باز و یسته کردن سایدبار
 1. اطلاعات ما نشان میدهد که شما عضو انجمن نیستید، لطفا برای استفاده کامل از انجمن ثبت نام کنید یا وارد انجمن شوید.
 2. 1- لطفا اول ایمیل تان .www نگذارید !
  2-بعد از ثبت نام,ایمیلی برای شما ارسال خواهد شد, که باید بر روی لینک داده شده کلیک نمایید تا اکانت شما فعال شود.

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی

شروع موضوع توسط Mehdi Golden ‏Aug 23, 2011 در انجمن اموزش زبانهای خارجی

 1. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  جمله چیست؟
  جمله عبارتست از مجموعه چند کلمه که روی هم معنا و مفهوم درستی داشته باشند.
  اجزای جمله کدام است؟
  اجزاء جمله عبارتند از فاعل، فعل، مفعول،قید مکان و قید زمان


  فاعل به معنای کننده کار است و از دو قسمت تشکیل شده. یا اسم است یا ضمیر. اگر ضمیر باشد حتما از نوع ضمیر فاعلی خواهد بود . جدول ضمائر فاعلی در زیر نشان داده شده است.
  1- فاعل ( Subject)
  الف: اسم noun مانند Jack, Mary, John , …
  ب: ضمیر pronoun

  جدول ضمائر فاعلی:


  Singular................ Plural
  I ............... we

  You ........... You


  He  She ............ They


  It

  2- فعل Verb
  فعل کلمه ای است که بر انجام کاری و یا روی دادن حالتی دلالت می کند. فعل از کلمه ای به نام مصدر گرفته شده. علامت مصدر زبان انگلیسی To است. با برداشتن To از ابتدای مصدر، مصدر بدون To خواهیم داشت. هر کدام از ضمائر فاعلی را به جای To قرار دهیم، یک جمله ساده انگلیسی خواهیم داشت.  I go جمله ساده، من می روم.
  To go مصدر، رفتن Go مصدر بدون To


  مفعول کلمه ای است که کار فعل بر روی آن واقع می شود. مفعول می تواند دو حالت داشته باشد. یا اسم است و یا ضمیر. اگر ضمیر باشد حتما باید از نوع ضمیر مفعولی باشد. جدول ضمائر مفعولی در زیر نشان داده شده است.
  3- مفعول Object

  جدول ضمائر مفعولی:


  Me ................Us
  You .............You
  Him
  Her............... Them
  It
  Singular...... Plural
  مثال: I see them

  We like ice-cream

  4- قید مکان Adverb of place
  قید مکان کلمه ای است که مکان وقوع فعل را نشان می دهد

  I go to school
  5- قید زمان Adverb of time
  قید زمان کلمه ای است که زمان انجام کار را نشان می دهد.

  I play in the yard everyday

  صفات ملکی: Possessive Adjectives

  صفت ملکی کلمه ای است که اسم را توصیف می کند و در انگلیسی بر عکس فارسی ابتدا صفت می آید و سپس موصوف.

  اسم (موصوف).......... صفت


  Blue ..........pen
  Tall ........... boy
  Little.......... girl
  Big .............class
  Kind........... mother
  My ........... mother
  Your........... bag
  یکی از تقسیمات صفت، صفات ملکی هستند که مالکیت را می رسانند. و همیشه قبل از اسم قرار می گیرند. جدول صفات ملکی به شرح زیر می باشد.
  Red ......... apple
  جدول ضمائر مفعولی:

  My ........... Our
  Your ..........Your
  His
  Her ............ Their
  Its
  مثالهای این بخش

  Singular ........ Plural My mother is kind
  My father and UI watch T.V

  She and her sister go to the restaurant


  He and her father help you and your brother
   
 2. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  بودن To Be

  To Be به معنای بودن می باشد و در زمان حال ساده دارای مشتقات am,is,are است و در زمان گذشته ساده به صورت was,were آورده می شود. در زیر جدول ضمائر فاعلی با مشتقات To Be در زمان حال ساده نشان داده شده است.

  Singular...... Plural
  I am ............we are

  You are........ You are


  He is


  She is ...........They are


  It is  Examples


  I am your sister


  We are at home


  He is my father


  John and I are good boys


  Mary and Tome aren’t good children


  منفی کردن:

  برای منفی کردن مشتقات to be کافی است به انتهای افعال کلمه not را اضافه کنیم. در تمام حالت با ضمائر مختلف (به جز I) می توانیم not را با فعل مخفف کنیم و یا فعل را با فاعل مخفف کنیم.

  You are not = you’re not = you aren’t
  I am not = I’m not

  I’m not a student
  They aren’t teachers
  She’s not a nurse.
  سوالی کردن:
  برای سوالی کردن مشتقات to be کافی است که جای فعل و فاعل را عوض کنیم.

  Is your father a doctor?l
  منفی سوالی کردن:
  برای منفی سوالی کردن جملات to be می توانیم به دو صورت زیر رفتار کنیم.


  b. Aren’t they here?l
  2- فعل را در اول جمله آورده، سپس فاعل و بعد از آن not را می نویسیم.

  b. Are they not here?l Are you happy?l 1- از فرم منفی مخفف در جمله اول استفاده کنیم. a. Isn’t he a professor?l a. Is he not a professor?l
   
 3. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  تغییرات فعل

  I go --------------- I don’t go
  He goes-----------he doesn’t go
  1- منفی کردن : برای منفی کردن فعل جمله در صورتی که فعل کمکی باشد به انتهای آن را اضافه می کنیم و در صورتی که فعل غیر کمکی باشد، از کلمه don’t برای همه فاعل ها به جز سوم شخص مفرد استفاده کرده و برای سوم شخص مفرد از doesn’t استفاده می کنیم. I can go --------- I can’t go
  2- سوالی کردن: برای سوالی کردن جمله اگر فعل جمله کمکی باشد آنرا به اول جمله می آوریم و سپس فاعل را پشت آن قرار می دهیم. اما در صورتی که فعل جمله اصلی (غیر کمکی ) باشد، از کلمه do برای همه فاعل ها به جز سوم شخص مفرد استفاده کرده و برای سوم شخص مفرد از does استفاده می کنیم.

  You go ------------Do you go?l
  He goes----------- Does he go?l
  I can go----------- Can you go?l
  3- منفی- سوالی کردن: همانطور که در درس قبل گفته شد، به دو روش می توان جمله را منفی- سوالی کرد. در صورتی که فعل جمله کمکی باشد به همان روش قبلی رفتار میکنیم، یعنی منفی – مخفف در اول جمله و فعل کمکی و سپس not . اما اگر فعل ما اصلی باشد، از don’t, doesn’t در اول جمله و یا Do, Does و سپس فاعل و بعد not استفاده می کنیم.

  You go -------, Don’t you go? / Do you not go?l
  He goes-------, Doesn’t he go? / Does he go not?l
  جدول افعال کمکی :
  .گدشته ساده..................حال ساده

  Have, has…………………..had
  Do, does …………………..did
  I can go -------, Can’t you go? / Can you not go?l Am,is, are ……………….was,were
  (توانستن)Can…………………….could
  ( باید)Must…………………….___l
  ( باید)Ought to……………….___ l
  ( ممکن بودن)May…………………….might

  Will…………………….would

  Shall……………………should
  (لازم بودن )Need………….……….___l
  ( جرات داشتن)Dare…………….…….___l
  (ترجیح دادن )Would rather……….___ l
  (بهتر بودن )Had better……….….___ l
  l(سابقا )...__......................used to
  بعضی از این افعال فرم مخفف ندارند و همیشه باید به صورت منفی غیر مخفف به کار روند.

  منفی غیر مخفف ...........منفی مخفف.............فعل


  Is, are …………….isn’t, aren’t……is not, are not
  Can…………….…..can’t……………..ca nnot
  May…………….…..___ …………….may not
  Must………….…….mustn’t………..must not
  Ought to ………..…___..............ought not to
  Would rather…..…___..............would rather not
  Had better………...___...............had better not Am……………..…..__ ………………..am not
   
 4. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  کلمات پرسشی Interrogative words

  کلمات پرسشی کلماتی هستند که در ابتدای جمله سوالی قرار میگیرند. عموما بعد از آنها فعل کمکی داریم. کلمات پرسشی به قرار زیر می باشد.  What ( چه) – where (کجا ) – why (چرا )- when (کی ) – what time (چه ساعت )- how (چگونه، چطور ) – who (چه کسی )- whom (چه کسی را ) – which (کدام +اسم ) - whose (مال چی کسی + اسم ) – what kind of ( چه نوع + اسم)

  چه مقدار (اسم غیر قابل شمارش) How much
  چه مقدار (اسم قابل شمارش ) How many
  چه مدت How long
  چه مسافتی How far
  چند وقت به چند وقت How often
  How
  What do you like?l
  How do you know my name?l
  How many sisters do you have?l
  Which car do you want?l
   
 5. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  ضمیر (Pronoun)

  کسی می پرسد، حسن کجاست؟

  در جواب کلمه ی He که ضمیر است به جای تکرار کلمه Hassan به کار میرود.

  او در منزل است
  He is at home

  بنابر این بعد از اینکه یکبار اسمی را معرفی کردیم، برای زیبایی جمله و روان بودن کلام بهتر است به جای تکرار اسم از ضمیر استفاده گردد
   
 6. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:  تبصره:

  در مکاتبات رسمی بهتر است از طریق زیر استفاده گردد

  آیا من دوست شما نیستم؟
  Am I not your friend?
  آیا شما برادر او هستید؟
  Are you not his brother?
  آیا او زن نیست؟
  Is she not a woman?

  تذکر 1:

  ضمیر it برای پرسش کلی برای شناسایی افراد بکار میرود مثال:
  کیه؟کیست؟
  Who is it?
  من هستم علی
  It’s me, Ali

  تذکر 2:

  ضمیر it برای بیان هوا ، وقت ، فاصله و فاعل (برف و باران و باد) نیز بکار میرود
  مثال:
  امروز هوا خیلی گرم است
  It is very hot today
  ساعت ده است
  It is ten o’clock
  تا نیویورک چقدر راه است؟
  How far is it to New York?
  شصت مایل است
  It is sixty miles
  دارد باران می بارد
  It is raining

  __________________


   
 7. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  صرف فعل To be (بودن) در زمان گذشته

  ن دیروز اینجا بودم
  I was here yesterday

  دیشب هوا خیلی سرد بود
  It was very cold last night


  برای منفی کردن فعل بودن در زمان حال کلمه نفی not را مستقیما بعد از (was,were) قرار می دهیم:
  مثال:

  من دیشب در سینما نبودم
  I was not at the cinema last night

  شما دیشب در سینما نبودید
  You were not at the cinema last night

  برای سوالی کردن فعل بودن در زمان گذشته جای فعل را با فاعل عوض میکنیم
  مثال:
  آیا شما دیروز در باغ بودید؟
  Were you in the garden yesterday?

  آیا او دیروز در باغ بود؟
  Was he in the garden yesterday?


  برای سوالی و منفی کردن فعل "بودن" بهتر است was not , were not را به صورت مخفف در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار دهیم
  مثال:

  آیا او دیشب در منزل نبود؟
  Wasn’t he at home last night?

  وقتیکه کلمات استفهامی را در ابتدای جمله بکار می بریم بعد از آن بلافاصله فعل To be زمان مربوط به جمله بکار می رود.
  مانند:

  دیروز چه روزی بود؟
  What day was yesterday?

  اکنون چه کسی داخل کلاس است؟
  Who is in the class now?

  چرا او خسته است؟
  Why is she tired?
   
 8. آفلاین

  M Reza کاربر ویژه

  • [IMG]http://upload7.ir/uploads//aaba580570fb0a0b26af15b72343ec913d2f4b85.jpg[/IMG]
  تاریخ عضویت:
  ‏Nov 27, 2010
  ارسال ها:
  3,536
  تشکر شده:
  3,264
  امتیاز دستاورد:
  113
  جنسیت:
  مرد
  شغل:
  مُهَندِسِ اَلآن *__- دُکتُر مُهَندِسِ فَردآ -__*
  محل سکونت:
  TeeHraaN
  وب سایت:
  اینستاگرام:
  M_Rezam
  داداش میگم اموزش املا میزاشتی فدات شم میدونی که همه مشکل دارن@};-
   
 9. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  صرف فعل To be (بودن) در زمان آینده

  عل بودن در زمان آینده فقط be می باشد که همراه با shall و will بکار می رود بدین ترتیب که از shall be برای او شخص مفرد و جمع از will be برای سایر ضمایر استفاده می گردد.

  من فردا اینجا خواهم بود
  I shall be here tomorrow
  شما فردا اینجا خواهید بود
  You will be here tomorrow

  همانطور که میبینید صرف فعل To be (بودن) در زمان حال و گذشته دارای مشتقات مختلفی بود ، در حالی که بکار بردن آن در زمان آینده فقط be می باشد. Shallو will همان نقش (خواهم – خواهید – خواهد و غیره) را در زبان فارسی ایفا می کنند.

  امروز اغلب به جای shall از will استفاده می شود زیرا کلمه will مطمئن تر از shall است یعنی shall پایه و اساس ضعیف تری دارد مثال:

  I shall be at home tonight
  من امشب در منزل خواهم بود.(صد در صد قول داده نمیشود)
  I will be at home tonight
  من امشب در منزل خواهم بود.(حتما در منزل هستم)

  برای منفی کردن کافیست کلمه نفی not را مستقیما بعد از shall و will قرار دهیم.
  مخفف shall not می شود --------------------> shan't
  مخفف will not می شود --------------------> won't

  من هفته آینده در تهران نخواهم بود
  I shan't be in tehran next week
  او هفته آینده در تهران نخواهد بود
  He won't be in tehran next week

  برای سوالی کردن جای shall و will را با ضمایر فاعلی عوض می کنیم.مثال:
  آیا شما فردا اینجا خواهید بود؟
  will you be here tomorrow?

  اگر جمله را بخواهیم(سوالی - منفی) کنیم بهتر است shan't و won't را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار دهیم. مثال:

  آیا او فردا اینجا نخواهد بود؟
  won't she be here tomorrow?
  __________________
   
 10. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  صرف فعل To have (داشتن) در زمان حال

  فعل داشتن در زمان حال به ترتیب زیر صرف می گردد:

  من دارم
  i have
  تو داری
  you have
  او دارد
  he has
  او دارد
  she has
  آن دارد
  it has
  ما داریم
  we have
  شما دارید
  you have
  انها دارند
  they have

  برای منفی کردن فعل داشتن در زمان حال کلمه not را بعد از آن قرار می دهیم:

  من پول زیادی ندارم
  i have not much money
  او اتومبیل ندارد
  he has not a car


  برای سوالی کردن فعل To have در زمان حال آن را قبل از فاعل در ابتدای جمله قرار می دهیم. مثال:
  آیا در منزل پولی دارید؟
  Have you any money at home?
  آیا او پولی همراه خود دارد؟
  has she any money with her?
  برای سوالی منفی کردن کافیست have not و has not را به صورت فرم مخفف در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار دهیم.

  مثال
  :

  آیا آنها خواهر ندارند؟
  haven't they any sisters?
  آیا او در تهران برادر ندارد؟
  hasn't she one brother in tehran?


  تذکر: همانطوری که خواهیم دید برای سوالی یا منفی کردن فعل have در زمان حال ساده صحیح تر است با کمک افعال کمکی do و does آنرا منفی نمود.مثال:


  من الان پولی همراه خود ندارم
  i don't have any money with me now

  در مکالمات روزانه به جای have not از فرم مخفف haven't و به جای has not از hasn't استفاده می شود

   
 11. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  صرف فعل To have (داشتن) در زمان گذشته

  صرف این فعل برای کلیه ضمائر فاعلی had می باشد. مثال:

  مفرد

  من هفته قبل پول زیادی داشتم
  I had a lot of money last week
  او هفته قبل پول زیادی داشت
  (he-she) had a lot of money last week


  جمع

  ما سال قبل دو دستگاه اتومبیل داشتیم
  We had two cars last year


  برای منفی کردن to have در زمان گذشته کافیست که کلمه not را مستقیما بعد از had قرار دهیم ولی همانطور که بعدا اشاره خواهد شد بهتر است از فعل کمکی did برای این منظور استفاده شود. مثال:

  او پول کافی نداشت
  He did not have enough money
  دیشب پول نداشتم
  I had not any money last night


  در مکالمات روزانه بجای had not از فرم مخفف hadn't استفاده می گردد. برای سوالی کردن فعل داشتن در زمان گذشته جای کلمه had را با ضمائر فاعلی عوض می کنیم. مثال:

  آیا پارسال ساعت داشتید؟
  Had you a watch last year?


  برای منفی سوالی کردن فعل have در گذشته بهتر است had not را به صورت مخخف که می شود hadn't در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار دهیم. مثال:

  آیا دیروز شما کلاس نداشتید؟
  Hadn’t you class yesterday?


  در مکالمات رسمی و نوشته های تجارتی از فرم زیر استفاده می شود.

  مثال:

  آیا دیروز کلاس نداشتید؟
  Had you not class yesterday?

   
 12. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  انواع اسم

  کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص و اشیا بکار میرود. به عبارت دیگر واژه ای که اشخاص و اشیا را معرفی کند اسم نامیده می شود که معادل کلمه noun در زبان انگلیسی است. مثال:

  قلم
  pen
  کتاب
  book
  اسم بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود.

  1- اسم ذات(Concrete noun)
  2- اسم معنی (Abstract noun)

  اسم ذات اسمی است که قابل رویت بوده و به خودی خود موجود باشد مانند:

  میز
  desk
  کتاب
  book


  اسم معنی اسمی است که به خودی خود وجود نداشته باشد و نتوان آنرا لمس نمود.مثال:

  هوش
  intelligence
  قدرت
  power

   
 13. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  اسم ذات

  اسم ذات را می توان به چهار دسته تقسیم نمود.

  1- اسم خاص (proper noun)

  واژه ای است که بر شی یا شخص خاص و معینی دلالت کند

  تهران
  tehran
  علی
  ali

  بدیهی است که هرگز قبل از اسم خاص the بکار برده نمی شود زیرا اسم خاص به خودی خود معین و مشخص بوده و احتیاجی به حرف تعریف معین ندارد

  2- اسم عام (common noun)

  اسمی است که تمام افراد همجنس و همنوع را در بگیرد.مانند:
  دختر
  girl
  گربه
  cat

  3- اسم جمع (collective noun)

  اسمی است که در صورت مفرد ولی در معنی جمع باشد یا به عبارت دیگر نماینده تعدادی از افراد همجنس و مشابه باشد.مثال:

  قبیله
  tribe
  تیم
  team

  اسامی جمع مانند
  اطلاعات
  information
  تیم
  team
  جمعیت
  crowd
  گروه
  group
  ارتش
  army
  اخبار
  news
  شنوندگان
  audience
  مبلمان
  furniture

  همیشه با فعل مفرد بکار میروند یعنی تابع سوم شخص مفرد هستند مثال:

  تیم دارد بسوی ما می آید.

  تذکر 1:تله گوسفند(flock)-گله گاو(cattle) هم با فعل مفرد هم با فعل جمع بکار میرود

  تذکر 2: کلمه پلیس(police) و کلمه مردم(people) همیشه با فعل جمع بکار میرود.

  دیشب پلیس در صحنه بود.
  The police were on the scene last night

  4- اسم جنس(material noun)

  اسمی است که نوع و جنس ماده شی را معین میکند مانند:
  چوب
  wood
  آهن
  iron
   
 14. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی

  اسم به طور کلی به دو صورت در جمله دیده می شود

  1-مفرد


  2-جمع  مثال:


  یک قلم


  a pen


  دو قلم


  two pens
  قواعد جمع بستن اسم در زبان انگلیسی به قرار زیر است:


  1-اگر به آخر اسم مفرد s اضافه کنیم تبدیل به جمع میشود. مثال:  یک کتاب


  A book


  کتاب ها


  books  2-اگر اسم مفرد به (z-x-s-sh-ch)ختم شود ، در جمع es می گیرد و es به صورت یک سیلاب جداگانه ای به صورت (ایز) تلفظ میگردد. مثال:  کلیساها


  churches


  ظروف


  dishes
  3-اگر اسم مفرد به یکی از حروف (t-p-k-f) ختم گردد s علامت جمع (س) تلفظ می شود. مثال:  گربه ها


  cats


  فنجان ها


  cups
  4-ولی اگر اسم مفرد به یکی از حروف انگلیسی به غیر از حروف فوق ختم شود s علامت جمع (ز) تلفظ می گردد. مثال:
  اتومبیل ها


  cars


  آوازها


  songs

   
 15. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  5- اگر اسمی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد y در جمع تبدیل به ies می گردد. مثال:

  وظیفه
  Duty
  وظایف
  Duties

  6- چنانچه اسم مفرد به y ختم شود و قبل از y یک حرف با صدا باشد y تغییری نمی کند و فقط s اضافه میشود. مثال:

  مفرد : کلید
  key
  جمع : کلیدها
  keys

  7- برای جمع بستن حروف و ارقام و اعداد از s استفاده میشود ولی برای وجه تشخیص آن از علامت آپوستروف نیز استفاده میشود. مثال:

  Ther are two O’S in the word room.
  در لغت room دو تا o وجود دارد.
  Ther are two E’S in the word three.

  در لغت three دو تا e وجود دارد.

  چنانچه حرف s بعد از سال بکار رود معنای (اندی) را در زبان فارسی می دهد مثال:
  او در سال 1960 و اندی فوت کرد.

  He died in 1960s.

  8- اگر اسم مفرد به o ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا باشد هنگام جمع بستن es می گیرد. مثال:

  مفرد:
  سیب زمینی
  potato
  جمع:
  سیب زمینی ها
  potatoes
   
 16. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  لغات زیر از قاعده فوق مستثنی هستند. مثال:

  مفرد

  پیانو
  piano
  تکنواز
  solo
  عکس
  photo
  سیلو
  silo
  دینام
  dynamo

  جمع

  پیانو ها
  pianos
  تکنواز ها
  solos
  عکس ها
  photos
  سیلو ها
  silos
  دینام ها
  dynamos

  جمع بعضی از اسم ها در انگلیسی هم با s صحیح است و هم با es و عبارتند از:

  آتشفشان ها
  Volcano(e)s
  پشه ها
  mosquito(e)s
  شعار ها
  motto(e)s

  1- اگر اسمی به o ختم شود و قبل از o یک حرف با صدا باشد فقط s اضافه میشود.مثال:

  رادیو
  Radio
  رادیوها
  Radios

  2- اگر اسمی به f ختم شود در جمع f به ves تبدیل میشود.مثال:

  برگ
  leaf
  برگ ها
  leaves

  لغات زیر از قاعده فوق مستثنی هستند و فقط s میگیرند که بایستی انها را حفظ کنید

  مفرد

  دستمال
  handkerchief
  پشت بام
  roof
  دلیل
  proof
  رییس
  chief
  خلیج
  gulf
  پرتگاه
  cliff
  سرآستین
  cuff
  غم و غصه
  grief
  سم
  hoof
  مدعی
  plaintiff
  صخره
  reef
  غلام _ بنده
  serf

  جمع

  دستمال ها
  handkerchiefs
  پشت بام ها
  roof
  دلیل ها
  proofs
  رییس ها
  chiefs
  خلیج ها
  gulfs
  پرتگاه ها
  cliffs
  سرآستین ها
  cuffs
  غم و غصه ها
  griefs
  سم ها
  hoofs
  مدعی ها
  plaintiffs
  صخره ها
  reefs
  غلامان _ بنده ها
  serfs
   
 17. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  11- اگر اسمی به fe ختم شود، در جمع fe به ves تبدیل میشود.

  زندگی
  life
  زندگی ها
  lives

  سه اسم زیر از قاعده فوق مستثنی هستند.

  صندوق
  safe
  صندوق ها
  safes
  نزاع
  strife
  نزاع ها
  strifes
  فلوت
  fife
  فلوت ها
  fifes

  12- در زبان انگلیسی 11 اسم بی قاعده وجود دارد که با تغییر حروف با صدایشان تبدیل به جمع می گردند و این اسم ها عبارتند از:

  مفرد

  مرد
  man
  زن
  woman
  موش
  mouse
  شپش
  louse
  دندان
  tooth
  پا
  foot
  غاز نر
  goose
  بحران
  crisis
  پایه
  basis
  یک نوع موش
  dormouse
  پیشخدمت
  footman

  جمع

  مرد ها
  men
  زن ها
  women
  موش ها
  mice
  شپش ها
  lice
  دندان ها
  teeth
  پا ها
  feet
  غاز های نر
  geese
  بحران ها
  crises
  پایه ها
  bases
  موش ها
  dormice
  پیشخدمت ها
  footmen

  اسم های زیر بی قاعده هستند:

  گاو نر
  ox
  بچه
  child
  برادر دینی
  brother
  گاو ماده
  cow

  گاو های نر
  oxen
  بچه ها
  children
  برادر ها ی دینی
  brethren
  گاو های ماده
  Cows یا kine
   
 18. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  13- بعضی صفات با اضافه کردن حرف تعریف معین the تبدیل به جمع میشوند مانند:


  ثروتمند
  rich

  ثروتمندان
  The rich

  تبصره 1: کلمه water چنانچه به معنی آب باشد غیر قابل شمارش بوده و جمع بسته نمی شود.در حالی که اگر معنی (جوی یا جویبار) باشد قابل شمارش و در جمع آن s اضافه می گردد.


  تبصره 2: کلمه iron دارای دو معنی می باشد ، چنانچه در معنای آهن بکار رود جمع بسته نمی شود ولی چنانچه در معنای اطو بکار رود قابل شمارش بوده و به آخر آن s اضافه می شود.


  14- برای جمع بستن اسم مرکب یعنی اسمی که از دو کلمه تشکیل شده است می بایستی s را به آخر کلمه دوم اسم مرکب اضافه کرد. مانند:

  کفاش
  Shoe maker
  کفاش ها
  Shoe makers

  در حالی که در چهار اسم مرکب زیر هر دو اسم جمع میشوند.

  کلفت
  Woman servant
  نوکر
  Man servant
  معلم زن
  Woman teacher
  قاضی بلند پایه
  Lord justice

  کلفت ها
  Women servants
  نوکر ها
  Men servants
  معلمین زن
  Women teachers
  قاضی های بلند پایه
  Lords justices


  __________________
   
 19. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  15- چنانچه اسم مرکب دارای حرف اضافه باشد s جمع فقط به آخر اسم اول اضافه می شود.مثال:

  تماشاچی
  Looker on

  تماشاچیان
  Lookers on

  توجه: کلمات زیر مفرد هستند و با فعل مفرد بکار میروند و هرگز s نمیگیرند.

  ریاضیات
  mathematics
  فریاد
  shouting
  پند و نصیحت
  advice
  مبلمان
  furniture
  اخبار
  news
  اثاثیه
  luggage
  وسایل سفر
  baggage
  ماشین آلات
  [​IMG]inary
  پرواز
  flying
  تکلیف
  Homework
  رفتار
  behaviour
  اطلاعات
  information
  دانش
  knowledge
  ترافیک
  traffic
  پوشاک
  clothing
  رعد
  Thunder
  کار
  Work

  کلمه Work فقط در یک مورد s می گیرد و آن زمانی است که در معنای آثار یک نویسنده و یا هنرمند بکار می رود.

  اینها آثار سعدی هستند.

  These are sa’di’s works
   
 20. آفلاین

  Mehdi Golden مدیر مسابقات انجمن

  تاریخ عضویت:
  ‏Jan 30, 2010
  ارسال ها:
  2,664
  تشکر شده:
  20
  امتیاز دستاورد:
  0
  شغل:
  حلال مشکلات
  محل سکونت:
  ســ ــ ــ ــ ـــیرجان
  وب سایت:
  زمان حال

  این زمان توصیف کننده ی عملی است که به صورت عادت یومیه بکار میرود و بیان کننده مطلبی است که زمان خاصی ندارد، یا به عبارت دیگر توصیف میکند عملی را که بطور دائم به وقوع می پیوندد.

  برای تشکیل این زمان مصدر بدون to را مستقیما بعد از فاعل در جمله قرار می دهیم.

  فرمول

  قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل

  i see him in the class everyday
  من او را هر روز در کلاس می بینم.

  تبصره: فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده s یا es می گیرد.مثال:

  او برادر مرا هر روز می بیند.
  he sees my brother everyday

  چنانچه فعلی به یکی از حروف z-x-o-ch-sh-s ختم شود در سوم شخص مفرد به آخر آن باید es اضافه گردد و es به صورت یک سیلاب جداگانه تلفظ میشود.مثال:

  او هر روز خواهر کوچکش را میبوسد.
  he kisses his little sister everyday
   
موضوعات مشابه با: آموزش گرامر
انجمن عنوان تاریخ
اموزش زبانهای خارجی دانلود کتاب 184 صفحه ای آموزش گرامر زبان ‏Oct 8, 2012
اموزش زبانهای خارجی آموزش کامل گرامر زبان فرانسه از ابتدا تا انتها ‏Jun 29, 2011
اموزش زبانهای خارجی تست های کنکوری آموزشی گرامر زبان انگلیسی: ‏Apr 8, 2011
اموزش زبانهای خارجی دانلود کتاب آموزش مقدماتی گرامر زبان انگلیسی - pdf ‏Feb 27, 2011
اموزش زبانهای خارجی دانلود مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی The Complete English Grammar Series ‏Dec 7, 2010
اموزش زبانهای خارجی آموزش کلمات در متنهای طنزگونه ‏Aug 16, 2014
اموزش زبانهای خارجی (((((:آموزش لغت به لغت انگلیسی(سرگرمی):))))) ‏Jul 31, 2014
اموزش زبانهای خارجی آموزش زبان کره ای ( 한국어를 가르쳐 드립니다 ) ‏Sep 16, 2013
اموزش زبانهای خارجی آموزش گام به گام و پايه اي زبان ‏Aug 16, 2013
اموزش زبانهای خارجی آموزش زبان انگلیسیObjective CPE ‏Aug 3, 2013