوني كه موجب وقفه يا تعطيل واحدهائي ميگردد كه در آنها مدير يا ناظر دولتي ذيسمت است هيئتي با تركيب زير تشكيل ميشود:
  1- نماينده وزارت صنايع
  2- نماينده وزارت مسكن
  3- نمايند وزارت كار
  4- نماينده شورايعالي بانكها
  5- نماينده سازمان صنايع ملي ايران
  - و نماينده وزارتخانه يا هر موسسه دولتي كه در مورد ذيصلاح باشد0
  ماده 2- هرگاه شخص حقيقي يا حقوقي بخواهد تقاضاي صدوراجرائيه يا قرار تامين از محاكم دادگستري بنمايد كه خوانده آن واحدهاي مذكور باشد بايد تقاضاي خود را به هييت فوق الذكر ارسال تا به استناد ماده 6لايحه قانوني تعيني مدير يا مديران 000 هيئت مذكور نسبت به وقفه يا اجراي قرار اتخاذ تصميم نمايند0
  ماده 3- در صورتيكه هيئت تشخيص داد كه اجرائيه يا قرار تامين موجب وقفه يا تعطيل واحد خواهد شرد مراتب رابه دادگستري اطلاع تا شكايت مطروحه مسير قانوني خود را طي نمايد0
  ماده 5- تشكيل هيئت به دعوت و رياست وزارت صنايع ميباشد0
  ماده 6- اين آئين نامه فقط در مورد تعهدات واحدها قبل ازتصدي ناظران و مديران دولتي نافذ است 0
  ماده 7- بررسي وابلاغ نظر هيات نبايستي بيش از مدت ده روز از تاريخ اعلام و به هيئت بطول بيانجامد0
  وزير صنايع - هاشمي وزير كار- توكلي وزير مسكن گنابادي[/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT] [/INDENT]

  [/COLOR]
   
 14. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  [B][COLOR=#d708b2][B][COLOR=#ff9900][B][COLOR=#d708b2][B][COLOR=#ff9900] [INDENT] [FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#800000][B]آئين نامه اجرائي بيمه درماني زندانيان[/B]

  [/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#000000]روزنامه رسمي شماره 11084-21/12/1361
  شماره 126-5392-126/30 4/12/1361

  در اجراي مفادتصويب نامه شماره 44014 جلسه مورخ 31/5/1361هيئت وزيران مبني بر اجازه تخصيص اعتبار لازم جهت انجام هزينه هاي مربوط به بيمه درمان زندانيان آئين نامه اجرائي طرح مزبوربشرح زير جهت اجرا ابلاغ ميگردد0

  ماده يك
  وزارت بهداري درمان كليه اشخاصي را كه در زندانها و موسسات تاميني و تربيتي وديگر موسسات تحت نظر شوراي سرپرستي زندانها و امور تاميني و تربيتي كشور نگهداري ميشوند تامين و آنان را تحت پوشش بيمه درمان مستقيمي قرار دهد.
  تبصره : در صورتيكه فرزندان اشخاص فوق الذكردرزندانهاوموسسات وابسته نگهداري شوند مشمول اين آئين نامه خواهند نمود0

  ماده 2- نحوه درمان
  روش درمان بطريق مستقيم باتامين امكانان درماني سرپائي وبستري شامل چهار بخش اصلي در بيمارستان داخل زنان شامل بخش داخلي - جراحي و داخلي بيمارستان انجام خواهد گرفت 0
  درمان بستري وتخصصي سايرزندانيان كه اعزام آنهابه بيمارستانهاي خارج از زندان طبق قوانين ومقررات مجازباشدوامكانات درماني آنان در بيمارستان داخل زندان ممكن نباشد با معرفي رسمي ورعايت تمام جوانب قانوني امر در بيمارستانهاي تابعه وزارت بهداري يا طرف قرارداد رسمي وزارت بهداري كه براي تامين درمان زندانيان مناسب تشخيص داده شوندعمل خواهدگرديد0 تحويل دارو طبق طرح ژنريك وشامل تمام اقلام داروئي موجود در كشور و بطور ژنريك خواهد بودتشخيص و پزشكي شامل راديولوژي آزمايشگاه - طبق استاندارد در درمانگاه و بيمارستانهاي داخلي زندانها بايد تامين گردد0

  ماده 3- نحوه تشكيل پرونده پزشكي ودفترچه درمان مستقيم
  براي تشكيل پرونده هاي پزشكي دفترچه هاي درمان مستقيم يكنفر كارمند از طرف امور درمان سازمان منطقه اي مربوط كه صلاحيت كاراو در زندان به تائيد شوراي سرپرستي زندانهارسيده باشدماموريت خواهد يافت كه در بهداري زندان مسئوليت اين عمل را به عهده بگيرد0
  - افراد مشمول طرح درمان زندانيان از طرف مسئولين زندان به مسئول صدوروتشكيل پرونده هاي پزشكي زندانيان معرفي خواهندگرديد0 پرونده ها و دفترچه هاي درمان مستقيم صادر شده در بهداري زندان نگهداري ميشوند0
  براي محكومين به محض ورود به زندان و براي ساير زندانيان حتي الامكان توسط مسئول درمان پرونده پزشكي طبق فرم بپيوست تشكيل ميگردد0
  - رئيس زندان مكلف است تسهيلات لازم براي اجراي اين وظيفه رافراهم نمايد0
  ماده 4- نحوه اداره امور درمان زندانيان
  درمان زندانيان در بهداري مربوط تحت نظارت و مسئوليت مستقيم مديرعامل سازمان منطقه اي بهداري استانمربوطه ويامديرشبكه بهداري شهرستان يا شهر ربوطه اداره خواهد شد و شامل درمان سرپائي - بستري - تشخيص پزشكي و تحويل دارو اقدامات توان بخشي (اعم از درماني يا بازتواني ) خواهد بود0

  الف - درمان سرپائي
  در شهرهائيكه 500 نفر تا2000 نفر زنداني دراند حداقل يك نفر پزشك تمام وقت مسئزل تامين درمان و نظارت بر تامين بهداشت انفرادي و همگاني خواهد بود و با افزايش تعداد زندانيان پزشكان تمام وقت بتعداد كافي تعيين خواهند شد0 انجام تزرقات و پانسمان و تحويل دارو براي بيماران با نظارت ومسئوليت مستقيم پزشك توسط كادر كمكي عملي خواهد گرديد0 در شهرهائيكه كمتراز500نفر زنداني دارد از پزشكان پاره وقت استفاده خواهد شد0

  ب - درمان بستري
  در شهرهائيكه زندان ساختمان مناسب براي ايجاد بيمارستان در اختيار دارد سازمان منطقه اي بهدراي به متقضتاي ضرورت در آنجا بيمارستان با بخشهاي موردنياز ايجاد مينمايد ودر صورتكيه امكان بوجود آوردن بيمارستاندر داخل يا كنار زندان ميسر نباشدبايديكي از بيمارستانهاي تابعه سازمان منطقه اي براي درمان بستري زندانيان اختصاص يابد در اين حالت حفاظت زنداني به عهده زندان خواهدبود
  - در بخش داخلي بيمارستان زندان تعدادمتناسب تخت براي درمان بيماريهاي رواني گذاراكه درزندان حادث ميشود بايدپيشي بيني گردد

  ماده 5- نحوه تهيه وتحويل دارو
  تحويل دارو به بيماران بايد بوسيله داروخانه مجهزي كه محتوي تمام اقلام داروئي طرح ژنريك باشد انجام گيرد كه توسط سازمان منطقه اي بهداري استان يا شكرت سهامي داروئي كشور در داخل زندان تامين ميگردد0
  در صورت موجود نبودن اقلام داروئي مسئول مربوط مكلف بتهيه آن دارو از داروخانه هاي طرف قرارداد وزارت بهداري خواهد بود0

  ماده 6- تهيه وتحويل پروتز واورتز
  در صورت تجويز پزشك معالج و تائيد رئيس بهداري زندان از محل اعتبارات درماني توسط وزارت بهداري تهيه وتحويل خواهد گرديد0
  تحويل مجدد پروتز موكول به گذشتن عمرقانوني پروتزوتحويل پروتز قبلي با تائيد لزوم مجدد از طرف پزشك معالج و تائيد رئيس بهداري شهرستان يا استان امكان پذير خواهد بود0

  ماده 7 - تامين بهداشت محيط
  تامين بهداشت محيط بعهده مسئولين زندان است و مسئولين زندان در حد مقدورات خود وتوصيه هاي بهداشتي مسيولين اموردرمان رابايد اجراء نماين و در هر مورد كه رعايت توصيه هاي بهداشتي امكان پذير نباشد با ذكر علت مراتب راجهت پيش بيني هاي لازم ازنظر بيماريهائي كهممكن است در اثر عدم اجراي بموقع توصيه هاي هبداشتي پيش بيايد به مسئولين درماناعلام دارند0

  بهداشت انفرادي
  بهدشات انفرادي تامين وسائل ولوازم براي تامين بهداشت انفرادي بعهده مسئولين زندان يا زنداني است 0

  بهداشت همگاني
  تامين بهداشت همگاني : بيماريابي - واكسيناسيون وساير موارد بعهده مسئولين بهداشتي ودرماني تامين كننده خدمات درماني است

  ماده 8- امورمالي متفرقه
  اعتبارات اجرائي طرح درمان زندانيان همه ساله با توافق و همكاري مسئولين وزارت بهداري و شوراي سرپرستي زندان برآورد ودر بودجه وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران منظور وبوزارت بهداري پرداخت و در حساب مخصوص تامين درمان وزارت بهداري كه از طرف معاونت درمان اعلام ميشودواريز خواهد شد ايناعتبارات طبق طرح خود كفائي مقررات تامين اجتماعي به هزينه خواهدرسيد0(اعتبارسال 1362 برحسب توافق شماره 126-3230-126- مورخ 1/9/61شوراي سرپرستي زندان و صورتجلسه مورخ 28/9/61 ستاد بودجه وزارت بهداري خواهد بود0)
  ماده 9 : استفاده ازسايرپزشكان وپيراپزشكان درزندانهاي خارج ازمقررات اين آئين نامه باتائيد شوراي سرپرستي امكان پذير خواهد بود0
  وزير بهداري وزير دادگستري [/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT] [/INDENT]

  [/COLOR]
  [B][COLOR=#ff9900]
  [/COLOR][/B][/B][/COLOR][B][/B][/B][/COLOR][B][/B][/B][/COLOR][B][/B][/B]
   
 15. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  اصلاحيه مواد 13 و 16 آئين نامه اجرائي قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول پنجم و يكصد و هفتم و يكصد و هشتم قانون اساسي

  روزنامه رسمي شماره 10995-3/9/1361
  شماره 6373 29/8/1361
  اصلاحيه مواد13و16 آئين نامه اجرائي قانون انتخابات مجلس خبرگان مووضع اصول پنجم و يكصد وهفتم ويكصد وهشتم قانون اساسي
  ماده يك : به وزارت كشور اجازه داده ميشود زمان ثبت نام داوطلبان شركت در انتخابات مجلس خبرگان مندرج در ماده سيزده آئين نامه قانون انتخابات رااز هفت روز به چهارده روز افرايش دهد0
  ماده دو: مدت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان وسيله شوراي نگهبان موضوع ماده 16 آئين نامه فوق الذكر از ده روز به هفت روز تقليل مي يابد0
  اين اصلاحيه كه مشتمل بر دوم ماده است در تاريخ 20/8/61 برابر با24محرم الحرام 1403 هچري قمري به تصويب شوراي نگهبان رسيد0
  دبير شوراي نگهبان قانون اساسي - لطف الله صافي

   
 16. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  الحاقيه آئين نامه اجرائي انتخابات مجلس خبرگان


  روزنامه رسمي شماره : 11007-18/9/1361
  شماره : 6573 - 16/9/1361

  الحاقيه آئين نام اجرائي انتخابات مجلس خبرگان
  اين بند به عنوان بند3 به قسمت سوم (مرحله ثبت نام ) ماده 96 آئين نامه اجرائي قانون انتخابات مجلس خبرگان اضافه ميشود:
  ( بند 3 - كسانيكه بعلت جنگ شناسنامه در اخيتار ندارند بترتيب زير راي خواهند داد:
  الف - آنها كه كارت عكس دار بنياد امور جنگ زدگان را دارند با همان كارت راي ميدهند0
  ب - آنها كه در اردوگاههاي جنگ زدگان هستند وكارت ندارند با معرفي و امضاء مسئول اردوگاه در تعرفه انتخاباتي راي خود را به صندوق سياري كه در همان اردوگاه برده ميشود خواهند ريخت 0
  ج - آنها كه در جبهه ها هستند با معرفي وامضاء فرمانده خوددر تعرفه انتخاباتي به صندوق سيار راي ميريزند ).
  الحاقيه فوق در جلسه 10/9/61 شوراي نگهبان بتصويب رسيد0
  دفتر شوراي نگهبان

   
 17. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  آئين نامه بند2 از قسمت الف تبصره 22 قانون بودجه سال 1363 كل كشور

  روزنامه رسمي شماره 11445 : 24/3/1363
  شماره 4966 5/3/1363
  سازمان برنامه وبودجه
  هيئت وزيران درجلسه مورخ 30/2/1363 بنابه پيشنهادمشترك شماره 2100 : 1 مورخ 23/2/63 سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادي و دارايي آئيننامه اجرايي بند2 ازقسمت الف تبصره 22 قانون بودجه سال 1363كل كشوررابشرح زيرتصويب نمودند:

  ماده 1 : وجوه لازم جهت خريدلوازم ومصالح ساختماني وقطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي موردنيازطرحهايي عمراني موضوع بند2ازقسمت الف تبصره 22قانون بودجه سال 1363كل كشوربنابه دستوروزيريابالاترين مقام دستگاه اجرايي يانمايندگان مجاز ازطرف آنهاباتوجه به امكانات خزانه وحداكثر10%اعتبارات مصوب جاري طرحهاي ملي واستاني درمقابل درخواست وجه دراختيارذيحساب طرحهاي عمراني دستگاه اجرايي (ملي و استاني )قرارمي گيردتابه شرح سايرمواداين آئيننامه بمصرف رسيده وحداكثرتاپايان سال جاري به هزينه منظورگردد0
  تبصره : وجوه موضوع تبصره بترتيب فوق درحساب جداگانه اي كه براي دستگاه توسطخزانه دربانك مركزي ايران ويابانك ملي ايران افتتاح ميشودواريزخواهدشد0
  ماده 2 : درموردقراردادهاي جديدمهندسين مشاوردفاترفني وموسساتي كه اين قبيل خدمات راانجام ميدهندموظفندقبل ازواگذاري كاردرموردهر قراردادفهرست كامل مصالح اساسي وماشين آلات سنگين مورداحتياج براي كل كارراتهيه نموده وميزان نيازسالهاي مختلف راباتوجه به برنامه زمان بندي مرحله اجراتعيين نمايند0
  فهرست مذكوردرفرمهاي ابلاغي سازمان برنامه وبودجه منعكس شده و بهمراه سايراسنادومدارك مرحله دوم به دستگاه اجرايي تسليم ويك نسخه ازآن نيزبه سازمان برنامه وبودجه ارسال مي گردد0
  ماده 3 : درموردقراردادهاي نيمه تمام پيمانكاران ايراني بجهت استفاده ازتسهيلات موضوع اين آئيننامه مهندسين مشاوردفاترفني و موسساتي كه خدمات فوق راانجام ميدهندموظفندبرنامه زمان بندي اجراي كارهاراتهيه نمايندوسپس فهرست كامل مصالح اساسي وماشين آلات سنگين براي انجام كاررابترتيب مندرج درماده 2 تهيه نموده وبه دستگاه اجرايي تسليم دارند.يك نسخه ازفهرست مذكورنيزبه سازمان برنامه وبودجه ارسال ميشود.
  ماده 4 : درموردمصالح اساسي كه ضرورتابايستي بصورت كلي تهيه شوند وماشين آلات سنگين دستگاههاي اجرايي فهرست كامل مصالح وماشينهاي موردنيازسال جاري رابااستفاده ازفهرستهاي موضوع مواد2 و3 اين آئيننامه وتجربات سالهاي قبل تهيه نموده ونسبت به انعقادموافقنامه كلي براي تامين مصالح باماشين آلات باكارخانجات توليدكننده مركز گسترش خدمات بازرگاني مراكزتهيه وتوزيع كالاوياواحدهاي مقررشده ازطرف آنان وبطوراعم بافروشندگان ماشين آلات ومصالح كه موردتاييد دستگاه اجرايي باشداقدام بنمايندوجوه لازم براي اين موافقت نامه طي دستورپرداخت مجري طرح به حساب فروشنده واريزميگردد.
  تبصره : درموردمصالح وماشين آلات موضوع اين ماده كه بهاي آن قبلابه صورت كلي به فروشندگان پرداخت شده است مبلغ آن مقدارازمصالح ويا ماشين آلات وقطعات يدكي كه حوله آن براي تحويل به پيمانگارصادر شده است بحساب بدهي اومنظورميگردد0
  ماده 5درموردلوازم ومصالح وماشين آلاتي كه به ترتيب ماده 4تاميين نشده است پيمتنكاربامراجعه به منابع تامين مصالح وماشين آلات مربوط نسبت به اخذپيش فاكتورودرصورت لزوم عقدقراردادخريدمصالح مندرج درفهرستهاي فوق الذكربه تاييددستگاه اجرايي رسيده اقدام كرده وپيش فاكتورهاي مربوط رابه دستگاه اجرايي تسليم مينمايد0 وجوه لازم باتوجه به پيش فاكتورهاوياقراردادهاي خريدفوق الذكركه موردتاييددستگاه اجرايي باشدبراساس دستورپرداخت مجري طرح توسط ذيحسابي به فروشنده مصالح پرداخت وبه حاب بدهكارپيمانكارمنظور مي گردد0
  تبصره : درمواردي ازماده فوق كه تحويل كالابه پيمانكاران نيازبه حواله دستگاه اجرايي داشته باشداقدامات فوق پس ازدريافت حواله بعمل خواهدآمد0
  ماده 6 : مصالح وماشين آلات موضوع مواد4 و5بارعايت ضوابط ونرخهاي مندرج درقراردادبايددراولين صورت وضعيتي كه پس ازتحويل آنهابه كارگاه تنظيم ميگرددبعنوان مصالح پاي كارياتجهيزكارگاه منظور گردد0
  ماده 7 : ذيحساب موظف است پس ازاعلام مجري طرح مبالغ پرداختي بابت مصالح ماشين آلات قطعات يدكي موضوع مواد4 و5 رابه ميزاني كه مجري طرح تعيين ميكندازصورت وضعيتهاي پيمانكاركسرنمايد0 تبصره : درموردكارهاي اماني مبالغ پرداختي ازبابت مصالح مربوطبه هرطرح بحساب قطعي همان طرح منظورميگردد0
  ماده 8 : جمع بدهي پيانكاران ازمحل پيش پرداختهاومبالغي كه جهت خريدمصالح ياماشين آلات تجهيزات ولوازم يدكي بحساب اوپرداخت ميگردددرهيچ شرايطي نمي توانداز 25% مبلغ باقيمانده پيمان تجاوز نمايد0
  تبصره : شركتهاي دولتي وشركتهاي تحت پوشش سازمان برنامه وبودجه ووزارتخانه وهمين شركتهاي تحت پوشش بنيادمستضعفان ازشمول اين ماده مستثني مي باشد0
  ماده 9 : سازمان برنامه وبودجه با همكاري وزارت مسكن وشهرسازي و راه وترابري فهرست مصالح وياماشين آلات سنگين موردنيازموضوع اين آئيننامه راجمع آوري نموده وبااستفاده ازآنهانسبت به برآورد ماشين آلات ومصالح اساسي موردنيازطرحهاونيزپيشنهادا عتبارات لازم جهت تامين تنخواه گردان مربوط درسال 1364اقدام مينمايند0
  ماده 10 : كميسيون مشتركي مركب ازسازمان برنامه وبودجه ووزارت بازرگاني ووزارت صنايع مصالح موردنيازسالهاي بعدراموردبررسي قرارداده وبرنامه تامين مصالح سالهاي باقيمانده برنامه اول عمراني كشورراتدوين وبتصويب شوراي اقتصادميرسانند0
  نخست وزير : ميرحسين موسوي

   
 18. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  آئين نامه اجرائي تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 كل كشور روزنامه رسمي شماره 11445 : 24/3/1363 شماره 3964 26 /2 /1363 سازمان برنامه وبودجه هيئت وزيران درجلسه مورخ 19 /2 /1363 بنابه پيشنهادشماره 729 /40 /1431 : 1 مورخ 10 /2 /1363 سازمان برنامه وبودجه آئيننامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 رابشرح زيرتصويب نمودند: 1 : هدف ازاجراي تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 كل كشوراين است كه بانكهاي استان بتوانندبراي اجراي آن دسته ازطرحهاي توليدي نظارت شده موضوع تبصره موصوف كه ازنظراقتصادي فني قابل توجيه بوده ولي باتوجه به قوانين ومقررات وآئيننامه هاي اجرايي اين بانكهاامكان اعطاي تسهيلات اعتباري به طرحهاي مذكوروجودنداردبا رعايت مواردمذكوردرذيل اقدام به اعطاي تسهيلات موردنيازمنمايند 2 : سهم هريك ازبخشهاي توليدي ازتسهيلات اعتباري موضوع تبصره 3 منحوه توضيع آن بشرح ذيل تعيين ميگردد0 الف : سهم بخشهاي توليدي : : كشاورزي (هفت ميلياردوپنجاه ميليون )7050000000 ريال صنعت ومعدن (هشت ميلياردوچهارصدميليون )840000000 ريال مصالح ساختماني (چهارميلياردوپانصدوپنجاه ميليون )4550000000ريال جمع (بيست ميليارد) 20000000 ريال ب : ميزان 60% ازاعتبارات مذكوردرهريك ازبخشهاي فوق به طرحهاي توليدي بخش تعاوني وخصوصي اختصاص داشته و40%باقيمانده بمنظور تاميين اعتبارات موردنيازتعاونيهاي توليدي مراكزگسترش خدمات توليدي وعمراني استانهابمصرف خواهدرسيد0 ج : سهم هريك ازبانكهاي استان بتفكيك اعتبارات موردنيازبخشهاو فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يامستعدكشورازمنابع تبصره ضمن جدول تعيين گرديده است 0 د : باتوجه به ميزان جذب اعتبارات درهريك ازبانكهاي استان عنداللزوم تغييرات لازم بين سهم هريك ازبانكهاي استان وياسهم هريك ازبخشهاي توليدي هرچهارماه يكبارتوسطبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وسازمان برنامه وبودجه داده خواهدشدبنحويكه درجمع كل اعتبارات تبصره تغييري حاصل نشود0 ه : باتوجه به مورخ 27 /12 1362 شورايعالي كشاورزي وامورروستاي اعطاي اعتبارات موضوع اين تبصره براي اجراي طرحهاي توليدقطعات و ادوات وماشينهاي كشاورزي ميبايددراولويت قرارگيردوعنداللزوم اعتبارات موردنيازان ميتواندازبخش كشاورزي موضوع اين تبصره نيز تامين شود0 3 : منابع لازم براي اجراي طرحهاي موضوع تيصره 3 عبارت است از: اولا : منابع داخلي بانكهاي استان 0 ثانيا : سهم سدمايه گذاران طرحهاي توليدي 0 ثالثا : بانكهاي استان درصورت عدم تكافوي منابع داخلي تقاضاي دريافت اعتبارازبانكهاي تجاري رابراي بررسي واقدام به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهند داشت 0 4 : اعطاي تسهيلات اعتباري به بانكهاي استان ازمحل منابع بانكها تجاري منوط به بررسي اطلاعات ومدارك لازم وميزان منابع داخلي و تصحيلات اعطايي قبلي وپيش بيني اعطاي تسحيلات اعتباري بعدي بانك متقاضي به طرحهاي توليدي نظارت شده ازمحل منابع موضوع تبصره و تاييدنيازبانك استان توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود0 5 : بانكهاي تجاري كمبودمنابع موردنيازبانكهاي استان راازمحل منابع خودبشكل سپرده سرمايه گذاري خواست نزدبانك استان براي مصارف موضوع تبصره 3 تامين خواهدنمود0 مدت اين قبيل سپردهها حداكثر5 سال خواهدبود0 6 : براي استفاده ازتصحيلات اعتباري موضوع تبصره 3 لازم است كه بدواتوسط اشخاص حقيقي وحقوقي وتعاونيهاي مذكوردربندالف تبصره 3 قانون بودجه سال 1363 كل كشورطرح لازم بشرح زيرتهيه وبه بانكهاي استان ارايه شود0 منظورازطرح دراين دستورالعمل عبارت است از:شرح عمليات اجرايي و ارايه پيش بيني هاواطلاعات لازم دررابطه باايجادبازسازي توسعه تكميل وراه اندازي مجدديك واحدتوليدي مشتمل برانگيزه اجراي طرح مشخصات متقاضي يامتقاضيان ونحوه مالكيت آنان سوابق كاردررشته توليدي ذيربطمهارتهاي شخصي وپيش بيني آموزشهاي فني ضمن اجراي طرح مشخصات فني كليه ساختمانهاوتاسيسات وماشين آلات لازم (بهاي كل واحد)وپيش بيني مشخصات حقوقي زمين محل استقرارطرح مجورهاي قانوني لازم (ازجمله پروانه تاسيس ياموافقت اصولي و000)زمان اجراي طرح بانضمام سرمايه درگردش موردنيازوصورتهاي مالي وجداول مشخصه وضع مالي واقتصادي طرح پيش بيني براي طول عمرطرح وانواع عقود شرعي پيشنهادي جهت تاميين منابع موردنيازوسايرتوجيهات اقتصادي واجتماعي 0 تبصره : مشخصات طرح درقالب فرمي خاص توسط سازمان برنامه وبودجه وبانك مركزي ابلاغ خواهدشد0 7 : بانك استان درصورت عدم قبول طرح كه درهرصورت بايدازلحاظ اقتصادي وفني قابل توجه باشدموظف است نظرات خودرادرموردعدم توجيه طرح ازجهات ديگرظرف مدت 20 روز به متقاضي اعلام نمايد0متقاضي ميتواندپس درهرحال پس ازانقضاي مدت فوق طرح خودرابه دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي استان (سازمان برنامه وبودجه استان ) تسليم نمايد0 سازمان برنامه وبودجه استان موظف است بدواطرحهاي مذكوررادركميسيوني كه باشركت 5 نفرمركب ازنمايندگان بانك استان سازمان برنامه وبودجه استان مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني استان ادارات كل صنايع صنايع سنگين ومعادن وفلزات وكشاورزي حسب موردويك نفركارشناس خبره درامورتوليدي به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي استان تشكيل مي گردد مطرح نمايد0 درصورت تاييدطرح توسط كميسيون مذكورماتب درشوراي عالي برنامه ريزي استان مطرح ميگرددكه پس ازتصويب بانك استان نسبت به انعقادقرارداداقدام خواهدشد0 طرحهاي يبش از50 ميليون ريال پس ازتصويب درشوراي عال برنامه ريزي استان بايدجهت بررسي به امورمناطق سازمان برنامه و بودجه ارسال شده وسپس به تصويب هيئت وزيران برسد0 درموردطرحهاي كمتر از50 ميليون ريال مصوب شوراي عالي برنامه ريزي استان بانك استان موظف است نسبت به عقدقرارداداقدام لازم به عمل آوردهمزمان مراتب ازطريق سازمان برنامه وبودجه مركزبه اطلاع هيئت وزيران خواهدرسيد0 حضوركليه اعضاءدركميسيون موضوع بند7 اين دستورالعمل جهت بررسي وتصويب طرحهاالزامي بوده واتخاذتصميم بااكثريت آراءخواهدبود0 بديهي است درصورت عدم توجيه طرح ازطرف كميسيون مذكورمراتب قابل طرح درشوراي عالي برنامه ريزي استان نخواهدبود0 سازمان برنامه وبودجه استان موظف است بعنوان دبيرخانه شورايعالي برنامه ريزي استان درجلسات شوراي عالي كه به منظوربررسي طرحهاي موضوع تبصره 3 تشكيل مي گرددازنمايندگان بانك استان ومركز مركزگسترش نيز دعوت بعمل آورد0 9 : تسهيلات اعتباري مربوط به سرمايه درگردش واحدهاي توليدي موجود نيزباتوجه به جدول گردش نقدي كه براساس جدول گردش عمليات تنظيم ميگرددازمنابع اعتباري تبصره 3 قابل تاميين خواهدبود0 اين قبيل طرحهابايدجهت بررسي وتاييدقبلي به سازمان برنامه وبودجه ارسال گردند0 تسهيلات اعطايي ازمحل منابع تبصره 3 نبايدتحت هيچ عنواني بمصرف بازپرداخت بدهيهاي طرحهابرسد0 10 : بانكهاياستان موظفندقراردادمربوط به طرحهاي مصوب شورايعالي برنامه ريزي استان ياهييت وزيران راازطريق استفاده ازيك ياچند نوع ازعقودشرعي پيش بيني شده درقانون عملات بانكي بدون ربابا متقاضيان منعقدنمايد0 تبصره : تمام ياقسمتي ازمنابع لازم براي اجراي طرحهاي ارايه شده از طرف تعاونيهاي مراكزگسترش خدمات توليدي وعمراني كه حداكثرمعادل پنجاه درصداعتبارات پس اندازقرض الحسنه بانك استان تامين خواهد شد0 11 : بانكهاي استان موظفندمنابع اعتباري موضوع تبصره 3رابتدريج و متناسب باپيشرفت امورطرح دراختيارمتقاضيان قراردهند0تعيين مدت زمان لازم براي بازپرداخت تسهيلات اعتباري اعطايي وتاريخ شروع بازپرداخت اقساط باتوجه به ماهيت طرح توسط سازمان برنامه وبودجه وبانك استان تعيين خواهدشد0درصورتيكه زمان بازپرداخت بيش از5 سال تعيين شودسازمان برنامه وبودجه موظف است درسررسيد5سال مانده مطالبات ناشي ازاجراي اينگونه طرحهارادرلايحه بودجه ساليانه منظور نمايندكه دراين صورت بانك استان موظف است اقساطدريافتي بعدي را مستقيمابحساب خزانه واريزنمايد0 12 : بانكهاي استان موظفندهمه ساله مانده مطالب سررسيده وبازپرداخت نشده خودناشي ازاعطاي تسهيلات موضوع تبصره 3قانون بودجه سال 1363 رابه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال دارندتاجهت منظورنمودن درلايحه بودجه كل كشورپيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي به سازمان برنامه وبودجه اعلام شود0 13 : تامين هاي تسهيلات اعتباري موضوع اين دستورالعمل عبارتنداز: الف : اعطاي اجازه برداشت ازحسابهاي بانك استان نزدكليه بانكهابه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 0 ب : تضمين سازمان برنامه وبودجه دايربراينكه مانده مطالب بانكهاي استان ناشي ازاعطاي تسهيلات اعتباري ازمحل منابع تبصره 3قانون بودجه سال 1363 رابراي هرسال حداكثرظرف مدت 5سال درلايحه بودجه كل كشورپيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي منظورخواهدنمود0 14 : بانكهاي استان كه ازمحل اعتبارات تتبصره 3اقدام به اعطاي تسهيلات اعتباري مينمايندموظفندبماردزيرنظا رت بعمل آورند: الف : به مصرف تسهيلات اعتباري مزبورمتناسب باپيشرفت عمليات اجرايي طرح 0 ب : برواردمطالب ناشي ازاعطاي تسهيلات اعتباري ازمحل درآمدطرح 0 حدودونحوه اين نظارت براساس آئيننامه وضوابط داخلي بانكهاي استان ميباشد0 15 : درموردعقودي كه نيازبه اخذتامين كافي دارنددرصورتيكه طرح به تصويب شورايعالي برنامه ريزي استان وياهيئت دولت رسيده باشد درصورت داشتن سندثبتي كليه مستحدثات واموال وداراييهاي قابل توثيق كه ازاجراي طرح ايجادميشودبه توثيق بانك استان درخواهدآمد درعين حال وام گيرندگان موظغنددرصورت كمبودوثايق قابل قبول ديگر وياسفته بامضاي خودبه بانك بسپارند0 16 : درموردطرحهايي كه بتصويب شورايعالي برنامه ريزي استان ويا هيئت وزيران ميرسدسهم سرمايه گذاري مجري طرح دركل سرمايه گذاري طرح ازبيست درصدكل سرمايه گذاري كمتر نخواهدبود0درموردطرحهاي تعاونيهاي مراكزگسترش خدمات توليدي وعمراني سهم مجريان طرحها به پيشنهادكميسيون بند7اين آئيننامه وتاييدشوراي عالي برنامه ريزي استان وياهيئت دولت تعيين خواهدشدومشمول محدوديت 20%مذكور نخواهدبود0 17 : دراجراي بند د تبصره 3قانون بودجه سال 1363بانكهاي استان موظفند هر4ماه يكبارگزارش عملكردتبصره راشامل انواع ميزان تسهيلات اعطايي وشرايطومدت بازپرداخت ومشخصات استفاده كنندگان ازتسهيلات اعتباري مذكورونوع وماهيت طرحهاي مربوط وهمچنين ميزان بدهيهايي كه باز پرداخت نشده اندراظرف مدت ده روزازپايان هرچهارماه ازسال به بانك مركزي ارسال نمايندتاازطريق سازمان برنامه وبودجه به هيئت وزيران جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي ارايه گردد0 18 : وزارت كشورمكلف است دراجراي بند ب تبصره 3 قانون بودجه سال 1363باتشكيل كميسيوني متشكل ازنمايندگان ثابت وتام الاختيارمركز گسترش سازمان برنامه وبودجه استان بانك سپه استان واداره كل امور اقتصادي ودارايي استان بعنوان اعضاءثابت ونمايندگان سايردستگاههاي اجرايي استان حسب موردبدعوت مركزگسترش رسيدگي لازم رادرموردشركتهاي تعاوني وابسته بمركزگسترش خدمات توليدي عمراني استان بعمل آورده ودرصورت تشخيص اينكه هريك ازتعاونيهاي فوق كه قابليت بازپرداخت وام دريافتي رانداردطبق مقررات ضمن عقدوپس ازتعيين آخرين تراز شركت مايملك آنراباتعيين هييت ناظرازطريق (قيمت گذاري كارشناسان تعيين شده توسطكميسيون فوق )مزايده ويامزايده باترك تشريفات ويا هرطريق ديگري كه كميسيون تشخيص دهداموال به بهاي بيشتري فروخته خواهدشدبفروش رسانده ازمحل ماحصل فروش آنهامطالبات وحقوق دولت (مذكوردربند20)وبانك عامل راپرداخت نمايند0 19 : درصورتيكه شركتهاي تعاوني توليدي وابسته بمراكزگسترش خدمات توليدي وعمراني بتشخيص كميسيون بند18بمنظورتكميل توسعه وياراه اندازي وتاميين سرمايه درگردش به جهت به بازدهي اقتصادي رسانيدن واحدهاي خودنيازبه تسهيلات اعتباري ازمحل اعتبارات اين تبصره را داشته باشندبانك استان مكلف است درمورداعطاي تسهيلات اعتباري اينگ ونه تعاونيهاوبارعايت مفاداين دستورالعمل اقدام لازم رابعمل آورند0 20 : كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكزگسترش خدمات توليدي و عمراني استانهامي توانندپس ازبازپرداخت كليه اقساط وامهاي خود اززيرپوشش مراكزفوق الذكرخارج شوند0 خدماتي كه دولت به شركتهاي تعاوني تحت پوشش مراكزگسترش دراجراي بند2اصل 43قانون اساسي ارايه مينمايدمنوط به ادامه فعاليت وحقظ شكل اداره آنهابصورت تعاوني وتحت نظارت مراكزگسترش خدمات توليدي ميباشد0 نخست وزير : ميرحسين موسوي
   
 19. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  [COLOR=#800000][B]آئين نامه اجرائي تبصره 12 قانون بودجه سال 1363
  [/B]
  [/COLOR]
  [COLOR=#000000]شماره 4852 3/3/1363

  سازمان بهزيستي كشور
  هيئت وزيران درجلسه مورخ 26/2/1363بنابه پيشنهادشماره 550/800 23/2/1363سازمان بهزيستي كشوروموافقت نامه شماره 24/1769/2213 مورخ 18/2/1363وزارت اموراقتصادي ودارايي وشماره 547/63/1587 : 1 مورخ 23/2/1363سازمان برنامه وبودجه آئيننامه اجرايي تبصره 12 قانون بودجه سال 1363رادر19ماده و3تبصره به شرح زيرتصويب نمودند:

  ماده 1 : دراجراي تبصره 12قانون بودجه سال 1363كل كشورسازمان بهزيستي كشورمكاف است درسال 1363 تامبلغ پانزده ميلياردازمحل اعتبارات رديف 131504 (طرح شهيدرجايي : كمك به كشاورزان روستانشين سالمند نيازمند)قسمت چهارم قانون بودجه سال 1363كل كشوربراي هريك ازكشاورزان روستانشين يازمندكه سن آنان متجاوزاز60سال باشدتامبلغ (3000) ريال درماه تامين وبصورت مجموعه اي ازكالاهاي اساسي موردنياز مشمولين طرح اعم ازسرمايه اي توليدي جنسي ويانقدي پرداخت نمايد
  ماده 2 : شرايط حمايت شوندگان بشرح زيراست :
  الف كشاورزسالمندروستانشين ازهيچگونه مستمري (حقوق بازنشستگي وظيفه كمك نهادهاي انقلاب اسلامي ارگانهاوموسسات دولتي وغيردولتي ) بهره مندنباشند0
  ب كشاورزسالمندروستانشين فاقددرآمدسالانه وياامكانات مالي درحد خودكفايي خودوخوانواده تحت تكفل باشدبدين معني كه درآمدسالانه او درحدمتعارف روستاكافي به تاميين زندگي اووخوانواده تحت تكلفش نباشد0
  ج : حرفه اصلي اءكشاورزي يارشته هاي وابسته به كشاورزي باشدولو آنكه بعلت ازكارافتادگي ياعلل غيرارادي فعلاازاين كاردست كشيده باشد0
  د : افراديك حرفه اصلي آنهاكشاورزي بوده ولي روستاراترك نموده ودر شهرسكونت گزيده انددرصورت سكونت مجددومستمردرروستاميتوانند از كمكهاي موضوع اين آييننامه ازابتداي سكونت مجددبرخوردارشوند0
  ه : درصورتيكه زن وشوهرداراي شرايط لازم باشندهريك بطورجداگانه از كمك اين آئيننامه استفاده خواهندنمود0
  و : زناني كه درامركشاورزي به كاراشتغال داشته ويادارندوياباخوانواده خوددرانجام اين امورهمكاري داشته يادارنددرصورت واجدشرايطبودن ميتوانندازكمكهاي موضوع اين آئيننامه بهره مندشوند0
  ز : پرداخت كمكهاي موضوع اين آئيننامه به عشايرواجدشرايط درمحل قشلاق انجام مي شوندوچنانچه محل ييلاق وقشلاق درمحدوده يك استان باشدزمان پرداخت به تشخيص بهزيستي خواهدبود0
  ماده 3 : تشخيص وتعيين افرادواجدشرايط استفاده ازكمكهاي اين آئيننامه براساس مفادماده 2درسطح روستاهابذعهده هيئت معتمدين بهزيستي درروستااست كه عبارتنداز:
  1 : روحاني يامعتمدروستا0
  2 : نمايندهشراي اسلامي ياانجمن اسلامي روستا0
  3 : آموزگارروستايانماينده جهاد0
  4 : داوطلب مجتمع حمايتي روستايي بهزيستي درروستاهاي داراي مجتمع
  5 : دونفرنماينده اعزامي بهزيستي شهرستان 0
  تبصره 1 : تصميمات متخذه درموردواجدين شرايط بانظرموافق حداقل سه نفرازهيئت فوق الذكرقابل اجرااست 0
  تبصره 2درروستاهايي كه اعضاءهيئت فوق الذكردرحدنصاب مذكوردرتبصره اين ماده براي اتخاذتصميم وجودنداردتشخيص واجدين شرايط بعهده نمايندگان بهزيستي شهرستان باهمكاري سايراعضاءهيئت موجوددرروستا خواهدبود0
  ماده 4 : فرم تشخيص وتعيين افرادواجدشرايط كه به تاييدوامضاءاعضاء هيئت موضوع ماده 3اين آئيننامه رسيده است توسطنماينده يانمايندگان اعزامي بهزيستي شهرستان براي انجام اقذامات لازم دراختياربهزيستي شهرستان مربوطگذارده ميشود0
  ماده 5 : سازمان بهزيستي كشورباتوجه به نتيجه بررسيهاي انجام يافته درباره آمارهاي واصله ازبهزيستي استانهادرموردتعدادواجدين شرايط دريافت كمك درهراستان باصدوردرخواست ابلاغ اعتباربه امضاء مشترك وزيرمشاورورييس سازمان بهزيستي كشوروذيحساب مربوطه درسازمان وياافرادي كه ازطرف آنهاحق امضاءداردازطريق خزانه داريكل مبالغ لازم براي اعطاي كمك موضوع اين آئيننامه رابه ادارات كل امور اقتصادي ودارايي مراكزاستان وبهزيستي استانهاابلاغ خواهدنمود0
  ماده 6 : ادارات اموراقتصادي ودارايي مراكزاستان موظفندتنخواه گردان موردنيازرابراي اعطاءوياتدارك كمكهاي نقدي وغيرنقدي موضوع اين آئيننامه رابمنظورسهولت وتسريع درانجام كارتاميزان 50%اعتبارات ابلاغي دراختياربهزيستي استان قراردهندودرصورت نيازبراي اين منظور ازخزانه تقاضاي تنخواه گردان موقت نمايند0
  ماده 7 : وجودلازم براي اعطاي كمكهاي موضوع اين آئيننامه توسط بهزيستي استانهاازمحل تنخواه گردان موضوع ماده 6به ادارات بهزيستي شهرستانهادرحدوداعتبارابلا غي حواله خواهدشد0
  ادارات بهزيستي شهرستانهابراي تهيه وارسال كالاهاي موردنيازويا حواله وجوه لازم براي اعطاي كمكهاي نقدي مژضژع اين آئيننامه ويا كالاهايي كه ازتهران يامراكزاستان تهيه وارسال گرديده به روستاهاي تحت پوشش اقدام لازم خواهدنمود0
  ماده 9 : ادارات بهزيستي شهرستان مكلفندترتيبي اتخاذنمايندكه كالاها ياكمكهاي نقدي باهمكاري هيئت معتمدين بهزيستي درروستابين مشمولين تاييدشده طرح طبق قسمت اول فرم تشخيص وتعيين افرادواجدشرايط كه حاوي مشخصات آنان است وبه امضاءهييت معتمدين مزبوررسيده است توزيع وياپرداخت نمونه وقسمت دوم همان فرم رابه امضاءيااثرانگشت دريافت كنندگان رسانده پس ازگواهي پرداخت كننده وتاييدبهزيستي شهرستان حداكثرظرف مدت 10روزازتاريخ توزيع ياپرداخت به سازمان بهزيستي استان مربوطه ارسال نمايند0
  ماده 10 : بهزيستي استانهامكلفندليستهاي واصله موضوع ماده 9راحداكثر ظرف 10روزازتاريخ وصول پسازرسيدگي وتاييدبراي واريزتنخواه گردان دريافتي به ادارات كل اموراقتصادي ودارايي استان تحويل نمايند
  ماده 11 : خريدكليه كالاهاي موردنيازاجراي آئيننامه اعم ازكالاهاي سرمايه اي توليدي واجناس مصرفي ازسازمانهاي دولتي ونهادهاي انقلاب اسلامي انجام مي شود0
  ماده 12 : وزارت بازرگاني مكلف است براساس فهرست وصورت كالاهاي مورد نيازاعلام شده ازطرف سازمان بهزيستي كشورنسبت به تهيه وتحويل كالاهاي موردنيازي كه اقلام آن به تاييدوزيرمشاورورييس سازمان بهزيستي رسيده ازطريق مراكزتهيه وتوزيع خوددرتهران ويامراكز استانهااقدام نمايد0
  تبصره : خريد كالاهاي موردنيازازبازارآزادمحدودب ه مواردي است كه قيمت كالابيش ازقيمتهاي رسمي اعلام شده ازسوي سازمانهاي ذيربط نباشد0
  ماده 13 : بمنظورپرداختبهتمام افرادواجدشرايطدرسرتاسراير ان استانها موظفندحتي الامكان باتوزيع اعتبارتخصيص يافته جهت هراستان كليه اين افرادرازيرپوشش قراردهند0ضمناجهت كاهش مشگلات اجرايي وتقليل هزينه هاي مربوطه بهزيستي استانها(مجريان طرح )مجازنددرصورت صلاحديددرموارداجتناب ناپذيركمك موضوع اين آئيننامه رابطوريكجا حداكثرتامعادل مبلغ سي وشش هزار(36000)ريال به واجدين شرايط شرايط پرداخت نمايند0
  ماده 14 : بهزيستي استانهامكلفندآماروگزارش كامل توضيع كالاهاوخدمات ووجوه پرداختي راهمراه بافرم موضوع ماده 9اين آئيننامه ماهيانه به سازمان بهزيستي كشورارسال دارند0
  ماده 15 : سازمان بهزيستي كشوراطلاعات مندرج درگزارشهاوليستهاي ارسالي راتنظيم وطبقه بندي كرده وهرسه ماه يكبارتلفيق وهماهنگي بامجموعه برنامه هاي تاميين اجتماعي وبهزيستي كشوربه سازمان برنامه وبودجه ارسال نمايد0
  ماده 16 : كليه وزارتخانه هاوموسسات وشركتهاي دولتي ووابسته به دولت وهمچنين كليه نهادهاي انقلاب اسلامي وارگانهاي انتظامي مكلفند درحدودمقدورات وامكانات خودهمكاريهاي لازم راباسازمان بهزيستي كشوردراجراي مفاداين آئيننامه معمول دارند0
  ماده 17 : هزينه هاي طبعي اجراي اين طرح كه ازمحل اعتبارات موضوع اين آئيننامه تامين ميگرددبراساس برآوردسازمان بهزيستي كشور چهارصدوپنجاه ميليون (450000000)ريال ميباشد0
  ماده 18 : مصرف اعتبارات موضوع اين آئيننامه ازنظرنحوه انجام هزينه ها هاورسيدگي به اسنادونگهداري حسابهاتابع مفادتبصره 54قانون بودجه سال 1363ميباشد0
  ماده 19 : ازتاريخ تصويب اين آئيننامه كليه آئيننامه هاودستورالعملهاي مصوب قبلي ومغايرآن لغوميگردد0
  نخست وزير : ميرحسين موسوي [/COLOR]

   
 20. آفلاین

  *SARA* کاربر فعال بخش دانشجویان

  تاریخ عضویت:
  ‏Aug 23, 2010
  ارسال ها:
  8,211
  تشکر شده:
  207
  امتیاز دستاورد:
  63
  جنسیت:
  زن
  شغل:
  Law Student
  محل سکونت:
  تهران
  آئين نامه اجرائي تبصره 4 قانون بودجه سال 1363كل كشور ماده 1 : تسهيلات اعتباري موضوع اين آئيننامه بمنظورتقويت بنيه مالي وتشويق كشاورزان وعشايروصيادان جهت تامين هزينه هاي كشاورزي محصولات اساسي صيدتهيه وتدارك عوامل توليدوكمك به افزايش توليدات كشاورزي اساسي زراعت گندم ، پنبه ، برنج ، چغندرقند ، چاي ، دانه هاي روغني ، حبوبات ، جو ، ذرت و دامداري و صنايع دستي روستايي و همچنين جلوگيري ازسودجوييهاي فردي وضررهاي ناشي سلف خري محصولات اساسي كشاورزي عشايري وصيادان پرداخت خواهدشد0 ماده 2 : كليه تعاوني روستايي وكشاورزي وعشايري وصيادان سراسركشور ميتوانندبارعايت ضوابط اين آييننامه جهت پرداخت تسهيلات اعتباري به كشاورزان وعشايروصيادان نيازمندازاعتبارات اين تبصره استفاده نمايند0 تبصره 1 : سازمان مركزي تعاوني روستايي ايران سهم كشاورزان غير عضووبنابه توصيه وزارت جهادسازندگي (سازمان امورعشايردامداران متحرك )سهم عشايرغيرعضوشركتهاي تعاوني راازمحل اعتباراين تبصره تعيين خواهدنمود0 سهم كشاورزان وعشايرغيرعضودراختياربانك كشاورزي قرارميگيردتا بانك مذبوربارعايت مقررات خودوبراساس حدودتعيين شده وتسهيلات اعتباري توسط دستگاههاي ذيربطبراي كشاورزان وعشايرعضوشركتهاي تعاوني درهرمنطقه نسبت به اعطاي اين تسهيلات بافرادغيرعضوكه از طريق شركتهاي تعاوني مربوط معرفي مي شوداقدام نمايد0 تبصره 2 : صيادان غيرعضوشركتهاي تعاوني به تشخيص ومعرفي وتعيين حد تسهيلات اعتباري توسط شركت سهامي شيلات ايران وشركت سهامي شيلات جنوب ميتوانندتاحدتعيين شده براي اعضاءتعاوني صيادي ازتسهيلات اعتباري اين تبصره طبق ضوابط بانك كشاورزي استفاده نمايند0 ماده 3 : ميزان مدت موقع نوع مصرف تعيين حدودنضارت وسايرشرايط تسهيلات اعطايي به شركتهاي تعاوني روستايي وكشاورزي وعشايري و صيادي توسط سازمان مركزي تعاون روستايي ايران وزارت جهادسازندگي سازمان امورعشاير(دامداران متحرك )وپس ازتصويب كميته اعتباري مشترك بين دستگاههاي اجرايي ذيربط وبانك كشاورزي به مورداجراء گذاشته خواهدشد0 تبصره 1 : مدت تسهيلات اعطاي موضوع اين آئيننامه باتوجه به شرايط ونوع مصرف حداكثريكسال ازتاريخ تصويب توسط كميته مشترك 0 تبصره 2 : حداكثرتسهيلات اعطايي به شركتهاي تعاوني روستايي و كشاوزي تا15برابرسرمايه ثبط شده وذخايرقانوني آنهاودرموردشركت تعاوني عشايروصيادي تا25برابرسرمايه ثبت شده وذخايرقانوني آنها ميباشد0 تبصره 3 : درمواردي كه به علت بروزسوانح قهري بازپرداخت تسهيلات اعتباري سررسيده شده مسيرنباشندمدت استفاده ازتسهيلات اعتباري ايين قبيل مواردبتشخيص كميته هاي مشترك موضوع آئيننامه براي مدت حداكثريكسال ازتاريخ سرسيدقابل تمديدخواهدبود0تمديدمزبور مشروطيه واريزكليه كارمزدهاي سررسيده تاتاريخ درخواست تمديدبوده وكل مبلغ قابل تمديدنبايدازده درصداعتبارموضوع اين تبصره تجاوز نمايد0 ماده 4 : هزينه (كارمزد)تسهيلات اعطايي بانكهاي تجاري به بانك كشاورزي دراجراي اين تبصره حداكثرهفت درصددرسال ميباشدوهزينه تسهيلات اعطايي به كشاورزان عشايرصيادان اعم ازعضووغيرعضوچهاردرصد تسهيلات اعطايي موضوع اين تبصره براي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي وعشايري وصيادي نيزسه درصددرسال تعيين ميگردد0 تبصره 1 : تامين منبع تسهيلات اعطايي موضوع اين آئيننامه حتي المقدور ازمحل سپرده هاي قرض الحسنه خواهدبودودراينصورت شركتهاي تعاوني استفاده كننده ازمحدوديت سقف اعتباري آن مستثني خواهندبود0 ماده 5 : سازمان برنامه وبودجه دراجراي قسمت آخربند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 1363كل كشوراعتبارلازم براي پوشش تفاوت كارمزد اعتبارات اعطايي راجمعابميزان چهاردرصددرلايحه بودجه سال 1364 كل كشورتقديمي به مجلس شوراي اسلامي پيشنهادومنظورخواهدنمودتاپ س ازتصويب وتخصيص بمعامليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دراختيار بانك : بانكهاي تجاري تامين كننده اعتبارقرارگيرد0 ماده 6 : شركتهاي تعاوني روستايي وكشاورزي وعشايروصيادان بايدبا امضاءذيل پيمان تسهيلات اعتباري بازپرداخت بموقع وجه اعتباردريافتي هزينه (كارمزد)وخسارت تاخيرتاديه كشاورزان وعشايروصيادان استفاده كننده راتعهدوتضمين نمايند0باتشخيص كميته اعتباري مشترك حتي الامكان تضمين ديگري ازشركتهاي تعاوني اخذنخواهدشد0 تبصره : درمورداستفاده كنندگان غيرعضوطبق مقررات بانك كشاورزي رفتارخواهدشد0 ماده 7 : مسيوليت پرداخت ووصول تسهيلات اعتباري كه به امضاءشركتهاي تعاوني پرداخت ميشودبعهده شركتهاي تعاوني وحصول اطمينان ازحسن مصرف دراجراي ماده اين آييننامه وتضمين بازپرداخت تسهيلات اعطايي مشتركاومننفردابعهده بانك كشاورزي وهريك ازدستگاههاي اجرايي ذيربط(سازمان مركزي تعاوني روستايي ايران وزارت جهادسازندگي سازمان امورعشايرشركت سهامي شيلات ايران شركت سهامي شيلات جنوب ) حسب موردخواهدبود0گزارش عملكردتسهيلات اعتباري پرداختي ووصوليها توسطدستگاههاي ذيربط به بانك كشاورزي تسليم خواهدشد0 ماده 8 : درسال جاري اعطاي اعتباربشركتهاوگروههاي تعاوني كه در سال گذشته ازاعتبارات تبصره چهاراستفاده كرده اندموكول به واريز كليه بدهيهاي سررسيده سالهاي قبل شركتهاوگروههاي تعاوني مزبوراز محل تبصره 4 : سنواتي ميباشد0ميزان تسهيلات اعطايي باين شركتهاو گروههاحداكثر تا 65% اعتبارپرداختي سال قبل به شركتهاي تعاوني ميباشد0 تبصره 1 : كميته هاي مشترك اعتباري درموارداستثنايي باتوجه به نياز شركتهاوگروههاي تعاوني كه نيازمبرم بيشتري به اعتبارات اين تبصره دارندميتوانندازشمول رعايت حدنصاب 65% مستثني بوده مشروط برآنكه حدنصاب مزبوردركل اعتبارات اعطايي به استان وياشهرستان رعايت شده باشد0 تبصره 2 : دستگاههاي ذيربط(سازمان مركزي تعاون روستايي ايران وزارت جهادسازندگي سازمان امورعشايردامداران متحرك شركت سهامي شيلات ايران شركت سهامي شيلات جنوب ايران )موظفندطبق برنامه زمانبندي شده اعتبارات اين تبصره رابترتيبي مصرف نمايندكه مانده مطالبات معوقه سالهاي قبل وتسهيلات اعطايي سال جاري مجموعادرپايان اسفند ماه سال 1363ازسقف اعتباري سال جاري تجاوزننمايد0 ماده 9 : ازمبلغ 50 ميلياردريال اعتبارموضوع بند ج تبصره 4قانون بودجه سال 1363كل كشورمبلغ 2/45ميلياردريال دراختياركشاورزان مبلغ 4ميلياردريال دراختيارعشايرومبلغ 8/0ميلياردريال دراختيار صيادان قرارخواهدگرفت 0 تبصره 1 : هريك ازدستگاههاي ذيربط موظف است اعتبارات غيرقابل جذب خودراحداكثرتاپايان دي ماه سال 1363پس ازتاييدبانك كشاورزي به وزارت كشاورزي اعلام نمايدتاباموافقت وزيركشاورزي ووزيرمشاورو سرپرست سازمان برنامه وبودجه دراختيارسايردستگاههاي استفاده كننده ازاعتبارات اين تبصره قرارگيرد0 تبصره 2 : بانك كشاورزي آمارپرداخت ووصوليهاي اعتبارات اين تبصره راهرچهارماه يكباربه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وسازمان برنامه وبودجه ارسال خواهدنمود0 نخست وزير : ميرحسين موسوي