این مرد یک سگ تبتی را در مسابقات انتخاب زیباترین سگ ها در شانگهای در دستانش گرفته است.