رونی مارا ، نگران است که مشهور شدن به تواناییهای او به عنوان یک بازیگر زن صدمه بزند.


این بازیگر ۲۶ ساله که در فیلم "دختری با تاتوی اژدها " با دانیل کریگ همکاری می کند و نقش شخصیت اصلی این فیلم با نام "لیسبس " را بازی می کند نگران است که موفقیتهای تجاری و مالی باعث شود که او از حرفه اش غافل شود.

او گفت:"من دلم می خواهد یک بازیگر باشم .من برای مشهور شدن این حرفه را انتخاب نکردم و هرگز دلم نمی خواست که برای رسیدن به شهرت وارد سینما شوم."

"به نظر من شهرت زیاد به تواناییهای من به عنوان یک بازیگر خوب لطمه می زند.هر چقدر که مردم بیشتر مرا بشناسند کمتر می توانند مرا بعنوان شخصیت یک فیلم بپذیرند و با شخصیتی که من نقشش را بازی می کنم کمتر ارتباط برقرار می کنند."

از نظر رونی ، به شهرت رسیدن هنرپیشه های سینما در واقع غیر قابل کنترل است و هیچ کس نمی تواند مانع مشهور شدن یک بازیگر شود و این موضوع هم او را نگران می کند اما این بازیگر جوان که اولین کار بزرگ خود را انجام داده است امیدوار است که شهرت آسیب زیادی به حرفه او وارد نکند.

او گفت:"مشهور شدن هیچ وقت هدف من نبود اما کاملا" روشن است که رسیدن به شهرت ، واقعیت جدا نشدنی حرفه ای است که من انتخاب کرده ام."

" مشهور شدن بازیگران سینما جزئی از فرهنگ ما است و هیچ کس نمی تواند از آن جلوگیری کند اما من امیدوارم که این موضوع روی من تاثیر زیادی نگذارد."مترجم:فرشته مشاور