با چنین صورت که از معنی پر است
سخت بی معنی بود صورتگری...
? سیف فرغانی
---------------
ز جان شیرین تری ای چشمه ی نوش
سزد گر گیرمت چون جان در آغوش
? نظامی
----------------
لبخند معاوضه کن با جان شهریار
تا من به شوق این دهم و آن ستانمت
? شهریار
----------------
چگونه شاد شود اندرون غمگینم؟
به اختیار که از اختیار بیرون است
? حافظ
----------------
به چشمک این همه مژگان به هم مزن یارا!
که این دو فتنه به هم میزنند دنیا را
? شهریار
----------------
گاهی به نوشخند لبت را اشاره کن
ما را به هیچ صاحب عمر دوباره کن
? فروغی بسطامی
----------------
خیال حوصله بحر میپزد هیهات
چه هاست در سر این قطره محال اندیش
? حافظ
----------------
عجب عجب که برون آمدی به پرسش من
ببین ببین که چه بیطاقتم ز شیدایی
? مولانا
----------------
آرامِ دل غمگین، جز دوست کسی مگزین
فی الجمله همه او بین، زیرا همه او دیدم
? فخرالدین عراقی
----------------
منم شرمنده زین یاری که کردی
همین باشد وفاداری که کردی
? وحشی بافقی
----------------
بده یک بوسه تا ده واستانی
از این به چون بود بازارگانی!؟
? نظامی
----------------
ما را همین بس است که داریم درد عشق
مقصود ما ز وصل تو بوس و کنار نیست
? عبید زاکانی
----------------
چندین شکستِ کارِ منِ دلشکسته چیست؟
ای هرزه گرد مگر نیست کار دگرت؟
? وحشی بافقی
----------------
مرا هجران گسست از هم، رگ و بند
مرا شمشیر زد گیتی، تو را مشت
? پروین اعتصامی
----------------
گفتی تو نه گوشی (!) که سخن گویمت از عشق
ای نادره گفتار کجا گوشتر از من؟
? شهریار
----------------
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
? حافظ
----------------
جمالش کرد حیرانم، چه ماه است آن نمیدانم
که چشم از کشف ماهیت، نمیبندد تأمل را
? اوحدی مراغه ای
----------------
کی توان حق گفت جز زیر لحاف
با تو ای خشم آور آتش سجاف!
? مولانا
----------------
دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف
ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم
? حافظ
----------------
در راه عشق وسوسه ی اهرمن بسی است
پیش آی گوش دل به پیام سروش کن
? حافظ
----------------
خواهم از گریه دهم خانه به سیلاب امشب
دوستان را خبر از چشم پرآبم مکنید
? محتشم کاشانی
----------------
می میکشیم و خنده ی مستانه میزنیم
با این دو روزه ی عمر چه ها میکنیم ما
? صائب تبریزی
----------------
به حال سعدی بیچاره قهقهه چه زنی
که چاره در غم تو، های های میداند
? سعدی
----------------
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بینهایت
? حافظ
----------------
تو را زین پس جز فرشته نخوانم
ازیرا که تو آدمی را نمانی!
? فرخی سیستانی
----------------
آن دگر گفت ای گروه زرپرست
جمله خاصیت مرا چشم اندرست
? مولانا
----------------
مکن از خواب بیدارم خدا را
که دارم خلوتی خوش با خیالش
? حافظ
----------------
خواب مرگم باد اگر دور از تو خوابم آرزوست
خون خورم بیچشم مستت گر شرابم آرزوست
? اهلی شیرازی
----------------
چون نماید به تو این دولت روی
رو در آن آر و به کس هیچ مگوی
? جامی
----------------
نمیدانم که دردم را سبب چیست؟
همی دانم که درمانم تویی بس
? اوحدی مراغه ای
----------------
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
? حافظ
----------------
ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم
غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم
? حافظ
----------------
آه از راه محبت که چه بی پایان است
با دو منزل که یکی وصل و یکی هجران است
? صیدی
----------------
مرا صائب به فکر کار عشق انداخت بیکاری
عجب کاری برای مردم بیکار پیدا شد!
? صائب تبریزی
----------------
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی
? انوری
----------------
گر به خشم است و گر به عین رضا
نگهی باز کن که منتظریم
? سعدی
----------------
من مریض درد عصیانم که درمانم تویی
دردمند اینچنین محتاج درمان شماست!
? محتشم کاشانی
----------------
من چون نزنم دست که پابند منی
چون پای نکوبم که توئی دستزنان
? مولانا
----------------
حباب وار براندازم از روی نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
? حافظ
----------------
مرا که سِحر سخن در جهان همه رفته است
ز سِحر چشم تو بیچاره مانده ام مسحور
? سعدی
----------------
این بدان گفتم که تا هر بی فروغ
کم زند در عشق ما لاف دروغ
? عطار
----------------
مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر
ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم
? حافظ
----------------
ای غایب از نظر به خدا میسپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
? حافظ